Hasta Rehberi

İşleyişimiz


Ayaktan Hasta

RANDEVU SİSTEMİ / HASTA KABUL İŞLEMLERİ

MUAYENE / İŞLEM İÇİN :

1) Hastanemiz de randevu sistemine göre çalışılmakta olup, hastalarımızın muayene olmak için 444 99 01 no’lu Çağrı Merkezimiz'in telefonunu arayarak veya ilgili polikliniklere şahsen müracaat ederek randevu alması ve randevusuna saatinden en az 15 dakika önce gelerek Hasta Kabul Bölümün'de kayıt işlemi yaptırması gerekmektedir.

2) Polikliniklere müracaat eden;
* SSK, Bağ-Kur,T.C. Emekli Sandığı ve isteğe bağlı sigorta mensubu (Çalışan ve Emekli) hastalarımız direkt olarak nüfus cüzdanları ile,
* 18 Yaş altı (Sağlık güvencesi yok ise) hastalarımız nüfus cüzdanları ile,
* Yeşil Kart mensubu hastalarımız Adana Şehir Hastanesi'nden (Diş Tedavilerinde ise Adana Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinden) alacakları sevk kağıtları ve nüfus cüzdanları ile,
* 2022 Sayılı Kanuna tabii özürlü ve 65 yaş üstü hastalarımız Adana Şehir Hastanesi'nden (Diş Tedavilerinde ise Adana Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinden) alacakları sevk kağıtları ve nüfus cüzdanları ile,
* Özel Sigorta / Özel Kurum mensubu hastalarımız sevk kağıtları / sigorta tanıtım kartları ve nüfus cüzdanları ile,
* Ücretli hastalarımız ise nüfus cüzdanları ile, işlem yaptırabilirler.

3) Hasta Kabul bölümlerinde işlem yaptırmak için “Sıramatik Cihazından” sıra fişi alarak, bekleme salonunda beklemeniz rica olunur.

4) Bekleme salonunda bulunan Sıramatik Ekranında numaranız geldiğinde ilgili hasta kabul noktasına başvurarak kayıt işlemlerinizi yaptırabilirsiniz.

5) Kayıt işleminiz tamamlandıktan sonra yeniden bekleme salonuna dönünüz ve muayene işlemi için ad ve soyadınızın anons edilmesini bekleyiniz.

6) Ad ve soyadınız anons edildiğinde davet edildiğiniz poliklinik muayene odasına müracaat ediniz.

SONUÇ GÖSTERMEK VEYA KONTROL MUAYENESİ OLMAK İÇİN :

Polikliniklerimizin hasta yoğunluğu birbirinden farklı olduğundan, sonuç göstermeye ve kontrol muayenesi olmaya gelecek hastalar için standart bir uygulamamız bulunmamaktadır. Bu nedenle, tetkik sonuçlarınızı göstermek veya kontrole gelmek için randevu almanız gerekip gerekmediğini hastaneden ayrılmadan önce ilgili poliklinik danışma sekreterinden öğreniniz.

Önemli Bilgiler;

* Kurumumuzda mevcut Mevzuatlara dayanarak ilave ücret alınmaktadır. İlave ücretler konusunda bilgilendirmeler, yapılacak işlemler öncesinde Hasta Kabul personeli tarafından yapılmaktadır.

* Kurumumuz ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında yapılan protokol gereği; Bağ-kur, Emekli Sandığı, SSK, Gazi, 18 Yaş altı (Sağlık güvencesi yok ise), Yeşil kart, 2022, Huzurevi ve Çocuk Esirgeme kurumu mensubu hastalarımızın kabul işlemleri esnasında internet ortamında SGK’ den provizyon alınması gerekmektedir.

* Bağ-kur’lu (aktif çalışanlar ve bakmakla yükümlü oldukları yakınları) hastaların bir önceki ay ve gerisinden prim borcunun olmaması gerekmektedir.

* Yeşil Kart mensubu hastaların vize süreleri 1 yıllık olup, müracaat esnasında vize süresinin geçmemiş olmasına dikkat edilmelidir. Vize bitim tarihinden 1 ay öncesinde gelir tespiti yapılması için bağlı bulunulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvurulması gerekmektedir.

*Yapılacak işlemler ile ilgili ilave ücret oluşuyor ise bu ücretler kayıt işlemleri esnasında tahsil edilmektedir.

* Özel Sigorta/Özel Kurum mensubu hastalarımızın kabul işlemleri, bağlı oldukları kurum veya sigorta şirketinden sevk onayı (provizyon) alındıktan sonra yapılmakta olup, işlem esnasında varsa katılım payı tahsil edilerek ilgili polikliniğe yönlendirilmektedir.

* Hasta hakları ile ilgili tüm konularda Hastanemizin Hasta Hakları Birimine başvurabilirsiniz.

* Kurumumuzda hekim seçme hakkınız bulunmaktadır.

Yatan Hasta

YATIŞ VE TABURCULUK İŞLEMLERİ

YATIŞ İŞLEMLERİ:

1) Poliklinik ya da Acil Servis tarafından hastaya yatış verildiyse, hasta ve/veya hasta yakını kendisine verilen “Yönlendirici Bilgi Formu” ile Hasta Yatış Bölümüne müracaat etmelidir.

2) Hasta Yatış Bölümlerine Müracaat eden;
*SSK, Bağ-Kur, T.C. Emekli Sandığı ve İsteğe Bağlı sigorta mensubu (Çalışan ve Emekli) hastalarımız direkt olarak nüfus cüzdanları ile,
* 18 Yaş altı (Sağlık güvencesi yok ise) hastalarımız nüfus cüzdanları ile,
* Yeşil Kart mensubu hastalarımız Adana Şehir Hastanesi'nden (Diş Tedavilerinde ise Adana Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinden) alacakları sevk kağıtları ve nüfus cüzdanları ile,
* 2022 Sayılı Kanuna tabii özürlü ve 65 yaş üstü hastalarımız Adana Şehir Hastanesi'nden (Diş Tedavilerinde ise Adana Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinden) alacakları sevk kağıtları, 2022 tanıtım kartları ve nüfus cüzdanları ile,
* Özel Sigorta / Kurum mensubu hastalarımız sevk kağıtları / sigorta tanıtım kartları ve nüfus cüzdanları ile,
* Ücretli hastalarımız ise nüfus cüzdanları ile, işlem yaptırabilirler.

3) Kurumlu hastaların yatış işlemleri esnasında, hastanın nüfus cüzdanının fotokopisi istenmekte olup, 2022 ve Yeşil-Kart’lı hastalarda buna ilaveten sevk kağıdı da aranmaktadır. Özel (Ücretli) hastalarda ise sadece nüfus cüzdanı yeterlidir.

4) Hastadan veya 1. derece yakınından kendi isteğiyle hastaneye yattığına dair imza alınmaktadır.

5) Yatış işlemleri esnasında hastalara ücret hakkında bilgi verilerek rıza formu ve taahhütname alınmaktadır. Bu işlemler esnasında tedavinin niteliğine göre avans talep edilebilmektedir.

6) Özel Sigorta / Özel Kurum mensubu hastalarımızın yatış işlemleri, bağlı oldukları kurum veya sigorta şirketinden sevk onayı
(provizyon) alındıktan sonra yapılmaktadır.

7) Hastane odalarımızın tamamı 1. sınıf statüde olup, standart oda, tek yataklı oda, özel oda ve VIP odalarımız bulunmaktadır.

Önemli Bilgiler;
* Kurumumuzda mevcut Mevzuatlara dayanarak ilave ücret alınmaktadır. İlave ücretler konusunda bilgilendirmeler, yapılacak işlemler öncesinde Hasta Kabul personeli tarafından yapılmaktadır.
* Kurumumuz ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında yapılan protokol gereği; Bağ-kur, Emekli Sandığı, SSK, Gazi, 18 Yaş altı (Sağlık güvencesi yok ise), Yeşilkart, 2022, Huzurevi ve Çocuk Esirgeme kurumu mensubu hastalarımızın kabul işlemleri esnasında internet ortamında SGK’ den provizyon alınması gerekmektedir.
* Bağ-kur’lu (aktif çalışanlar ve bakmakla yükümlü oldukları yakınları) hastaların bir önceki ay ve gerisinden prim borcunun olmaması gerekmektedir.
* Yeşil Kart mensubu hastaların vize süreleri 1 yıllık olup, müracaat esnasında vize süresinin geçmemiş olmasına dikkat edilmelidir. Vize bitim tarihinden 1 ay öncesinde gelir tespiti yapılması için bağlı bulunulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvurulması gerekmektedir.
* Yapılacak işlemler ile ilgili ilave ücret oluşuyor ise bu ücretlerden belli olanlar Yatış işlemleri esnasında tahsil edilirken, yatış döneminde oluşan diğer ilave ücretler ise Taburcu işlemi esnasında tahsil edilmektedir.
* Özel Sigorta / Özel Kurum mensubu hastalarımızın kabul işlemleri, bağlı oldukları kurum veya sigorta şirketinden sevk onayı (provizyon) alındıktan sonra yapılmaktadır.

