Bölümü : Başhekimlik
Yayin Tarihi : 25/04/2024 15:45
Son Yayın Tarihi : 15/05/2025 14:45

08.45- 08.50:AÇILIŞ

 

08.50-09.00:   Fotoğraf  Gösterisi  Dr. Sezgin Güvel

 

MESANE

09.00-09.40: Mesanenin“flat”intraepitelyal ve prekürsör / erken proliferative lezyonlarına yaklaşım ve ayırıcı tanı  Dr. Duygu Enneli

 

09.40-10.20: Ürotelyal karsinoma histolojik alt tiplerinin raporlanması ve önemi

Dr. Yasemin Yuyucu Karabulut

 

10.20-11.00: Mesane biyopsisi ve radikal sistektomi materyallerinde patolojik evreleme ve yaşanan problemler Dr. Nebil Bal

 

11.00-11.10: Sorular ve tartışma

           11.10-11.30 Kahve arası

PROSTAT

11.30-12.10: Prostat karsinomu histolojik derecelemesinde yaşanan problemler ve raporlama

Dr. Ayşe Armutlu

 

12.10- 13.20: ÖğlenYemeği

 

13.20-14.00: Prostat stromal neoplazilerine yaklaşım ve ayırıcı tanı

Dr. Yeşim Sağlıcan

 

14.00-14.30: Ürogenital kanserlerde yeni medikal tedavi modaliteleri, BRCA

Dr. Fatih Köse

 

14.30-14.40: Sorular ve tartışma

 

14.40-15.00: Kahvearası

 

TESTİS

15.00-15.40: Testiküler germ hücreli neoplazilerde ayırıcı tanı: Morfolojik ve immunohistokimyasal ipuçları Dr. Şeyda Erdoğan

 

15.40-16.20: Burned-out germ hücreli tümör tanısı Retroperitoneal lenfadenektomide histopatolojik yaklaşım Dr. Şeyda Erdoğan

 

16.20-17.00:Radikal orşiektomide patolojik evreleme ve raporlama Dr. Bermal Hasbay

 

17.00-17.10 : Sorular ve Tartışma Kapanış

 

Tüm Duyurular ->