Hasta Rehberi

Check Up Programları


CHECK-UP PROGRAMLARI ( PERİYODİK SAĞLIK MUAYENELERİ )

Günümüz sağlık bakımının temel amacı; tedaviden çok, insanların sağlığını korumada onlara danışmanlık yapmak ve sağlık risklerinden kaçınmada yardımcı olmaktır. Koruyucu hizmetler; hastalık riski taşımayan bireylerin bu risklerden uzak tutulması, risk altındaki bireylerin risklerinin azaltılması, mevcut hastalıkların erken tanı ve tedavisi ile kronik hastalıkların kalıcı hasar oluşturmalarının önlenmesini içerir. Bu temel amaçlara çeşitli ulusal ve uluslararası kuruluşlarca standartları belirlenmiş periyodik sağlık muayeneleri yoluyla ulaşılır. Bu kapsamda hastanemiz bünyesindeki Çukurova polikliniğimizde Check-up hizmeti verilmeye başlanmıştır.

 

Check-up programları;

1-*Hastalık risk değerlendirmesi ve danışmanlık
2-*
Yaş, cinsiyet ve risk durumuna göre tarama ve kanser erken tanı testleri

Hastanemizde check-up programları uzman hekimler tarafından ilgili poliklinikte yapılmakta olup 4 farklı check-up programı bulunmaktadır.

1- 40 yaş altı kadın 
2- 40 yaş üstü kadın
3- 40 yaş altı erkek
4- 40 yaş üstü erkek

Her programın kapsamı değişiklik göstermektedir. Check-up programın içeriği ve ücretleri konusunda Hasta Hakları Birimi'nden bilgi alınabilir.

Check Up programların İçerikleri Nelerdir ?

ERKEK   KADIN
                   40 YAŞ ALTI                    40 YAŞ ALTI  
Sistemik Muayene   Sistemik Muayene
Tam Kan Sayımı   Tam Kan Sayımı
Açlık Kan Şekeri   Açlık Kan Şekeri
Total Kolesterol   Total Kolesterol
LDL   LDL
HDL   HDL
Trigliserid   Trigliserid
Kreatinin   Kreatinin
ALT   ALT
TSH   TSH
B12   B12
25HidroksiVitD   25HidroksiVitD
HBsAg   HBsAg
Anti-HBs   Anti-HBs
Anti-HCV   Anti-HCV
HIV   HIV
Sedimentasyon   Sedimentasyon
Tam İdrar Tahlili   Tam İdrar Tahlili
Eforlu EKG   EKG
EKG   PA Akciğer Grafisi
PA Akciğer Grafisi   Tüm Karın USG
Tüm Karın USG   PAP Smear
 Antropometrik Ölçüm    Antropometrik Ölçüm
     
40 YAŞ ÜSTÜ                     40 YAŞ ÜSTÜ
Sistemik Muayene   Sistemik Muayene
Tam Kan Sayımı   Tam Kan Sayımı 
HbA1C   HbA1C
Açlık Kan Şekeri   Açlık Kan Şekeri
Total Kolesterol   Total Kolesterol
LDL   LDL
HDL   HDL
Trigliserid   Trigliserid
Kreatinin   Kreatinin
ALT   ALT
TSH   TSH
B12   B12
25 Hidroksi Vit D   25 Hidroksi Vit D
HBsAg   HBsAg
Anti-HBs   Anti-HBs
Anti-HCV   Anti-HCV
HIV   HIV
Sedimentasyon   Sedimentasyon
PSA   PAP Smear
Gaitada Gizli Kan   Gaitada Gizli Kan
Tam İdrar Tahlili   Tam İdrar Tahlili
EFORLU EKG   EFORLU EKG
EKG   EKG
EKO   PA Akciğer Grafisi
PA Akciğer Grafisi   EKO
Antropometrik Ölçüm   Tüm Karın USG
Tüm Karın USG   Antropometrik Ölçüm
    MAMOGRAFİ + MEME USG
     

Check Up Programındaki Testlerin Özellikleri Nelerdir ?

Radyolojik Testler

Tüm Karın Ultrasonografisi: Karın içi organların (karaciğer, safra kesesi, safra yolları, pankreas, böbrek, mesane ,prostat,rahim, yumurtalık) değerlendirilmesinde kullanılan yardımcı bir yöntemdir. Yer kaplayan kitle,kist, taş vb. oluşumların saptanmasını sağlar.

Akciğer Grafisi: Bazı akciğer hastalıklarının ve göğüs bölgesinde yer alan iç organların değerlendirilmesinde kullanılır.

