Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

Ameliyathane:

Anesteziyoloji ekibi cerrahi ve kadın-doğumla ilgili işlemler için klinik anestezi hizmeti sağlar. Anesteziyologlarımız akut ve kronik ağrı tedavisinin yanı sıra pediyatrik, kalp-damar, kadın-doğum, torasik, beyin cerrahisi, bölgesel anestezi, organ nakli ve günübirlik cerrahi anestezisinde deneyim sahibidir.

Ameliyathane Dışı:

Ekibimiz ağır hastalarda rutin bakım için uygun monitorizasyon cihazlarını kullanır ve çocuklarda sedasyon için güvenli teknikleri uygular. Ek olarak, kadınlarda ameliyat sonrası ağrı kontrolünde; ve doğumda, doğum sonrası dönemdeki ağrı tedavisinde rol alır.

Ekibimiz geleneksel olan ameliyathane ortamları dışındaki tanısal ve tedavi amaçlı girişimlerdeki hastaları değerlendirir ve hizmet sunar. İstendiğinde anestezi ekibi tanısal ve tedavi amaçlı girişimlerde bilinçli veya derin sedasyon, bölgesel anestezi veya genel anestezi uygular. Bu tanısal işlemler örnek olarak magnetik rezonans görüntüleme (MR), bilgisayarlı tomografi (BT), sintigrafi, kemik iliği biopsisi, endoskopik işlemler, girişimsel radyoloji ve kardiyak kateterizasyon sayılabilir. Tedavi içerikli işlemler olarak intraserbral embolizasyon, transvasküler intrahepatik şant yerleştirilmesi ve minör cerrahi girişimler sayılabilir. Hastanın durumuna göre bu işlemler radyoloji laboratuvarı, işlem odası, muayene odası, endoskopi veya kardiyak kateterizasyon laboratuvarlarında gerçekleştirilebilir. Ayrıca standart anestezi değerlendirmesine aday olmayan hastaların ameliyat öncesi değerlendirilmesine konsülte edebiliriz.

Ameliyat Öncesi Değerlendirme:

Ekibimiz karmaşık medikal problemleri olan hastaları 2 hafta öncesine kadar cerrahi öncesi değerlendirmektedir. Bu konsültasyon sırasında hastanın cerrahi hakkında fikir sahibi olması sağlanır ve hasta uygulanacak anestezi türü, kullanılacak özel teknikler ve kullanılacak ilaçlar hakkında bilgilendirilir. Bu konsültasyon ile hastaya uygulanabilecek ameliyat sonrası ağrı tedavisi seçeneklerinin sunulması sağlanır.

Özelliği Olan Ameliyatlar: Kardiyak anestezi ekibi kalp nakli, kalp ve akciğer cerrahisi, kalbe yardımcı cihaz yerleştirilmesi gibi durumlara anestezi hizmeti sunar. Ameliyat sonrası ağrı için spinal kaviteye analjezik ilaçlar uygulanabilmektedir.

Nöroanestezi ekibi tanı veya tedavi amaçlı kafa içi ve omurilik ile ilişkili cerrahi işlemlerde anestezi hizmeti sunmaktadır.

Transplantasyon anestezisi ekibi karaciğer, böbrek, akciğer ve kalp nakli ameliyatlarına anestezi hizmeti sunar, gerekirse yoğun bakımda ameliyat sonrası bakım ile ilgilenir.

Ağrı Ünitesi:

Kronik ağrı hastanın normal yaşantısını ve fiziksel ve duygusal olarak iyi olma halini etkileyen devamlı ağrı durumudur. Geleneksel medikal veya fiziksel tedaviden fayda görmeyen hastalar daha geniş ağrı tedavisi almaya adaydırlar.

Başkent Üniversitesi Ağrı Ünitesi ayaktan hastaların ağrısı için tanı ve tedavi hizmetleri sunmaktadır. Doktorlar her hastayı bireysel olarak değerlendirir ve tedavi eder. Ekibimiz her hasta için özel tedavi programı uygular.

Cerrahi veya kadın-doğum nedenli ağrılı durumlar için ağrısız ve stressiz bir hastane deneyimi sunulur. Ameliyat öncesi konsültasyon sırasında anesteziyolog ile hasta ameliyat sonrası analjezi tedavisini tartışır. Mevcut analjezi tedavileri periferik sinir blokları, pleksus blokları, epidural ve intratekal opioid uygulanması, devamlı opioid infüzyonu ve hasta kontrollü analjezi gibi seçenekleri içerir.

Yoğun Bakım Ünitesi:

Yoğun bakım ekibi cerrahi olan veya cerrahi olmayan hayatı tehdit altında olan hastalarda devamlı tedavi hizmeti sunar. Anesteziyoloji bölümüne ait yoğun bakımda 6 yatak vardır. Ayrıca yoğun bakım ekibi diğer yoğun bakımlardaki hastalar için konsültasyon hizmeti sunar.

