Doç. Dr. Sinan ÖZÇELİK

Deri ve Zührevi Hastalıkları (Dermatoloji) Anabilim Dalı

Doç. Dr. Sinan ÖZÇELİK

Deri ve Zührevi Hastalıkları (Dermatoloji) Anabilim Dalı

0 322 458 68 68

Eğitim


     
  • Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (Lisans)
  • İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları (Tıpta Uzmanlık Eğitimi)
     

Deneyim


     
  • Gölköy Direkli Sağlık Ocağı, ORDU (Pratisyen Hekim)
  • Gölköy Devlet Hastanesi, ORDU (Pratisyen Hekim)
  • İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İZMİR (Asistan Hekim)
  • Erzincan Sağlık Bakanlığı Erzincan Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, ERZİNCAN (Uzman Hekim)
  • Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi, ZONGULDAK (Uzman Hekim)
  • Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, BALIKESİR (Doktor Öğretim Üyesi)
     

Üyelikler


     
  • Türkiye Dermatoloji Derneği
  • Deri ve Zührevi Hastalıkları Derneği
  • Türk Tabipleri Birliği
     

Bilimsel Yayınlar


     
  • Ozcelik S, Kilic FA. Effects of ısotretinoin on the growth rate and thickness of the nail plate. International Journal of Dermatology. 2021, 10.1111/ijd.15635. Advance online publication. doi: 10.1111/ijd.15635

 

  • Ozcelik S, Kilic FA, Basara R. Retrospective Analysis of Patients with Psoriasis Receiving Biological Therapy: Real-Life Data. Dermatol Ther. 2020;33(6):e14336. doi:10.1111/dth.14336

 

  • Ozcelik S, Kılıç FA. Hepatitis B Virus Reactivation in Patients with Psoriasis on Biologic Therapies: A Retrospective Study. Turk J Dermatol; 2020;14(3):65-70. doi: 10.4103/TJD.TJD_42_20

 

  • Ozcelik S, Doğan Y, Kılıç FA, Lebe B. Giant variant of acquired perforating dermatosis in a patient with diabetes mellitus. Turk Arch Dermatol Venereol. 2020;54(1):25-28. doi: 10.4274/turkderm.galenos.2019.22567

 

  • Ozcelik S, Kulac I, Yazıcı M, Ocal E. Distribution of childhood skin diseases according to age and gender, a single institution experience. Turk Pediatri Ars. 2018;53(2):105-112. doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.6431

 

  • Afsar FS, Ozcelik S, Uysal SS, Ermete M, Afsar I. Primary inoculation tuberculosis: a report of a rare entity. Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropica. 2015;48(1), 112-114. doi: 10.1590/0037-8682-0293-2014

 

  • Seremet S, Genc B, Tastan A, Akyildiz ZI, Nazli C, Ozcelik S, Afsar FS, Solak A, Emren V, Are all patients with psoriasis at increased risk for coronary artery disease?. International Journal of Dermatology. 2014;54(3), 355-361. doi: 10.1111/ijd.12673

 

  • Ozyurt S, Kelekci KH, Seremet S, Ozcelik S. Analysis of Inpatient Dermatologic Consultations. Actas Dermo-sifiliograficas. 2014;105(8), 799-800. doi: 10.1016/j.ad.2013.12.016

 

  • Akyildiz ZI, Seremet S, Emren V, Ozcelik S, Gediz B, Tastan A, Nazli C. Epicardial Fat Thickness Is Independently Associated with Psoriasis. Dermatology. 2013;228(1):55-59. doi: 10.1159/000354726

 

  • Ozcelik S, Gövdede Mikroiğneleme Yöntemleri. Kaptanoğlu AF, editör. Türkiye Klinikleri Kozmetik Dermatoloji-Özel Konular, Mikroiğneleme Yöntemi, Ankara, Ortadoğu Reklam Tanıtım A.Ş.; 2021. p. 23-26.

 

  • Ozcelik S, Başara R, Kılıç FA, Lebe B, “İzotretinoin ile Tedavi Edilen Morbihan Hastalığı Olgusu”, Ege Klinikleri Tıp Dergisi, 2021;59 (1):112-116

 

  • Ozcelik S, “Çocuklarda Herpes Zoster: 55 Olgudan Oluşan Retrospektif bir Çalışma”, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2020; 46(1), 59-63, doi: 10.32708/uutfd.688146

 

  • Ozcelik S, Başara R, Kılıç FA, Lebe B, “A Case of Idiopathic Multiple Eruptive Dermatofibromas”, J Turk Acad Dermatol, 2019;13(3), doi: 10.6003/jtad.19133c2

 

  • Ozcelik S, Kılıç FA, “Human papillomavirus vaccination: review of the current evidence”, Mucosa, 2019;2(4), 86-94, doi: 10.33204/mucosa.628068

 

  • Kılıç FA, Ozcelik S, Başara R, Lebe B, Özkal S, Ateşağaoğlu B, “Primer Kutanöz Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma Olgusu: Mevcut Sınıflamalar Eşliğinde Primer Kutanöz B Hücreli Lenfomaların Gözden Geçirilmesi”, Türkiye Klinikleri Dermatoloji Dergisi, 2019;29(3): 131-7, doi: 10.5336/dermato.2019-64812

