Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Bölümümüzde çocukların büyüme, gelişme, sağlıklı çocuk izlemleri ve çocukluk çağının hastalıkları Yüreğir, Çukurova ve Seyhan Polikliniklerin de çocuk hekimleri tarafından izlenmektedir. 28 Yataklı pediatri servisi, 16 yataklı çocuk onkoloji, 10 yataklı çocuk yoğun bakım servisi, 30 yataklı yenidoğan servisi, çocuk alerji immunoloji, çocuk nefroloji, çocuk nöroloji ve çocuk gastroentereloji bölümleri ile bölgesinde önemli bir hasta grubuna etkin ve modern hizmet sunmaktadır.

Çocuk hastalıklarında, hastayı değerlendirirken hasta yakınlarından alınan iyi bir öykü önemlidir.Ardından yapılan ayrıntılı bir muayene ile gerektiğinde laboratuvar tetkiklerine başvurulur. Bu nedenle hastaların hekime getirilirken öyküsünü iyi bile biri ile getirilmesi çok önemlidir. Hastanemizde düşündüğümüz tanıyı destekleyecek her türlü laboratuar tetkikleri ve radyolojik inceleme yapılabilmektedir. Ayrıca hastalar gerekli görüldüğünde ilgili yan dallarla konsulte edilmektedir.

Genel pediatri polikliniğimizde 0-18 yaş arası çocuklar değerlendirilmektedir. Ayrıca, hasta çocuk izlemi dışında sağlam çocuk izlemi de yapılmaktadır.
* Doğum sonrası doğum odasında ya da anne yanında yenidoğan bölümü tarafından ilk muayenesi yapılan bebeğin ailesine ilk bilgiler verildikten sonra 7. gününde tekrar çocuk polikliniğine randevulu olarak çağrılmaktadır.
* Daha sonra bebek ilk 6 ayda aylık, 6-12 ay arasında 2 aylık periodlar şeklinde poliklinik izlemine çağrılarak
- Büyüme,
- Gelişme,
- Aşılar,
- Beslenme ve beslenme destekleri açısından değerlendirilmekte, muayene edilmekte ve aileye bilgi verilmektedir.
Sağlam çocuk izleminde her bebeğe 3 aylıkken rutin olarak doğumsal kalça çıkığı açısından kalça ultrasonografisi yapılmaktadır. Hastalara rutin aşılar dışında özel aşılar da anlatılmakta ve önerilmektedir.

Genel pediatri polikliniğimizde en sık karşılaşılan hastalıklar üst ve alt solunum yolu hastalıkları, kulak iltihabı, geniz eti ve bademcik sorunları, alerjik nezle, alerjik bronşit, diş çıkarma ile ilgili sorunlar, ishaller, alerjik cilt hastalıkları, tekrarlayan pişikler, gastroözefageal reflü hastalığı, idrar yolu enfeksiyonları, büyüme (boy kısalığı) ve beslenme sorunları, kronik kabızlık ve kaka yapma sorunlarıdır.

Daha fazla bilgi için aşağıdaki hastalık isimlerine tıklayınız...
Üst solunum yolu hastalıkları
Sinüzit
Bademcik iltihapları
Orta kulak iltihabında
Gece ağız açık uyuma, horlama
Alt solunum yolu hastalıkları
Geniz eti ve kronik bademcik sorunları
Allerjik nezle
Astım
Diş çıkarma
İshaller

EĞİTİM PROĞRAMI
 

Haftanın 6 günü, saat 08:15-08:30’da 7. Kat toplantı salonunda“Geceyi Gözden Geçirme” toplantısı yapılmaktadır. Ayrıca her Cuma günü Onkoloji Konseyi toplanarak, onkolojik tanı alan hastaların tanı, tedavi ve izlemini değerlendirmektedir.

Toplantılarımız Seyhan Hastanesi 7.kat toplantı salonunda Saat 12:30-13:20 arasında yapılmaktadır. Katılmak isteyen tüm hekimlerimiz için açıktır.

 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ADANA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI A.B.D. 2015- 2016 EĞİTİM PROGRAMI İÇİN TIKAYINIZ.. 

 Çocuk Yoğun Bakım Ünitemiz

İleri düzey ve modern teknoloji ile donatılmış, Başkent Üniversitesi Adana Dr.Turgut NOYAN Uygulama ve Araştırma Hastanesi ve Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi’nde 1 ay-18 yaş grubu ağır hasta çocukların, yoğun bakım takibi ve tedavisi yapılmaktadır. Hastanemizde bu hastaların takibi için gerekli destek üniteleri mevcuttur.

 Aşağıda hastalık ve işlemlerin önemli olanları listelenen ve çocuk yoğun bakım takip ve tedavisi gerektiren birçok hastalıkların tanı, tedavi ve takipleri bölümümüzde başarı ile yapılmaktadır.

 • Çocuklarda ileri yaşam desteği gereken hastalıklar
 • İnvaziv ve non-invaziv ölçümler, gelişmiş monitorizasyon takipleri gereken hastalıklar
 • Kalp Hastalıkları, Şok ve Dolaşım Desteği Uygulamaları
 • Mekanik Ventilasyon Uygulamaları
 • Böbrek Destek Tedavileri (Diyaliz, Hemodiyafiltrasyon vs.)
 • Plazma Exchange Cihazı İşlemleri gerektiren nörolojik, nefrolojik ve diğer hastalıklar
 • Status Epileptikus, KİBAS(Kafa İçi Basınç Artşı Sendromu) gibi hastalıklar
 • Diyabetik Ketoasidoz
 • Hematolojik ve Onkolojik Acil Tedaviler
 • Gastrointestinal Kanamalar, Akut Karaciğer Yetmezliği ve karaciğer transplantasyonu sonrası izlem ve tedaviler
 • Sepsis ve Septik Şok tedavileri
 • Zehirlenmeler (İlaçlar, Toksik maddeler, Böcek sokmaları vs.)
 • Travma Hastaları

 

 Çocuk Yoğun Bakım
Sekreterlik Telefonu : 0 322 458 68 68