Adana Erişkin Kemik İliği Nakli ve Hücresel Tedavi Merkezi

Tanıtım ve Tarihçe


Başkent Üniversitesi Adana Erişkin Kemik İliği Nakli Merkezi, Fakültemiz Hematoloji Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Hakan Özdoğu ve Prof. Dr. Can Boğa tarafından 2004 yılında kurulmuştur. Merkezimiz; Klinik,  Toplama, Hücre İşleme Üniteleri ve Hematoloji Araştırma Laboratuarından oluşmakta olup Türkiye’deki en modern alt yapıya sahip Merkezlerden birisidir. Kuruluşunda dört transplant yatağı ile yılda dört transplant yapılan Merkezimizde, günümüzde on dört  transplant yatağı ile yılda 100 civarında  allojenik ve otolog kök hücre nakli yapılmaktadır. Kendi alanındaki aktivitesi ve bölgedeki ilk Erişkin Kemik İliği Transplant Ünitesi olma özelliği ile önemli bir referans merkezi haline gelmiştir.

Merkezimizde,  otolog ve doku grubu tam uyumlu akraba allojenik nakillerin yanı sıra doku grubu uyumlu kardeş dışı, doku grubu uyumsuz akraba nakilleri gibi yüksek bilgi ve teknoloji birikimine sahip olmayı gerektiren özellikli nakiller de yapılmaktadır. Kurulduğu günden beri yeni bir bilim alanı olan rejenaratif ( yenileyici ve onarıcı) tıp alanında üzerine düşen görevi yapmakta olup hücresel tedaviler ( Mezenkimal kök hücre uygulamaları, donör lenfosit infüzyonu, kardiyomiyoplasti, orak hücre hastalarında iskemik yara tedavileri, vb.) konusunda da öncülüğünü sürdürmektedir. Diğer bir ilgi alanı da immünolojik hastalıklarda hücresel tedavilerin yeri ve etkinliğinin belirlenmesidir. Bu konuda da güncel bilgi ve uygulamaları yakından takip etmektedir.

Merkezimizde ağırlıklı olarak; Akut ve Kronik Lösemi, Aplastik anemi, Lenfoma, Multiple Myeloma, Immun sistem yetmezliği, Myeloprolatif hastalıklar ve Hemoglobinopatiler tedavi edilmektedir.

Hematoloji Bilim Dalına bağlı Terapötik Hemaferez Ünitesi 2004 yılında kurulmuş olup Sağlık Bakanlığı Terapötik Aferez Yönetmeliği doğrultusunda “Terapötik Aferez Merkezi” ve “Bölge Eğitim Merkezi” olarak ruhsatlandırılmıştır. Halen eğitim ve tedavi hizmetlerini yoğun olarak sürdürmektedir.

Hematoloji Araştırma Laboratuarı ve Hücre İşleme Ünitemiz ileri teknoloji, bilgi birikimi ve alanında uzman personel ile hastaların tanı, tedavi ve yönetimi için gerekli olan tetkikleri gerçekleştirmekte, çok sayıda araştırma projeleri ile alanına bilimsel katkı sağlamaktadır.

Üstlendiği öncülük niteliği gereği iki yıl süren yoğun çalışmalar, eğitimler, düzenlemeler, yapılanmalar ve denetimler sonrası gerekli  standartları sağlayarak 10 Ocak 2012  tarihinde  FACT-JACIE akreditasyonu  ve 10 Mayıs 2016 tarihinde reakreditasyonu Türkiye’de ilk alan Merkez olmanın grurunu yaşamaktayız.
 

Merkezimizde gerçekleştirilen önemli aktiviteler;

 • İlk otolog kök hücre nakli, 2004                                                
 • İlk allojenik kök hücre nakli, 2005                                                        
 • İskemik ayak yarasının kök hücre ile tedavisi, 2005                             
 • İskemik kalp adelesinin kök hücre ile tedavisi,2006                             
 • Mezenkimal kök hücre uygulaması, 2009                                              
 • Kalite Yönetim Sistemi  Oluşturuldu, 2009                                          
 • Kalite Yönetim Birimi Elektronik Sistemler Geliştirildi, 2010
 • İlk hücre seleksiyonu uygulaması (alfa-beta T cell), 2012                     
 • İlk akraba dışı (unrelated) kök hücre nakil, 2012                                  
 • İlk haploidentik kök hücre nakli, 2012                                      
 • Türkiye'de ilk FACT-JACIE akreditasyonu, 2012                                
 • Erişkin Orak Hücre "Başkent Transplant Protokolü geliştirilmesi, 2013
 • İlk yetişkin orak hücre hastalığında kök hücre nakli , 2013                  
 • İlk Yurtdışına Kök Hücre Transferi, 2014                                            
 • Türkiye'de TÜRKÖK için ilk periferik kök hücre toplama, 2015                        
 • Sağ Kalımda 2014 yılı; Ulusal en başarılı Merkez, 2015           
 • İlk yetişkin Orak Hücre Hastalığında akrabadışı  allojenik nakil, 2016
 • TÜRKÖK için ilk kemik iliği toplama, 2016
 • Ulusal JACIE işbirliği Projesi önderliği, 2016                                   
 • Türkiye'de ilk FACT-JACIE reakreditasyonu, 2016                             
 • JACIE Ulusal Temsilci Ünvanı  Alınması, 2016                       
 • JACIE Akreditasyon Komite Üyeliği, 2016
 • Yurtdışına TÜRKÖK için ilk periferik kök hücre toplama, 2016               

 

Merkezimizde 2004-2016 yılı içerisinde yapılan bilimsel aktiviteler

 • Yabancı Dilde Yazılmış Makale ve Olgu Sunumu; 150
 • Türkçe Yazılmış Makale ve Olgu Sunumları; 40
 • Yabancı Dilde Yazılmış Kitap;1
 • Türkçe Kitap;2
 • Kitap Editörlüğü;2
 • Türkçe Bölüm Yazarlığı;8
 • Uluslararası Posterler; 200’den fazla
 • Türkçe Posterler; 200’den fazla
 • Ulusal ve Uluslararası Ödüller ;10