Prof. Dr. Birol ÖZER

İç Hastalıkları Anabilim Dalı - Gastroenteroloji Bilim Dalı

Prof. Dr. Birol ÖZER

İç Hastalıkları Anabilim Dalı - Gastroenteroloji Bilim Dalı

0 322 327 27 27


Eğitim


     

 
   

 

Uzman Ar.Gör.

Tıp Fakültesi - Başkent Üniversitesi

1999-2001

Öğretim Gör.

Tıp Fakültesi - Başkent Üniversitesi

2001-2004

Yar. Doç.

Tıp Fakültesi - Başkent Üniversitesi

2004- 2006

Doç. Dr.

Tıp Fakültesi - Başkent Üniversitesi

2006- 2013

Prof.Dr. Tıp Fakültesi - Başkent Üniversitesi  

 


 

     

İlgi Alanları ve Uzmanlık Alanı


     

Dispepsi
Peptik Ülser
İnflamatuar Barsak Hastalıkları
Kronik Hepatitler
Karaciğer ve Safra Yolu Hastalıkları
Pankreas Hastalıkları
Gastroskopi 
Kolonoskopi

Rektoskopi
ERCP
Ultrasonografi
Karaciğer Biyopsisi
Özofagus ve mide varislerine skleroterapi / band ligasyonu

GIS kanamalarının endoskopik tedavisi

Mideden yabancı cisim çıkarılması

Safra taşlarının endoskopik olarak çıkarılması

Safra yolu darlıkları için stent yerleştirilmesi

Endoskopik polipektomi

Hemoroidlerin infared ve band ile tedavisi

 

 

 

     

Tezler


     

Hemodiyalizde İntersellüler Adezyon Molekülü-1 Düzeyleri ve Kolşisin Etkisi

Yan Dal Uzmanlık Tezi Başlığı :

Non-Alkolik Steatohepatit Gelişiminde Leptinin Rolü
 

     

Toplantı Katılımları


     

GIS Kanama
 
Asit Peptik Hastalıklara Güncel Yaklaşımlar ve Tedavide
PPİ’lerinin Yeri
 
Gastroözofagial Reflü Hastalığı

Hepatit B

ERCP endikasyon ve Komplikasyonları

Kronik Karaciğer Hastalarında Beslenme ve diyet  İç Hastalıkları Kongresi Antalya 2007

Kronik Karaciğer Hastalığı ve Trombositopeni Ulusal Gastroenteroloji Kongresi Adana 2008

Akut Pankreatitli Hasta Yönetimi  Çukurova Genel Cerrahi Günleri Adana 2009
 
Kronik Hepatit B Tedaviye Histoloji Yanıt Hepatoloji Sempozyumu Ankara 2010