Uzm. Dr. Ayşenur UÇAR

Genel Dahiliye

Uzm. Dr. Ayşenur UÇAR

Genel Dahiliye


0 322 327 27 27


Eğitim


     
  • Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi 2004
  • Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2014
     

Üyelikler


     
  • İstanbul Tabipler Odası
  • Türk Diyabet Vakfı
  • Atatürkçü Düşünce Derneği
     

Bilimsel Yayınlar


     

1.Ceyhun Varım, Tezcan Kaya, Ahmet Nalbant, AysenurUcar, Ali Tamer Effects of glucose control on hematologıcal ındıces ın patıents wıth dıabetes mellıtus (0580-AEB-03-2013)MacedonianJournal of MedicalSciences. 2014 Mar 15; 7(1):83-88. ClinicalScience

2.Yasemin Gunduz,1Aysenur Ucar,2Mehmet Bulent Vatan,3 and Nurgul Keser3 Tricuspid valve thrombus causing acute pulmonary embolismBMJ Case Rep. 2013; 2013: bcr2012006995. Published online 2013 Jan 23. doi: 10.1136/bcr-2012-006995 PMCID: PMC3618539 

3.Ayten Yazıcı, AysenurUcar, Özgür Mehtap, Emel Örge Gönüllü, Ali Tamer Presentation of threecasesfollowedupwith a diagnosis of Felty Sendrom DOI:10.5152/ eurjrheumatol.2014.026Feltysyndrome

4.Arpaci D, Tocoglu AG, ErgencH , Korkmaz S, Ucar A, Tamer AAssociations of serum MagnesiumlevelswithdiabetesmellitusanddiabeticcomplicationsHIPPOKRATIA 2015, 19, 2: 153-157

5.Savaş Sipahi1Ayşenur Uçar2Selçuk Yaycı2Reyhan Çetinkaya3Ali Tamer2 Hemodiyaliz Hastasında Metastatik Kalsifikasyon ve Kalsiflaksidoi:10.5262/tndt.2014.1002.16

6.Mehmet Yahyaoğlu1, Emine Ülkü Yılmaz2, Ayten Yazıcı3, Ayşenur Uçar2, Nazan Tuna1,Hasan Tahsin Gözdaş1, Ali Tamer2, Oğuz Karabay1Sebebi Bilinmeyen Ateşle Tanı Konulan Erişkin Still Hastalığı: Üç Yıllık Deneyimlerimiz10.5505/sakaryamj.2013.03522

     

İlgi Alanları ve Uzmanlık Alanı


     

Diyabet

     

Katıldığı Kurslar


     
  • Aile Hekimliği Kursu 2007
  •  İşyeri Hekimliği Kursu
     

Tezler


     

Diyabet Polikliniğine Başvuran Tüm Olguların İlk Başvuru Anındaki Demografik, Antropometrik, Klinik ve Laboratuar Verilerinin Retrospektif Olarak İncelenmesi