Mamografi ve Meme Utrasonografisi:Meme kanseri ve diğer meme hastalıkların tanısında kullanılır.

Kardiyolojik Testler

EKO : Kalbin ultrasonografik değerlendirilmesini sağlar. Kalbin anatomik yapısının ve fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır.

EKG: Vücuda yapıştırılan elektrotlarla grafiksel olarak kalbin elektriksel aktivitesini kaydetme yöntemidirKalp yetmezliği, kalp damarlarının hastalığı , ritm bozukluğu vb. durumların saptanmasında yardımcıdır.

Eforlu EKG: Belirti vermeyen veya müphem şikayetlere neden olan kalp damarlarının hastalıklarını değerlendirmede kullanılır.

Laboratuvar İncelemeleri

ALT: Kraciğer fonksiyonlerı ile ilgili bilgi verir.

B12: Hematolojik ve nörolojik sistemler dahil pekçok sistemde ekin rol oynayan vitamin.

25 Hidroksi Vit D: Başta kemik metabolizması ve diğer pekçok sistemde etkin rol oynayan vitamin.

HbAc: Hastanın son 3 ay içerisindeki kan  şeker ölçüm değerlerini gösteren ve diyabet tanısında kullanılabilen bir testtir.

HIV: AIDS tarama testi

Antropometrik Ölçüm: Vücut bileşenlerinin ve oranlarının kişinin yaşına ve populasyonuna göre detaylı ölçümünün yapıldığı test.

PAP Smear: Kadınlardaki rahim ağzı kanserinin erken teşhisi için yapılmaktadır.

Glukoz ( Açlık Kan Şekeri): Diyabet (şeker hastalığının) tanısında ve tedavinin takibinde kullanılır.

Total Kolesterol, LDL Kolesterol, HDL Kolesterol, Trigliserid: Kalp damar hastalıkları riskinin belirlenmesinde, ailesel veya kazanılmış kolesterol metabolizma bozukluklarının saptanmasında, diyet ve kolesterol tedavilerinin etkinliğini izlemede kullanılır.

Kan Sayımı (Hemogram): Anemi (kansızlık) ve bazı kan hastalıklarının tanısında, kandaki anormal değerlerle ilişkili diğer hastalıkların saptanmasında kullanılır.

Kreatinin: Böbrek hastalıklarının tanısında kullanılır.

Tam İdrar Tahlili: Böbrek ve idrar yolu hastalıkları konusunda bilgi verir.

Sedimantasyon: İltihabi hastalıklar, bazı kanserler, aktif romatizmal hastalıkların saptanmasında kullanılan yardımcı testlerdir.

TSH: Hormonal dengesizlikle seyreden tiroid hastalıklarının teşhisinde ve tedavinin takibinde kullanılır.

Total PSA: Prostat bezinin büyümesi, iltihaplanması ve kanseri tanısında yardımcı bir testtir.

HBS Ag: B tipi sarılık (hepatit B) varlığını gösterir.

Anti HBs: B tipi sarılığa (hepatit B) karşı bağışıklık olup olmadığı konusunda bilgi verir.

AntiHCV: C tipi sarılığın (hepatit C) varlığı konusunda bilgi verir

Gaytada Gizli Kan (GGK):Sindirimsisteminin kanamayla seyreden hastalıklarının ve kanserlerinin erken tanısında kullanılır.

Check Up Nasıl Yapılır ?

Check up, aile hekimliği uzmanları tarafından yapılmaktadır. Kapsamlı fizik muayene ve tıbbi öykü alındıktan sonra check up programında yer alan testler yapılmakta ve sonuçlar değerlendirilmektedir. Değerlendirme sonucunda tedavi ve sağlık önerileri verilmektedir. Özel bir branşı ilgilendiren problemler tespit edildiğinde paket dışı olarak ilgili branş doktoru ile konsülte edilir.

Check Up’ Gelmeden Önce Yapılması Gerekenler Nelerdir ?

*Randevuya geleceğiniz günden bir gün önce saat 20:00 den sonra bir şey yemeyiniz. Su dışında bir şey içmeyiniz .

*Hamileyseniz ya da şüpheniz varsa işlem öncesi doktorunuzu mutlaka bildiriniz

*Daha önce yaptırmış olduğunuz tetkiklerinizi yanınızda getiriniz

*Kullanmakta olduğunuz ilaçların isimlerini ve dozajlarını yanınızda getiriniz.

*Check up’ın kadınlarda mensturasyon ( adet) dönemi dışında yapılması önerilir.
Check Up programları hakkında bilgi ve randevu almak için:

0 322 327 27 27 Dahili (11561 - 11562) 

0 322 458 68 68 Dahili (21049)