Kurumsal

Kalite Yönetimi


Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi, hasta istek ve beklentilerini ayrıca yürürlükteki mevzuat şartlarını karşılayacak biçimde, hizmeti düzenli bir şekilde sağlama yeteneğini göstermek ve güvence altında tutmak için prosesler dahil olmak üzere şartları tanımlamıştır.

Kalite Politikamız aşağıdaki gibi beyan edilmiştir.

“Sağlık sorunları ve gereksinimleri nedeniyle hastanemize başvuran hastalara güler yüzlü ve sıcak bir kabul, temiz bir ortam, süratli ve sürekli iyileştirilen bir hizmet ağı içerisinde en kaliteli tanı ve tedaviyi sunmak ‘Kalite Politikamız’dır.”

Sağlık hizmetinin sunulması aşamasında karmaşık bir yapı gösteren prosesler büyüklüklerine, tiplerine ve sağladıkları çıktılara bakılmaksızın tanımlanır ve sürekli iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilir. Mevcut olan tüm süreçleri iyileştirmeyi benimseyen kurumumuz kaynaklarını sürekli iyileştirmeye ayırmıştır. Kurumumuza başvuran hastalara temiz bir ortamda, güler yüzlü ve sıcak bir kabul işlemi gerçekleştirilir. Teknolojik (tıbbi ve diğer alanlardaki) gelişmeler takip edilerek tüm faaliyetlerde sürekli iyileştirme yapılarak en kaliteli tanı ve tedavi sunulur. Her aşamada beklemeler en aza indirilir. Tüm prosesler ve çalışanlar organize bir yapıda konumlandırılması nedeniyle hızlı ve doğru bir hizmet sunumu gerçekleştirilir.

Kurumumuzda Toplam Kalite Yönetim anlayışı çerçevesinde, 1998 yılından beri TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi uygulanmaktadır.

 

Kalite Yönetim Birimi

Kurumumuzda Toplam Kalite Yönetim anlayışı çerçevesinde, 1998 yılından itibaren TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi uygulanmaktadır. Bu kapsamda TSE tarafından senede bir defa “Gözetim Tetkiki”, 3 yılda bir de “Belge Yenileme Tetkikleri” ile belgemizin yürürlükte kalması sağlanmaktadır.

Ayrıca Sağlık Bakanlığının Sağlıkta Dönüşüm Politikası çerçevesinde yayınlamış olduğu standartlar kapsamında çalışmalar yürütülmektedir. Bu bağlamda Bakanlık standartlarının 5 boyutu (Kurumsal Hizmetler, Hasta ve Çalışan Odaklı Hizmetler, Sağlık Hizmetleri, Destek Hizmetleri ve Gösterge Yönetimi) ve 10 hedefi (Etkililik, Etkinlik, Verimlilik, Sağlıklı Çalışma Yaşamı, Hasta Güvenliği, Hakkaniyet, Hasta Odaklılık, Uygunluk, Zamanlılık ve Süreklilik) üzerinden faaliyetler gerçekleştirilmektedir.

 

Görev ve Amaçlarımız

Görevimiz: Hasta ve yakınlarının ihtiyaçlarını en üst düzeyde karşılayacak hizmetler sunmaktır.
Amacımız: Sağlık hizmetleri konusunda diğer kuruluşlara örnek olacak düzeyde mükemmeli yakalayarak büyümektir. Mükemmellik anlayışımız;

• Ortak vizyona tüm çalışanların bağlılığını sağlamak üzere zorlukların üstesinden gelmeye çalışılan kurumsal mükemmellik,

• Ekipler içinde ve arasında iş birliğini ve bilgilendirmeyi sağlayacak uyumu gerçekleştirmek için ekip mükemmelliği,

• Her çalışanın mükemmelliğini ekip ve kurum performansı içinde tanımlayacak ortak amaçlar için iş birliğine yönlendiren bireysel mükemmelliktir.

 

Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi Temel Değerleri

Hastalarımız için

• Hasta güvenliğini tüm hizmet aşamalarında en önde tutmak

• Hasta Haklarına saygılı olmak

• Her hastamızı bir birey olarak kabul etmek ve kendilerini özel hissettirmek

• Kaliteli hizmet sunmak için gerekli sistemi oluşturmak

• Bilgi edinmenin hastaların en doğal hakkı olduğunu ve bunun tedaviyi kolaylaştıran bir unsur olduğunu unutmamak

 

Çalışanlarımız için

• Eğitime önem vermek ve daha fazla eğitim ve araştırma imkanı sağlamak

• Çalışanlarımızın fikirlerine saygı göstermek, önerilerinden yararlanmak

• Memnuniyetlerini ölçmek ve sürekli iyileştirmek

• Çalışan güvenliğine gereken azami önemi vermek

 

Kurumumuz için

• Etik Kurallara uymak

• Bilimin gerektirdiği kanıta dayalı tıbbı uygulamak

• Toplum sağlığı için gereken önleyici ve koruyucu faaliyetlerde bulunmak

• Kurumumuz sistemini sürekli sorgulamak ve iyileştirmek