Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı

 

Bölümümüzde çocuklarda kalp hastalıklarının takip ve tedavisi yapılmaktadır. Hizmetlerimiz, günlük muayene ve ayaktan tedavi şeklinde poliklinik hizmetleri ve yatış gerektiren durumlarda çocuk servisinde verilmektedir. Kalp kateterizasyonu planlanan hastalar işlemden 1 gün önce veya sabahında serviste yatırılarak izlenmekte ve kateterizasyon/anjiografi işlemi Hastanemiz Yüreğir Anjiografi Laboratuarı’nda yapılmaktadır. Cerrahi gereken hastalar Çocuk Kardiyoloji-Kardiovaskuler Cerrahi konseyinde tartışılarak defektin şekline göre ameliyatlar Adana, Ankara veya İstanbul merkezlerimizde yapılmaktadır.

Hastalıklar

-Sol-Sağ şantlı (asiyanotik) Doğuştan Kalp Hastalıkları tanı ve izlemi
-Sağ-sol şantlı (siyanotik) Doğuştan Kalp Hastalıkları tanı ve izlemi
–Obstruktif Lezyonların  tanı ve izlemi
-Fetal Kardiyak Anomaliler tanı ve izlemi
-Edinsel Kalp Hastalıkları tanı ve izlemi
-Primer Myokardiyal Hastalıklar
-Kardiyovaskuler Enfeksiyonlar
-Akut Romatizmal Ateş
-Kalp Tümörleri
-Artimiler ve Atrioventriküler İleti Bozuklukları
-Konjestif Kalp Yetersizliği
-Sistemik Hipertansiyon
-Pulmoner Hipertansiyon
-Çocuklarda Göğüs Ağrısı
-Senkop( bayılma)
-Çarpıntı
-Dislipidemi ve Kardiyovaskuler risk faktörleri izlemi
-Sporcularda Kalp Hastalıkları tanı ve izlemi
-Kalp Transplantasyon sonrası izlem