Hasta Rehberi

Hasta Hakları


Hasta Hakları

Hastanın bir sağlık kuruluşuna başvurmadan ve başvurduktan sonraki süreçte hakları ve yerine getirmesi gereken sorumlulukları vardır.

 

Hasta Hakları

• Sağlık Kuruluşunu Ve Personeli Seçme Ve Değiştirme Hakkı

• Öncelik Sırasının Belirlenmesini İsteme Hakkı: Sağlık kuruluşunun hizmet verme imkanlarının yetersiz veya sınırlı olması sebebiyle sağlık hizmeti talebi zamanında karşılanamayan hallerde, acil ve adli vak’alar ile yaşlılar ve engellilere öncelik sırasının belirlenmesinde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

• Adalet ve Hakkaniyet İlkeleri Çerçevesinde Hizmet Alma Hakkı

• Bilgi İsteme, Sağlık Durumu İle İlgili Her Türlü Bilgiyi Sözlü Ya Da Yazılı Alma Hakkı

• Tedaviyi Reddetme ve Durdurma hakkı

• Hasta Haklarının Korunması, Mahremiyete Saygı Gösterilmesi Bilgilerinin Gizli Tutulmasını İsteme Hakkı

• Tıbbi Müdahalede Hastanın Rızasını Alma (Aydınlatılmış onam)

• Güvenliğin Sağlanması Hakkı: Herkesin, sağlık kurum ve kuruluşlarında güvenlik içinde olmayı bekleme ve bunu isteme hakları vardır.

• Dini Vecibeleri Yerine Getirebilme ve Dini Hizmetlerden Faydalanma Hakkı: Sağlık kurum ve kuruluşlarının imkanları ölçüsünde hastalara dini vecibelerini serbestçe yerine getirebilmeleri için gereken tedbirler alınır.

• İnsani Değerlere Saygı Gösterilmesi Ziyaret ve Refakatçi Bulundurma Hakkı: Hasta, kişilik değerlerine uygun bir şekilde ve ortamda sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkına sahiptir.

• Başvuru ve Dava Açma Hakkı: Mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikayet ve dava hakkına sahiptir.

 

Hasta Sorumlulukları

•Kişiler kendi sağlığına dikkat etmek için elinden geleni yapmalı ve sağlıklı bir yaşam için verilen tavsiyelere uymalıdır.

• Basit durumlarda kişiler kendi bakımlarını yapmalıdır.

• Hasta; sağlık, sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmek durumundadır.

• Hasta, tüm sağlığıyla ilgili bilgileri tam ve eksiksiz vermelidir.

• Hasta, başvurduğu sağlık kuruluşunun kural ve uygulamalarına uymalıdır.

• Hasta, Sağlık Bakanlığı ve diğer sosyal güvenlik kurumlarınca belirlenen sevk zincirine uymalıdır.

•Hasta; hastane personelinin, diğer hastaların ve ziyaretçilerin haklarına saygı göstermelidir.

• Hasta, tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemeli ve anlayamadığı yerleri sormalıdır.

• Hasta, uygulanacak tedaviyi reddetmesi veya önerilere uymamasından dolayı doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur.