Adana Erişkin Kemik İliği Nakli ve Hücresel Tedavi Merkezi

Kalite Yönetimi


VİZYONUMUZ

Hücresel tedavi yöntemlerini etik değerlere ve kanıta dayalı tıbbi kurallara bağlı kalarak uygulamak, alanında ki bilimsel gelişmelere katkıda bulunmak ve öncü olmaktadır.

MİSYONUMUZ
Hücresel tedavi alanında tedavi gereksinimlerini dünya standartlarında karşılayan, bilimsel gelişmelere katkıda bulunan, kendisini sürekli güncelleyen, çağdaş eğitimin yapıldığı , hasta, donör  ve çalışan güvenliğini ön planda tutulduğu, Uluslararası  üstün nitelikli sağlık hizmetin üretildiği önder bir sağlık kuruluşu olmaktır,

“Başkent Üniversitesi Adana Erişkin Kemik İliği Nakli Merkezi” hastalar, donörler ve ilgili kişilere  kaliteli ve  güvenli hizmeti sunmayı amaçlayan kesintisiz bir kalite yönetim sistemine bağlıdır. Bu hizmet, alanında uzmanlaşmış,  kendisini sürekli olarak geliştirme anlayışında olan tıbbi ve idari personel tarafından yüksek standartta bir alt yapıda, hasta odaklı bir anlayışla sunulmaktadır. Sunulan tüm hizmetler , Avrupa Birliği Direktifleri, Ulusal Kanun ve Yönetmelikler ile Uluslararası standartlara uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

Kalite Yönetiminin hedefi; Kemik iliği nakli planlanan hastaların tedavi beklentilerini uluslararası standartlarda karşılamak ve kemik iliği nakli alanında ki bilimsel gelişmelere katkıda bulunmaktır.


Merkezimizin Kalite Yönetimi çalışmaları ilk olarak Mart 2005 tarihinde JACIE standartları temel alınarak diğer merkezlerin incelenmesiyle başlamıştır. Bu çalışmalar sonucunda ülkemizde ilk FACT-JACIE akreditasyonunu alan merkez olarak diğer ulusal ve uluslararası merkezlere öncü olmuştur.

 

JACIE Türkiye Ulusal Temsilcilerinin, Bone Marrow Transpl. Dergisinde yayınlanan bir makalesi;

Bone Marrow Transplantation advance online publication, 10 July 2017; doi:10.1038/bmt.2017.149 

JACIE accreditation from the perspective of an accredited centre

C Boga and I Kozanogl

https://www.nature.com/bmt/ journal/vaop/ncurrent/full/ bmt2017149a.html

 

Kalite Yönetim Ofisinden bir görüntü

Kalite Yöneticisi Songül Tepebaşı

JACIE standartları temel alınarak diğer merkezlerin incelenmesi

 

Kalite Yönetimi Dış Denetimi

Kalite Yönetimi Eğitim Toplantıları