 

  • Ozcelik S, Karaca Ş, “Ege Bölgesi İlaç Erupsiyonlu Yatan Hastaların Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi”, Dermatoz, 2018;9(4), doi: 10.15624.dermatoz18094a1

 

  • Karakuzu A, Özçelik S, “Oral Mukozanın Bakteriyel Enfeksiyonları”, Türkiye Klinikleri Dermatoloji - Özel Konular, 2015;8(4)

 

  • Karaca Ş, Özçelik S, “Hirsutizmde Laboratuvar Değerlendirilmesi”, Türkiye Klinikleri Kozmetik Dermatoloji - Özel Konular, 2015;8(2)

 

  • Bülbül NG, Beckmann Y, Seçil Y, Arıcı Ş, Özçelik S, Özyurt S, “Oftalmik Herpes Zostere Bağlı İzole 3. Kranial Sinir Tutulumu: Vaka Sunumu”, Ege Klinikleri Tıp Dergisi, 2014;52(2)

 

  • Kelekçi KH, Özyurt S, Karaca Ş, Bilgin İ, Özçelik S, “Splenomegalinin Eşlik Ettiği Melkersson-Rosenthal Sendromu”, Ege Klinikleri Tıp Dergisi, 2014;52(1)
     

İlgi Alanları ve Uzmanlık Alanı


     
  • Estetik ve Kozmetik Dermatoloji Uygulamaları (Botoks ve Dolgu Uygulamaları, Mezoterapi, PRP, Cilt bakımı, Yüz ve vücut estetiği…)
  • Dermatocerrahi Uygulamaları (Deri kist, tümör ve riskli benlerin (nevüs) çıkarılması, Rekonstrüktif flepler ve greftler, Biyopsi işlemleri, Tırnak cerrahisi, Elektrokoter ve kriyoterapi…)
  • Deri Tümörleri/Cilt kanserleri
  • Tırnak Hastalıkları
  • Psoriasis (Sedef hastalığı)
     

Bilimsel ve İdari Olarak Üstlendiği Görevler


     
  • İzmir Tabip Odası Asistan Hekim Komisyonu Kurucu Üyesi, 2011
  • İzmir Tabip Odası Asistan Hekim Komisyonu Başkanı (2012-2014)
     

Katıldığı Kurslar


     
  • Uygulamalı Lazer Kursu, Ankara
  • Kozmetolojik Cerrahi Uygulamalı Kursu, İzmir
  • Dermatoskopi Kursu, İzmir
  • Dolgu (Gözaltı ve Yüz), Botulinum Toksin, Roller, PRP, Saçlı Deri Mezoterapi, Kombinasyon Peeling Uygulamalı Kursları, Bursa
  • Uygulamalı Thread Kursu, Ankara
  • Dermatoskopi Kursu, Ankara
  • Dermal Fillers, İstanbul
  • PLA Sutures for Face Lift, İstanbul
     

Tezler


     
 • Ege Bölgesi 2008-2013 Yılları Arasında İlaç Erupsiyonu Tanılı Yatan Hastaların Değerlendirilmesi
     

Sertifika ve Lisanslar


     
  • Eğiticilerin Eğitimi, Kurumsal Eğitim Yönetimi ve Planlama Sistemi-Erzincan Üniversitesi, 27-31 Ekim 2015
  • Probleme Dayalı Öğrenme Eğitici Eğitimi, Kurumsal Eğitim Yönetimi ve Planlama Sistemi-Balıkesir Üniversitesi, 01-04 Ekim 2018
  • Dermatoloji Klinik Araştırmaları Eğitimi, Klinik Araştırmalar Derneği, 1-2 Mayıs 2021
     

Toplantı Katılımları


     
  • 22nd Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology, Istanbul, Turkey, October 2013
  • XXI. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu, Ankara, Kasım 2013
  • 6. İstanbul Kozmetik Dermatoloji Sempozyumu, Bodrum – Muğla, Mayıs 2014
  • XXII. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu, Ankara, Kasım 2015
  • International Dermatology and Cosmetology Congress, İstanbul, Turkey, March 2016
  • Türkiye’de Klinik Araştırmaların Geliştirilmesi Sempozyumu, Ankara, Nisan 2016
  • 26. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Antalya, Ekim 2016
  • 12. Dermatolojide Gelişmeler Sempozyumu, Antalya, Mayıs 2017
  • Oral Mukoza Hastalıkları Sempozyumu, İzmir, Aralık 2018
  • 14. Ege Dermatoloji Günleri, Bodrum, Mayıs 2019
  • 28. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Antalya, Eylül 2019
  • Olgularla İnflamasyon Multidisipliner Yaklaşım Toplantısı, Bursa, Kasım 2019
  • İzmir Demokrasi Üniversitesi 1. Uluslararası Tıp Kongresi (IMCIDU’19), İzmir, Turkey, Aralık 2019