Bölümü : Başhekimlik
Yayin Tarihi : 01/01/2015 00:00
Son Yayın Tarihi : 01/01/2020 00:00
2016 YILI BİLİMSEL AKTİVİTE LİSTESİ YER : BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ KIŞLA SAĞLIK YERLEŞKESİ ADANA

TARİH

TOPLANTI KONUSU

KİŞİ/ANABİLİM DALI/KURUM

15 EKİM 2016 RESÜSİTASYON DERNEĞİ SEMPOZYUMU - İZMİR
14 EKİM 2016 KLİMUD Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği STE/SMG ADANA BÖLGE TOPLANTISI TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI
02 EYLÜL 2016 JİNEKOLOJİK ENDOSKOPİ SEMPOZYUMU KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI
16 NİSAN 2016 ÇUKUROVA BÖLGESEL EĞİTİM TOPLANTISI
Pelvis ve Asetabulum Kırıklarının Tedavisinde Güncel Yöntemler
Ortopedi ve Travmatoloji ABD
9-10 NİSAN 2016 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ GÜNLERİ
9-10 NİSAN 2016 RAMADA HOTEL / ADANA
Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Jinekolojik Onkoloji Bilim Dalı
03-04 MART 2016 3.BAHAR PEDİATRİ GÜNLERİ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
26-27-28 Şubat 2016  EFT eğitimi Aile Hekimliği Anabilim Dalı
28 Şubat 2016 Klinik Embriyoloji Derneği 2016 Bilimsel Bölgesel Toplantısı Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı
13 ŞUBAT 2016 AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI
Prof.Dr.İrfan ŞENCAN Türkiye Halk Sağlığı Başkanı
Prof.Dr.Serhat ÜNAL Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
İÇ HASTALIKLARI UZMANLIK DERNEĞİ
12 ARALIK 2015 SAGİTAL DENGE VE SPİNAL OSTEOTOMİLER BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ VE TÜRK OMURGA DERNEĞİ BÖLGESEL TOPLANTISI
04 - 05 Aralık 2015 1. DOĞU AKDENİZ NÖROKÜTAN HASTALIKLAR GÜNLERİ TÜBEROSKLEROZ KOMPLEKSİ SEMPOZYUMU TÜRKİYE ÇOCUK NÖROLOJİSİ DERNEĞİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK NÖROLOJİ BİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK NÖROLOJİ BİLİM DALI
21 Kasım 2015 12.Başkent Kulak Burun Boğaz Günleri
RİNOPLASTİ
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
22-23 Ekim 2015 TÜRK İMMÜNOLOJİ DERNEĞİ XI. BÖLGESEL SEMPOZYUM TÜRK İMMÜNOLOJİ DERNEĞİ BAŞKENT ÜNV. TIP FAKÜLTESİ İMMÜNOLOJİ ANABİLİM DALI
15 Mayıs 2015  Talasemi ve Hemoglobinopatiler bölgesel  toplantı-1  İÇ HASTALIKLARI / HEMATOLOJİ BİLİM DALI
10 Nisan 2015  DOĞU AKDENİZ ÇOCUK CERRAHİSİ TOPLANTISI ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
04 Nisan 2015  DİZ MEDİAL KOMPORTMAN OSTEOARTRİTİNDE CERRAHİ TEDAVİ YAKLAŞIMLARI ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI 
07 Mart 2015 ADANA İÇ HASTALIKLARI OKULU TOPLANTISI İÇ HASTALIKLARI (GASTROENTEROLOJİ) ANABİLİM DALI
28 Şubat- 01 Mart 2015 ÜROPATOLOJİ KURSU OLGULARLA PROSTAT, MESANE, TESTİS TÜMÖRLERİ   PATOLOJİ ANABİLİM DALI
21-22 Şubat 2015 BAŞKENT KADIN DOĞUM GÜNLERİ
Etkinlik Hakkında  Bilgiler:Gebelik, infertilite ve jinekolojik onkoloji konusunda dikkat edilmesi gereken önemli konular ve güncel gelişmeler hakkında interaktif eğitim sağlanması amaçlanmıştır. Amaç ve Hedefler : Gebelik, infertilite ve jinekolojik onkoloji alanlarında tanı ve tedavi sırasında karşılaşılan sorunlar hakkında detaylı olarak tartışma imkanı vermek amaçlanmıştır.
Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim DalıYER: SHERATON OTEL
 21 Şubat 2015 Böbrek Karaciğer Transplantasyonu ve Görüntüleme konulu bölgesel toplantısı gerçekleştirilecektir. Radyodiagnostik Anabilim Dalı Türk Radyoloji Derneği YER: KIŞLA SAĞLIK YERLEŞKESİ
17- 18 Ocak 2015
DERMATOPATOLOJİ KURSU MALİGN MELANOM, DERİNİN T HÜCRELİ LENFOMALARI