TABURCULUK İŞLEMLERİ:

* Yatarak tedavi gören hastaların taburcu işlemleri tedaviyi yapan doktorun Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) üzerinden elektronik olarak taburcu isteği yapmasıyla başlatılır.
* Kat sekreterleri tüm işlemleri kayıt ettikten sonra elektronik ortamda taburcu onayını verir ve istek Hasta Taburcu bölümüne elektronik ortamda ulaşır. Hasta Taburcu memuru tarafından hastaya ait tedavi giderleri hesaplanır ve varsa ödenmesi gereken ücretler tahsil edilir.
* Hasta Taburcu bölümünde işlemler tamamlandıktan sonra hasta / hasta yakınına “Taburcu Bildirim Belgesi” verilir, bu belge hastanın yattığı servisin kat sekreteri veya sorumlu hemşiresine teslim edilerek taburcu işlemleri tamamlanır.
* Yatarak tedavi gören 2022 ve Yeşil kart mensubu hastaların sevk kağıtları taburcu olurken kapatılır. Bu nedenle kontrole gelirken çağrı evrakı veya yeniden sevk getirilmesi gerekir.

- YATAN HASTALARIN ZİYARET EDİLMESİ / BİLGİ ALINMASI

YÜREĞİR HASTANEMİZ:         Hasta ziyareti hafta içi ve hafta sonu 17.30 – 18.30 saatleri arasındadır.

                                                  (8. kat yataklı servisimizde ziyaret kısıtlaması bulunmaktadır.)

Yoğun bakımda tedavi gören hastalarımızın, ziyaretçi kabul süreçleri hakkında danışmadan bilgi alabilirsiniz.

SEYHAN HASTANEMİZ: 

Çocuk yoğun bakım:              Hasta ziyareti hafta içi ve hafta sonu 11.00-12.00 saatleri arasındadır.

Yenidoğan yoğun bakım:     Hasta ziyareti hafta içi ve hafta sonu 11.00-12.00 saatleri arasındadır.

                                                     Telefon ile bilgi verme 16.30-17.30  saatleri arasındadır.

3-4-5. kat yataklı servisler:  Hasta ziyareti hafta içi 17.30-18.30  saatleri arasındadır.

                                                     Hasta ziyareti hafta sonu 14.30-15.00 / 17.30-18.30 saatleri arasındadır.

6. ve 7.kat yataklı servisler: Hasta ziyareti hafta içi ve hafta sonu 12.00-13.00 /17.30-18.30 saatleri arasındadır. (sadece anne ve babalar ziyaret edebilir)

 

REFAKATÇİLERIN UYMASI GEREKEN KURALLAR

Hastanın doktorunun izni ve onayı doğrultusunda refakatçi kalınmasına izin verilir.

Refakatçı kartı Yatış İşlemleri Biriminden verilir.

Refakatçı (1) kişi kalabilir ve ücretlidir.

Refakat kartını daima yanınızda  bulundurmanız  ve sorulduğunda göstermeniz gereklidir

Refakatçılarımız, refakatçı  kartıyla aşağıda belirtilen saatler arasında hastane yemekhanesinde yemek yiyebilir.

(Sabah 07:15-8:00 arası/ Akşam 19:00-20:00 arasında
Öğle yemekleri :

Yüreğir:
4-5-6-7 katlar     12:30-13:00
8-9-10-11 katlar  13:00-13:30

Seyhan:
13:00 - 14:00

Refakatçi kartı refakatın gerekliliğinin bitiminde,hasta taburcu birimine teslim edilir,aksi takdirde ücretlendirmesi devam eder.

Refakatçılar Hastane yönetiminin  belirlediği kurallara uymak zorundadır.

Yoğun bakımlarda refakatçı kalınması yasaktır.

Zorunlu haller dışında hastanın yanından ayrılmamanız, ayrılmanız gerektiğinde ilğili sağlık memurlarına bilgi vermeniz zorunludur.

Gerektiğinde ve Acil durumlarda hemşire çağrı butonunu kullanınız.

Hastane dahilinde sigara içilmesi ve içirilmesi  yasaktır.

Hasta odalarındaki eşyalara zarar vermeyiniz,tuvalet ve banyoları temiz kullanınız,temizlik yapılması gerektiğinde görevlilere haber veriniz.

Bulunduğunuz odayı,sorumlu olduğunuz yatak ve etejerleri düzenli ve temiz tutunuz.

Hasta yataklarına oturmayınız ve yatmayınız.

Hasta odasında  ve koridorlarda huzuru bozacak şekilde yüksek sesle konuşmayınız.

Temizlik ve vizit esnasında  doktorların ve görevlilerin rahat çalışmasını sağlamak için hasta odalarını boşaltınız.

Hastaların beslenmesini denetim altında tutabilmek, allerjik reaksiyonları önleyebilmek, hasta odalarında hijyen sağlayabilmek gibi nedenlerle katlara çiçek ve yiyecek maddelerini kesinlikle  çıkartmayınız.

Bayan hasta odalarında erkek refakatçı kalamaz,zorunlu olmadıkça 18 yaşın altındakiler ve yaşlılar refakatçi olamaz/kalamaz.

Hastanız hakkındaki bilgiyi Yatan Hasta Danışma bölümü aracılığı ile doktorunuzdan alabilirsiniz.