Adana Kışla Diyaliz Merkezi

Tanıtım


 

Hemodiyaliz

Kışla Sağlık Yerleşkesi Diyaliz Merkezinde hemodiyaliz ünitesinde Hepatit B’li hastalar ayrı salonda ve Hepatit C hastaları ayrı cihazlarda nefroloji uzmanı sorumluluğunda, diyaliz sertifikasına sahip hekim ve hemşire, psikolog, diyetisyen ekibince tedavi edilmektedir.

Kışla Sağlık Yerleşkesi Diyaliz Ünitemizde 96 cihazla ortalama 450 hastaya hizmet verilmektedir.

Ünitemize bağlı İskenderun merkezimizde 34 cihazı ile ortalama 170 hastaya ve Urfa merkezimizde 31 cihazı ile ortalama 180 hastaya hemodiyaliz hizmeti verilmektedir.

Hastalarımıza tıbbi destek devamlı olarak sürdürülürken belirli aralıklarla da kurumumuzda tıbbi kontroller yapılmaktadır.

Tüm diyaliz hastalarımızın aylık kan sayımları, biyokimyasal tetkikleri, akciğer grafileri, EKG ve Ekokardiyografileri ile izlenmektedir. İleri inceleme yapılması gereken hastalarımıza en son teknolojik cihazlarla laboratuvar ve görüntüleme hizmetleri verilmektedir.

 

Periton Diyaliz

Merkezimizin sorumluluğunda 100 hastaya ayaktan periton diyalizi uygulanmaktadır.

 

Böbrek Nakli (Transplantasyon)

Türkiye’nin en gelişmiş organ nakli ekibinin bir bölümü olan ünitemizde kadavradan ve canlıdan böbrek nakli yapılmakta olup, hastalarının ameliyat öncesi hazırlıkları ve ameliyat sonrası takipleri ayrıntılı olarak konunun uzmanları tarafından gerçekleştirilmektedir.

 

Aşağıda listelenen hastalıkların tanı, tedavi ve takipleri bölümümüzde başarı ile yapılmaktadır.

• Hipertansiyon

• Diyabetik Böbrek Hastalığı (Diyabetik Nefropati)

• Glomerülonefritler

• Böbrek Enfeksiyonları (Piyelonefritler)

• Akut Böbrek Yetmezliği

• Kronik Böbrek Yetmezliği

Çocuk Nefroloji Bilim Dalında 0-18 yaş grubu çocukların tüm böbrek ve üriner sistem hastalıklarının tanı ve tedavisi mümkündür.

Modern teknoloji ile donatılmış hastanemizde bu hastaların takibi için gerekli destek üniteleri mevcuttur.

Poliklinik, yataklı hasta izlemi, hemodiyaliz, ayaktan periton diyalizi ve böbrek nakli hizmeti uzman personel tarafından Başkent Üniversitesi Seyhan Hastanesinde verilmektedir.

Çocuk Nefroloji Bilim Dalında izlenen hastalarımız oldukça modern bir donanıma sahip, ileri teknoloji ürünü aletlerin kullanıldığı hemodiyaliz merkezimizde hemodiyalize girmekte, periton diyalizi hastalarımızın da uzman personelimiz denetiminde ayaktan periton diyalizi eğitimleri ve takipleri yapılmaktadır. Ayrıca bu hastalara en kısa sürede böbrek nakli imkanı da sunulmaktadır. 

Çocukluk çağında erken tanı ve tedavi ile böbrek yetmezliğinin önemli bir kısmı engellenebilmektedir.