 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Adana Hastanesi ÇUKUROVA PATOLOJİ DERNEĞİ YER: KIŞLA SAĞLIK YERLEŞKESİ 
16 Ocak 2015
DOĞU AKDENİZ ÇOCUK CERRAHİSİ BÖLGE TOPLANTISI
 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Adana Hastanesi ÇOCUK CERRAHİSİ ANABİLİM DALI YER: KIŞLA SAĞLIK YERLEŞKESİ
29 KASIM 2014
TUA CERRAHİSİ 2014 TIKAYICI UYKU APNESİNDE CERRAHİ
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
17-19 EKİM 2014 9.ÇUKUROVA NÖROLOJİ GÜNLERİ NÖROLOJİ'DE TEMEL SORUNLAR VE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR NÖROLOJİ ANABİLİM DALI ÇUKUROVA NÖROLOJİK BİLİMLER DERNEĞİ SHERATON OTEL
SPİNAL CERRAHİDE İNTRAOPERATİF NÖROFİZYOLOJİK MONİTORİZASYON
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI 
TOTAL KALÇA VE DİZ ATROPLASTİSİNDE CERRAHİ TEKNİKLE İLGİLİ SIK YAPILAN HATALAR 
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI 
22-23 MART 2014  GASTROİNTESTİNAL PATOLOJİ KURSU ÇUKUROVA PATOLOJİ DERNEĞİ
08 MART 2014
RENAL TRANSPLANTASYON İMMÜNOLOJİSİNE GENEL YAKLAŞIM
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI PEDİATRİK NEFROLOJİ
6-7 MART 2014
2. BAHAR PEDİATRİ GÜNLERİ
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
25 OCAK 2014
TÜRK İÇ HASTALIKLARI UZMANLIK DERNEĞİ TOPLANTISI
TÜRK İÇ HASTALIKLARI UZMANLIK DERNEĞİ http://www.tihud.org.tr/
24 - 25 OCAK 2014
2.TEMEL ÜRODİNAMİ VE PELVİK TABAN SAĞLIĞI SEMPOZYUM VE KURSU
ULUSLARARASI GENÇ ÜROLOGLAR DERNEĞİ
23 KASIM 2013
10.BAŞKENT KBB GÜNLERİ TOPLANTISI
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
3-9 KASIM ORGAN BAĞIŞ HAFTASIBEYİN ÖLÜMÜ VE DONÖR BAKIMI EĞİTİM TOPLANTISI
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİADANA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ  
3-9 KASIM ORGAN BAĞIŞ HAFTASI BAĞIŞÇILARI ANMA ETKİNLİĞİ
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİADANA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
26.10.2013
GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ YUVARLAK MASA TOPLANTISI"VARİS TEDAVİSİ"
GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ ANABİLİM DALI
ÇOCUKLARDA PFAPA SENDROMU
ÇUKUROVA KULAK BURUN BOĞAZ DERNEĞİ AYLIK TOPLANTILARI KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI ANABİLM DALI
PERİFERİK ARTER HASTALIĞI TOPLANTISI
GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ ANABİLİM DALI
PERİFERİK VERTİGOLAR VE AYIRICI TANI KONUŞMACI: DOÇ.DR.Mehmet KARATAŞ EPİLEPSİ VE KADIN KONUŞMACI: PROF.DR.Hacer BOZDEMİR
NÖROLOJİ ANABİLİM DALI
27.04.2013
KONFERANS: İNFANTİL HEMANJİOMLARIN TEDAVİSİNDE YENİLİKLER OTURUM BAŞKANI: PROF.DR.AYTÜL NOYAN KONUŞMACI: PROF.DR. FAİK SARIALİOĞLU
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
UZUN KEMİK KIRIKLARINDA MİNİMAL İNVAZİF PLAK OSTEOSENTEZİ
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI
1.BAŞKENT RADYASYON ONKOLOJİSİ GÜNLERİ "RADYASYON ONKOLOJİSİ PRATİĞİNDE REİRRADİASYON"
RADYASYON ONKOLOJİSİ ANABİLİM DALI
1. PEDİATRİ NÖROLOJİ EĞİTİM TOPLANTISI
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ÇOCUK NÖROLOJİ BİLİM DALI
SES HASTALIKLARI
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
MEKANİK VENTİLASYON
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI
12.05.2012
PERİFERİK ARTER HASTALIKLARI
GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ
2011-2012 EĞİTİM TOPLANTISI KLİNİSYEN RADYOLOGDAN NE BEKLER?
TÜRK RADYOLOJİ DERNEĞİ ADANA ŞUBESİ RADYODİAGNOSTİK ANABİLİM DALI
1. BAHAR PEDİATRİ GÜNLERİ

