Doç. Dr. Bilin ÇETİNKAYA

Yenidoğan Bilim Dalı

Doç. Dr. Bilin ÇETİNKAYA

Yenidoğan Bilim Dalı

0 322 458 68 68


Eğitim


     


Uzm.Dr.Bilin Çetinkaya ÇAKMAK,1996 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 1997-2002 yılında Ege Üniversitesi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı & Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda Tıpta Uzmanlık, 2003-2007 yıllarında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı & Hastalıkları Ana Bilim Dalı Çocuk Neonataloji Bölümü'nde yan dal uzmanlığını tamamladı.

 

     

Üyelikler


     

1.    Ege Perinataloji Derneği

2.    Türkiye Milli Pediatri Derneği, Aydın Şubesi

3.    Türk Pediatri Derneği, Aydın Şubesi

4.    Türk Neonatoloji Derneği

     

Katıldığı Kurslar


     

1. Neonatal Resüsitasyon Kursu, 1999.

2. II. Hematoloji İlk Basamak Kursu, 2002.

3. AB 6. Çerçeve Programı Proje Destekleri Yararlanma Yöntemleri ve AB 6. Çerçeve Programı Proje Yazımı Eğitimi Kursu, 2006.

4. İzmir Valiliği, il sağlık müdürlüğü, ‘’ Anne sütünün Özendirilmesi ve Bebek Dostu Hastane ‘’    Eğitim programı, 2003.

     

Tezler


     

Tıpta Uzmanlık Tezi:

‘’ Çocuklarda Demir Eksikliği Anemisi Tedavisinde Kullanılan Farklı Demir Preparatlarının Plazmada Oksidan Stres ve Eritrositlerde Antioksidan Sistem Üzerine Olan Etkilerinin Araştırılması’’

Danışman: Prof Dr Kaan Kavaklı

Tıpta Yan Dal Uzmanlık Tezi:

‘’ Bronkopulmoner Displazili prematüre bebeklerde Mannoz bağlayan lektin  ve       
 Interlökin-1 Reseptör antagonisti gen polimormorfizmi’’

Danışman: Prof Dr Nilgün Kültürsay

     

Toplantı Katılımları


     

 

1. ‘’Premature Bebekte İntraventriküler Kanamanın Önlenmesi’’ Türk Pediatri Kurumu İzmir Şubesi, Türkiye Milli Pediatri Derneği İzmir Şubesi, Yenidoğan İzlemi Sempozyumu,

 

15 Şubat 2006, İZMİR.

 

 

2. “ IVK-PVL koruma ve tedavi” Yenidoğan Yoğun Bakım Kursu ve Yenidoğan Hemşireliği Kursu, Yenidoğan Sağlığı Günleri, 08-09 Aralık 2007, İZMİR.

 

 

3. “Yenidoğan sarılığında yaklaşım ve tedavi” Türkiye Milli Pediatri Derneği Aydın Şubesi ve Adnan Menderes Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, IV. Aydın Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Günü, AYDIN.

 

 

4. “Mekanik ventilatördeki bebeğin bakımı” Yenidoğan mekanik ventilasyon kursu, 24 Haziran 2009 Denizli.