Check Up Merkezi

Check Up Programları


                                                                                                        Check Up programları hakkında bilgi ve randevu almak için:

                                                                      TEL: 0 533 156 10 20

CHECK-UP PROGRAMLARI ( PERİYODİK SAĞLIK MUAYENELERİ )

Günümüz sağlık bakımının temel amacı; tedaviden çok, insanların sağlığını korumada onlara danışmanlık yapmak ve sağlık risklerinden kaçınmada yardımcı olmaktır. Koruyucu hizmetler; hastalık riski taşımayan bireylerin bu risklerden uzak tutulması, risk altındaki bireylerin risklerinin azaltılması, mevcut hastalıkların erken tanı ve tedavisi ile kronik hastalıkların kalıcı hasar oluşturmalarının önlenmesini içerir. Bu temel amaçlara çeşitli ulusal ve uluslararası kuruluşlarca standartları belirlenmiş periyodik sağlık muayeneleri yoluyla ulaşılır. Bu kapsamda hastanemiz bünyesindeki Çukurova polikliniğimizde Check-up hizmeti verilmeye başlanmıştır.

 

Check-up programları;

1-*Hastalık risk değerlendirmesi ve danışmanlık
2-*
Yaş, cinsiyet ve risk durumuna göre tarama ve kanser erken tanı testleri

Hastanemizde check-up programları uzman hekimler tarafından ilgili poliklinikte yapılmakta olup 5 farklı check-up programı bulunmaktadır.

1- 40 yaş altı kadın 
2- 40 yaş üstü kadın
3- 40 yaş altı erkek
4- 40 yaş üstü erkek
5- Kardiyak Check-up

Her programın kapsamı değişiklik göstermektedir. Check-up programın içeriği ve ücretleri konusunda

0 533 156 10 20 No'lu telefonumuzdan bilgi ve randevu alınabilir.

Check Up Programlarının İçerikleri Nelerdir ?

 

ERKEK KADIN *KARDİYAK CHECK-UP 
40 YAŞ ALTI  40 YAŞ ALTI 
Uzman Hekim Muayenesi Uzman Hekim Muayenesi Kardiyoloji Mua.(Prof.Dr.Göknur TEKİN)
Kan Tahlili Kan Tahlili Kan Tahlili
Tam Kan Sayımı Tam Kan Sayımı Tam Kan Sayımı
Açlık Kan Şekeri Açlık Kan Şekeri Açlık Kan Şekeri
Total Kolesterol Total Kolesterol Total Kolesterol
LDL LDL LDL
HDL HDL HDL
Trigliserid Trigliserid Trigliserid
Kreatinin Kreatinin Kreatinin
ALT ALT ALT
TSH TSH Eforlu EKG(Hekim gerekli görürse)
B12 B12 EKO
25 HidroksiVit D 25 HidroksiVit D EKG
HBsAg HBsAg PA Akciğer Grafisi
Anti-HBs Anti-HBs Antropometrik Ölçüm
Anti-HCV Anti-HCV Kardiyovasküler Risk Skorlaması
HIV HIV  
HbA1C HbA1C  
Sedimantasyon Sedimantasyon  
İdrar Tahlili İdrar Tahlili  
EKG PAP Smear   
PA Akciğer Grafisi EKG  
Tüm Karın USG PA Akciğer Grafisi  
Tiroid USG Tüm Karın USG  
Antropometrik Ölçüm Tiroid USG  
  Antropometrik Ölçüm  
     
40 YAŞ ÜZERİ 40 YAŞ ÜZERİ   
Uzman Hekim Muayenesi Uzman Hekim Muayenesi  
Kan Tahlili Kan Tahlili  
Tam Kan Sayımı Tam Kan Sayımı  
Açlık Kan Şekeri Açlık Kan Şekeri  
HbA1C HbA1C  
Total Kolesterol Total Kolesterol  
LDL LDL  
HDL HDL  
Trigliserid Trigliserid  
Kreatinin Kreatinin  
ALT ALT  
TSH TSH  
PSA B12  
B12 25 HidroksiVit D  
25 HidroksiVit D HBsAg  
HBsAg Anti-HBs  
Anti-HBs Anti-HCV  
Anti-HCV HIV  
HIV Sedimantasyon  
Sedimantasyon İdrar Tahlili  
İdrar Tahlili Gaita Tahlili  
Gaita Tahlili PAP Smear   
EKG EKG  
PA Akciğer Grafisi PA Akciğer Grafisi  
Tüm Karın USG Tüm Karın USG  
Tiroid USG Tiroid USG  
Antropometrik Ölçüm Mamografi  
  Antropometrik Ölçüm  
     

 

Check Up Programındaki Testlerin Özellikleri Nelerdir ?

 

Laboratuvar İncelemeleri

ALT: Karaciğer fonksiyonları ile ilgili bilgi verir.