SUNUMLAR:

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
PROFİL DÜZELTME
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

14.04.2012

METASTATİK KEMİK LEZYONLARINA YAKLAŞIM

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI

03.03.2012

ADANA İÇ HASTALIKLARI OKULU

İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

10-11/02/2012

JİNEKOLOJİK ENDOSKOPİ SEMPOZYUMU
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI

21.01.2012

KALP VE BEYİN: ACİL YÖNETİM VE ENDOVASKÜLER TEDAVİ YAKLAŞIMLARI SEMPOZYUMU
NÖROLOJİ ANABİLİM DALI

10/12/2011

8.BAŞKENT KBB GÜNLERİ TOPLANTISI
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

19/11/2011

GAMMA KNIFE SEMPOZYUMU

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI

TÜRKİYE ÇOCUK CERRAHİSİ DERNEĞİ TEMEL EĞİTİM ETKİNLİKLERİ ÇOCUKLARDA KARIN VE KOLON-REKTUM CERRAHİSİ KURSU

ÇOCUK CERRAHİSİ ANABİLİM DALI

07-08/10/2011

ORTOPEDİ TOPLANTISI OMUZ VE DİRSEK CERRAHİSİ DERNEĞİ ÇEKİRDEK MÜFREDAT KURSU

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI

22/07/2011

PROTETKİK DİŞ TEDAVİSİNDE HASSAS TUTUCULARIN KULLANIMI

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI

03-04/06/2011

ARİTMİ TOPLANTISI

KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI

04/06/2011

?Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığına Eşlik Eden Komorbiditeler?

GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

03/06/2011

Çukurova Cerrahi Derneği Eğitim Toplantısı

?Cerrahide Teknoloji Aktarımı Etik ve Eğitim Etkisi?

GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI

28/05/2011

DİYABET TOPLANTISI

ENDOKRİN BİLİM DALI

28/05/2011

Radyoloji Teknikerlerine Yönelik

MR Fiziği ve Uygulamaları

RADYOLOJİ ANABİLİM DALI

26-27/05/2011

Şehit Temel Cingöz Anadolu Lisesi

?Resim Sergisi ve Müzik Dinletisi?

SERGİ

23-24-25/05/2011

Kapasite Geliştirme Toplantısı

BAŞHEKİMLİK

15/03/2011

TÜRK TABİBLER ODASI- DOÇ.DR.ŞÜKRÜ UĞUZ

??MUTLULUK?? İSİMLİ KONFERANSI

DR.ŞÜKRÜ UĞUZ

12/03/2011

ENDOKRİN TOPLANTISI

?Endokrinoloji ve Diyabet Kursu?

ENDOKRİN BİLİM DALI

05/03/2011

MYELOMA GÜNLERİ TOPLANTISI

HEMOTOLOJİ BİLİM DALI

25/02/2011

SAĞLIK BAKANLIĞI TOPLANTISI

?Organ Temininde Yeni Adımlar:Yoğun Bakım Eğitimi?

SAĞLIK BAKANLIĞI

19/02/2011

ÇUKUROVA KBB DERNEĞİ AYLIK TOPLANTISI

KULAK BURUN BOĞAZ ANABİLİM DALI

18/02/2011

SAĞLIK BAKANLIĞI TOPLANTISI

?Organ Temininde Yeni Adımlar:Yoğun Bakım Eğitimi?

SAĞLIK BAKANLIĞI

15-17/02/2011

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ YENİ DOĞAN KURSU

YENİ DOĞAN YOGUN BAKIM

22/01/2011

ACİL USG KURSU

ACİL TIP ANABİLİM DALI

24-25-26/01/2011

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ YENİ DOĞAN KURSU

YENİ DOĞAN YOĞUN BAKIM

22/01/2011

ÇOCUK NEFROLOJİ TOPLANTISI

?Bölgesel Çocuk Nefroloji Toplantısı?

ÇOCUK NEFROLOJİ BİLİM DALI

22/01/2011

PATOLOJİ TOPLANTISI

?Gıs polipleri-Polipozis Sendromları Kursu?

PATOLOJİ ANABİLİM DALI

 

Tüm Duyurular ->