Prof. Dr. Fatih KÖSE

İç Hastalıkları Anabilim Dalı - Tıbbi Onkoloji

Prof. Dr. Fatih KÖSE

İç Hastalıkları Anabilim Dalı - Tıbbi Onkoloji

0 322 344 44 44


Eğitim


     

Prof.Dr.Fatih KÖSE; Tıp eğitimini 1993-2000 yıllarında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi(İngilizce)'de tamamlamıştır. Uzmanlık eğitimini  2000-2006 yılları arasında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD'da, Yandal uzmanlık eğitimini 2008-2011 yılları arasında Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD'da tamamlamıştır.
 

     

Deneyim


     

ARAŞTIRMA PROJELERİ
 

1. Yurt dışı kaynaklı, uluslararası katılımlı projede görev alma

1a. KA10/116 proje no’lu ‘Metastatik meme kanserli hastalarda her ikisi de paklitaksel ile kombine olmak üzere CT-P6 ve herseptinin eşit etkinliğini ve karşılaştırılabilir güvenliliğini gösteren bir çift-kör, randomize, paralel-grup, faz III çalışma’, Yardımcı araştırıcı

 

2.Yurt içi kaynaklı projeler

2a. KA10/113 proje no’lu ‘Metastatik akciğer, kolon ve meme karsinomu tanısı alan hastada alternatif tedavi yöntemleri hakkında hastaların düşünceleri ve uygulamaları hakkında anket düzenlemek’, Yardımcı araştırıcı

2b. KA08/243 pproje no’lu ‘Yeni tanı kolon kanserlerinde periferik kanda CD4+, CD25+, fox P3+ T regulatuar hücrelerinin CD4, CD25- hücrelere oranının gösterilmesi’, Birincil yürütücü

2c. KA10/74 proje no’lu ‘Regulatuar T-helper hücrelerinin opere edilmiş küçük hücre dışı akciğer karsinomunda prognostik önemi’ Birincil yürütücü, Yan dal uzmanlık tez projesi, Tıbbi Onkoloji Derneği proje desteği ile gerçekleşmiştir.

2d. KA09/343 proje no’lu ‘Malignite tanısı almış hastalarda uzun etkili insülin analogları kullanım oranları ve bunların malignite insidansı’, Yardımcı araştırıcı


GÖREVLER
- Çukurova Üniversitesi İç Hastalıkları AD, Dr.Arş.Gör, 2000-2006
- Tarsus 70.yıl Devlet Hastanesi, Uzman Tabip, 2006-2008,  (İç Hastalıkları Devlet Hizmet Yükümlülüğü)
- Başkent Üniversitesi Tıbbi Onkoloji BD, Dr.Arş.Gör, 2008-2011
- Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanes, Uzman Tabip, 2011-halen, (Tıbbi Onkoloji Devlet Hizmet Yükümlülüğü)

     

Üyelikler


     

- Tıbbi Onkoloji Derneği Üyesi
- European Society of Medical Oncology (ESMO) Üyesi 

 

     

Ödüller ve Belgeler


     

 

 • 3. Tıbbi Onkoloji Kongresi, En iyi sunum ‘Sunum becerisi’ ödülü, Konu: ‘Kolanjiyokarsinomada kemoterapi sağ kalımı uzatır; Tek merkez deneyimi’

 • Yan dal uzmanlık sınavı (20.10.2007) başarı sırası 9’uncu, toplam 464 İç hastalıkları Uzmanı aday içerisinde.

 •  
     

İlgi Alanları ve Uzmanlık Alanı


     

* Jinekoloji, Genitoüriner Sistem Kanserleri
* Gastrointestinal Sistem Kanserleri
* Lenfoma
* Cilt Kanserleri
* Terminal Kanser Hastalarında Palyatif Destek
 

     

Katıldığı Kurslar


     

Yurtdışı eğitimler/kurslar:

 • Tıbbi Onkoloji Derneği yurt dışı eğitim desteği ile ‘Department Hematology-Oncology, Ziekenhuisnetwerk Antwerpen/ Belgium’ merkezinde 2 hafta süre Palyatif Bakım eğitimi( Prof.Dr.Dirk Schrijvers, MD gözetiminde)

 • Euroepan School of Oncology(ESO) tam burslu desteği ile ‘ESSO/ESO Advanced Course on Rectal Cancer’, 8-10 Eylül 2008, The Hague, The Netherlands’ eğitim programına katılım

 • European Society of Medical Oncology (ESMO) tam burslu desteği ile ‘8th ESO-ESMO Masterclass in Clinical Oncology’ in Sintra, Portugal, 21-26 Mart 2009’ eğitim programına katılım •  
 •  
     

Tezler


     

Doktora Tezi / S. Yeterlik Çalışması / Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışmanları:

•    Furosemide uygulanmış sıçanlarda selektif COX-2 inhibitörlerinin böbrek fonksiyonlarına ve böbrekte COX-2 ekspresyonuna etkileri, Prof.Dr.Saime PAYDAŞ

•    Opere edilmiş erken evre küçük hücre dışı akciğer kanserinde T-regulatuvar hücrelerin prognostik önemi, Doç.Dr. Hüseyin ABALI 

 

     

Sertifika ve Lisanslar


     

Ulusal ve Uluslararası Yeterlilik Belgeleri/Sertifikalar: 

- European Society of Medical Oncology(ESMO) Board yeterlilik belgesi, 2010

- Tıbbi Onkoloji Derneği yeterlilik belgesi, 2010

     

Toplantı Katılımları


     

 • 4. Tıbbi Onkoloji Kongresi, 21-25 Mart 2012Özofagus Kanseri, Vaka sunumu, Dr. Fatih KÖSE
 • 2.Ulusal SağlıklıYaşamm Sempozyumu,’Kanserin önlenmesi ve tedavisinde beslenme, Onkoloji Diyetisyenliği’,16-19 Şubat 2012 Akciğer Kanseri, Medikal tedavi yaklaşımı ve komplikasyonlar, Dr.Fatih KÖSE  
 • Başkent Üniversitesi, Ortopedi ve Travmatoloji Toplantısı, 14 Nisan 2012  Metastatik Kemik Lezyonlarına Yaklaşım, Onkolojik evrelendirme ve tedavi seçenekleri, Dr.Fatih KÖSE
 • Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, ‘Kanserde erken tanı ve tedavi’ başlıklı halka açık bilgilendirme toplantısında oturum başkanlığı, Şubat 2012, Dr.Fatih KÖSE