Diğer Hizmetler:

Anestezi ekibi acil servise, ameliyathaneye veya yoğun bakıma nakledilen travmalı hastaların uygun bir şekilde anestezi hizmetlerini verir. Ayrıca bir alarm sistemi aracılığıyla acil serviste ve tüm hastanede temel ve ileri yaşam desteği hizmetlerini verir.Hastalıklar

 

  Ağrı nedir?

Uluslararası Ağrı Araştırma Derneği ağrıyı ?Gerçek veya potansiyel doku hasarına eşlik eden ya da bu çeşit hasar terimleriyle ifade edilen hoş olmayan duyusal ve duygusal deneyim? olarak tanımlanmaktadır. Ağrı hem fizyolojik bir duyudur hem de bu duyuya karşı duyusal bir reaksiyondur. Bazı olgularda hiçbir doku hasarı olmadan da ağrı hissedilebilir ve ağrısı ile ilgili hasta ne diyorsa doğrudur öngörüsü ile hareket edilmelidir.

Algoloji (Ağrı Tedavisi) Bilimi  Nedir?

Ağrı hastayı hekime götüren en önemli nedendir. Bu nedenle varoluşunun gerekliliği yadsınamaz. Özellikle tanı aşamasında ve tedavinin başarısının belirlenmesinde önemli bir kriterdir. Ancak ağrı, nedeni belli olduktan sonra basit ağrı kesicilerle tedavi edilemeyen bir hastalık haline de dönüşebilir. Bu durumda ağrının tekrar değerlendirilmesi, mekanizmasının ortaya konması, eşlik eden etkenlerin belirlenmesi ve bunların sonucunda ileri düzey ağrı tedavi yöntemlerinin uygulanmasına gereksinim doğmaktadır. Tüm bu araştırma ve uygulamalar günümüzde Algoloji (Ağrı Bilim Dalı) biliminin ortaya çıkmasına ve bir bilim dalı olarak gelişmesine neden olmuştur.


Tedavi yöntemleri

 

Algoloji Bilim Dallarında Hangi Ağrı Türleri Tedavi Edilmektedir?

- Çeşitli hastalıkların bulgusu olarak ya da başlı başına bir hastalık olarak baş ağrısı: Migren, Gerilim Baş Ağrısı, Küme Baş Ağrısı, Boyun Kaynaklı Baş Ağrısı, Psikolojik Sorunlara Bağlı Baş Ağrısı
- Boyun Ağrıları: Boyun Fıtığı, Boyun Kireçlenmesi, Fibromyalji, Travma ve Duruş Bozukluğuna Bağlı Ağrı
- Omuz ve Kol Ağrıları: Donmuş Omuz Sendromu, İç Organ Hastalıklarından Kaynaklanan (karaciğer, dalak) Yansıyan Ağrı
- Göğüs Ağrısı: Kalp ve Dolaşım Sisteminden Kaynaklanan Ağrı, Damar Tıkanıklıklarına Bağlı Ağrı, Akciğer Hastalıklarına Bağlı Göğüs Ağrıları
- Bel Ağrıları: Bel Fıtığı, Faset Sendromu, Başarısız Bel Cerrahisi Sendromu, Dejeneratif Disk Hastalığı, Spinal Stenoz (Omurga Kanalının Darlığı), Siyatik Sinir Sıkışması (Priformis Sendromu), Sakroiliak Ağrı, Omurilik Yaralanmasına Bağlı Ağrı
- Kanser Ağrısı
- Trigeminal Nevralji
- Romatizma ve Artrit: Osteoartrit, Romatoid Artrit, Gut, Yumuşak Doku Romatizması, Osteoporoz
- Batın Kaynaklı Ağrılar
- Doğum Ağrısı ve Kadınlarda Görülen Ağrılar
- Nöropatik Ağrı ve Nevraljiler: Zona ve Postherpetik Nevraljiler, Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu, Diabetik Nöropati, İnme Sonrası Gelişen Ağrı, Damar Tıkanıklığına Bağlı Nöropatik Ağrı

Girişimsel Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

 • Periferik sinir blokları
 • Pleksus blokları ve sürekli kateterizasyon
 • Tetik nokta enjeksiyonları
 • Eklem içi enjeksiyonlar (Omuz, kalça, diz)

Floroskopi ile:

 • Medial dal bloğu
 • Sakroiliak eklem içi enjeksiyon
 • Epidural interlaminar enjeksiyonlar
 • Epidural transforaminal enjeksiyonlar
 • Epidural kaudal enjeksiyonlar
 • Sempatik ganglion blokları (prognostik ve kalıcı) : Stellat, lumbar, paravertebral, splanknik, ganglion impar
 • Port-pompa implantasyonu: Epidural/İntratekal
 • Epidurolizis
 • Racz kateter veya tek seferlik enjeksiyon uygulaması
 • Konvansiyonel ve pulsed radyofrekans uygulamaları