B12: Hematolojik ve nörolojik sistemler dahil pekçok sistemde etkin rol oynayan vitamin.

25 Hidroksi Vit D: Başta kemik metabolizması ve diğer pekçok sistemde etkin rol oynayan vitamin.

HbA1c: Hastanın son 3 ay içerisindeki kan  şeker ölçüm değerlerini gösteren ve diyabet tanısında kullanılabilen bir testtir.

HIV: AIDS tarama testi

Glukoz ( Açlık Kan Şekeri): Diyabet (şeker hastalığının) tanısında ve tedavinin takibinde kullanılır.

Total Kolesterol, LDL Kolesterol, HDL Kolesterol, Trigliserid: Kalp damar hastalıkları riskinin belirlenmesinde, ailesel veya kazanılmış kolesterol metabolizma bozukluklarının saptanmasında, diyet ve kolesterol tedavilerinin etkinliğini izlemede kullanılır.

Kan Sayımı (Hemogram): Anemi (kansızlık) ve bazı kan hastalıklarının tanısında, kandaki anormal değerlerle ilişkili diğer hastalıkların saptanmasında kullanılır.

Kreatinin: Böbrek hastalıklarının tanısında kullanılır.

Sedimantasyon: İltihabi hastalıklar, bazı kanserler, aktif romatizmal hastalıkların saptanmasında kullanılan yardımcı testlerdir.

TSH: Hormonal dengesizlikle seyreden tiroid hastalıklarının teşhisinde ve tedavinin takibinde kullanılır.

Total PSA: Prostat bezinin büyümesi, iltihaplanması ve kanseri tanısında yardımcı bir testtir.

HBS Ag: B tipi sarılık (hepatit B) varlığını gösterir.

Anti HBs: B tipi sarılığa (hepatit B) karşı bağışıklık olup olmadığı konusunda bilgi verir.

AntiHCV: C tipi sarılığın (hepatit C) varlığı konusunda bilgi verir

Gaytada Gizli Kan (GGK):Sindirimsisteminin kanamayla seyreden hastalıklarının ve kanserlerinin erken tanısında kullanılır.

Tam İdrar Tahlili: Böbrek ve idrar yolu hastalıkları konusunda bilgi verir.

PAP Smear: Kadınlardaki rahim ağzı kanserinin erken teşhisi için yapılmaktadır.

Antropometrik Ölçüm: Vücut bileşenlerinin ve oranlarının kişinin yaşına ve populasyonuna göre detaylı ölçümünün yapıldığı test.

Radyolojik Testler

Tüm Karın Ultrasonografisi: Karın içi organların (karaciğer, safra kesesi, safra yolları, pankreas, böbrek, mesane ,prostat,rahim, yumurtalık) değerlendirilmesinde kullanılan yardımcı bir yöntemdir. Yer kaplayan kitle,kist, taş vb. oluşumların saptanmasını sağlar.

Akciğer Grafisi: Bazı akciğer hastalıklarının ve göğüs bölgesinde yer alan iç organların değerlendirilmesinde kullanılır.

Mamografi ve Meme Utrasonografisi:Meme kanseri ve diğer meme hastalıkların tanısında kullanılır.

Kardiyolojik Testler

EKO : Kalbin ultrasonografik değerlendirilmesini sağlar. Kalbin anatomik yapısının ve fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır.

EKG: Vücuda yapıştırılan elektrotlarla grafiksel olarak kalbin elektriksel aktivitesini kaydetme yöntemidirKalp yetmezliği, kalp damarlarının hastalığı , ritm bozukluğu vb. durumların saptanmasında yardımcıdır.

Eforlu EKG: Belirti vermeyen veya müphem şikayetlere neden olan kalp damarlarının hastalıklarını değerlendirmede kullanılır.

Check Up Nasıl Yapılır ?

Check up, aile hekimliği uzmanları tarafından yapılmaktadır. Kapsamlı fizik muayene ve tıbbi öykü alındıktan sonra check up programında yer alan testler yapılmakta ve sonuçlar değerlendirilmektedir. Değerlendirme sonucunda tedavi ve sağlık önerileri verilmektedir. Özel bir branşı ilgilendiren problemler tespit edildiğinde paket dışı olarak ilgili branş doktoru ile konsülte edilir.

Check Up’ Gelmeden Önce Yapılması Gerekenler Nelerdir ?

*Hamileyseniz ya da şüpheniz varsa işlem öncesi doktorunuzu mutlaka bildiriniz

*Daha önce yaptırmış olduğunuz tetkiklerinizi yanınızda getiriniz

*Kullanmakta olduğunuz ilaçların isimlerini ve dozajlarını yanınızda getiriniz.*Check up’ın kadınlarda mensturasyon ( adet) dönemi dışında yapılması önerilir.