Check Up Merkezi

Check Up Programları


Check Up programları hakkında bilgi ve randevu almak için:

Tel: 0 533 156 10 20

Günümüz sağlık bakımının temel amacı tedaviden çok, insanların sağlığını korumada onlara danışmanlık yapmak ve sağlık risklerinden kaçınmada yardımcı olmaktır. Koruyucu hizmetler; hastalık riski taşımayan bireylerin bu risklerden uzak tutulması, risk altındaki bireylerin risklerinin azaltılması, mevcut hastalıkların erken tanı ve tedavisi ile kronik hastalıkların kalıcı hasar oluşturmalarının önlenmesini içerir. Bu temel amaçlara çeşitli ulusal ve uluslararası kuruluşlarca standartları belirlenmiş periyodik sağlık muayeneleri yoluyla ulaşılır. Bu kapsamda hastanemiz bünyesindeki Çukurova polikliniğimizde Check up hizmeti verilmeye başlanmıştır.

 

 Check Up Programları

• Hastalık risk değerlendirmesi ve danışmanlık
• Yaş, cinsiyet ve risk durumuna göre tarama ve kanser erken tanı testleri

Hastanemizde check up programları uzman hekimler tarafından ilgili poliklinikte yapılmakta olup 5 farklı check up programı bulunmaktadır.

1- 40 yaş altı kadın 
2- 40 yaş üstü kadın
3- 40 yaş altı erkek
4- 40 yaş üstü erkek
5- Kardiyak Check Up

Her programın kapsamı değişiklik göstermektedir. Check Up programının içeriği ve ücretleri konusunda 0 533 156 10 20 No'lu telefonumuzdan bilgi ve randevu alınabilir.

 

Check Up Programlarının İçerikleri Nelerdir? 

ERKEK

KADIN

KARDİYAK CHECK-UP 

40 YAŞ ALTI 

40 YAŞ ALTI 

Uzman Hekim Muayenesi

Uzman Hekim Muayenesi

Kardiyoloji Muayenesi
Prof. Dr. Göknur TEKİN

Kan Tahlili

Kan Tahlili

Kan Tahlili

Tam Kan Sayımı

Tam Kan Sayımı

Tam Kan Sayımı

Açlık Kan Şekeri

Açlık Kan Şekeri

Açlık Kan Şekeri

Total Kolesterol

Total Kolesterol

Total Kolesterol

LDL

LDL

LDL

HDL

HDL

HDL

Trigliserid

Trigliserid

Trigliserid

Kreatinin

Kreatinin

Kreatinin

ALT

ALT

ALT

TSH

TSH

Eforlu EKG (Hekim gerekli görürse)

B12

B12

EKO

25 HidroksiVit D

25 HidroksiVit D

EKG

HBsAg

HBsAg

PA Akciğer Grafisi

Anti-HBs

Anti-HBs

Antropometrik Ölçüm

Anti-HCV

Anti-HCV

Kardiyovasküler Risk Skorlaması

HIV

HIV

 

HbA1C

HbA1C

 

Sedimantasyon

Sedimantasyon

 

İdrar Tahlili

İdrar Tahlili

 

EKG

PAP Smear 

 

PA Akciğer Grafisi

EKG

 

Tüm Karın USG

PA Akciğer Grafisi

 

Tiroid USG

Tüm Karın USG

 

Antropometrik Ölçüm

Tiroid USG

 

 

Antropometrik Ölçüm

 

 

 

 

40 YAŞ ÜZERİ

40 YAŞ ÜZERİ 

 

Uzman Hekim Muayenesi

Uzman Hekim Muayenesi

 

Kan Tahlili

Kan Tahlili

 

Tam Kan Sayımı

Tam Kan Sayımı

 

Açlık Kan Şekeri

Açlık Kan Şekeri

 

HbA1C

HbA1C

 

Total Kolesterol

Total Kolesterol

 

LDL

LDL

 

HDL

HDL

 

Trigliserid

Trigliserid

 

Kreatinin

Kreatinin

 

ALT

ALT

 

TSH

TSH

 

PSA

B12

 

B12

25 HidroksiVit D

 

25 HidroksiVit D

HBsAg

 

HBsAg

Anti-HBs

 

Anti-HBs

Anti-HCV

 

Anti-HCV

HIV

 

HIV

Sedimantasyon

 

Sedimantasyon

İdrar Tahlili

 

İdrar Tahlili

Gaita Tahlili

 

Gaita Tahlili

PAP Smear 

 

EKG

EKG

 

PA Akciğer Grafisi

PA Akciğer Grafisi

 

Tüm Karın USG

Tüm Karın USG

 

Tiroid USG

Tiroid USG

 

Antropometrik Ölçüm

Mamografi

 

 

Antropometrik Ölçüm

 

 

 

 

 

Check Up Programındaki Testlerin Özellikleri Nelerdir?

 Laboratuvar İncelemeleri

ALT: Karaciğer fonksiyonları ile ilgili bilgi verir.

B12: Hematolojik ve nörolojik sistemler dahil pek çok sistemde etkin rol oynayan vitamindir.

25 HidroksiVit D: Başta kemik metabolizması ve diğer pek çok sistemde etkin rol oynayan vitamindir.

HbA1c: Hastanın son 3 ay içerisindeki kan  şeker ölçüm değerlerini gösteren ve diyabet tanısında kullanılabilen bir testtir.

HIV: AIDS tarama testidir.

Glukoz (Açlık Kan Şekeri): Diyabet (şeker hastalığının) tanısında ve tedavinin takibinde kullanılır.

Total Kolesterol, LDL Kolesterol, HDL Kolesterol, Trigliserid: Kalp damar hastalıkları riskinin belirlenmesinde, ailesel veya kazanılmış kolesterol metabolizma bozukluklarının saptanmasında, diyet ve kolesterol tedavilerinin etkinliğini izlemede kullanılır.

Kan Sayımı (Hemogram): Anemi (kansızlık) ve bazı kan hastalıklarının tanısında, kandaki anormal değerlerle ilişkili diğer hastalıkların saptanmasında kullanılır.

Kreatinin: Böbrek hastalıklarının tanısında kullanılır.

Sedimantasyon: İltihabi hastalıklar, bazı kanserler, aktif romatizmal hastalıkların saptanmasında kullanılan yardımcı testlerdir.

TSH: Hormonal dengesizlikle seyreden tiroid hastalıklarının teşhisinde ve tedavinin takibinde kullanılır.

Total PSA: Prostat bezinin büyümesi, iltihaplanması ve kanseri tanısında yardımcı bir testtir.

HBS Ag: B tipi sarılık (hepatit B) varlığını gösterir.

Anti HBs: B tipi sarılığa (hepatit B) karşı bağışıklık olup olmadığı konusunda bilgi verir.

AntiHCV: C tipi sarılığın (hepatit C) varlığı konusunda bilgi verir.

Gaytada Gizli Kan (GGK): Sindirim sisteminin kanamayla seyreden hastalıklarının ve kanserlerinin erken tanısında kullanılır.

Tam İdrar Tahlili: Böbrek ve idrar yolu hastalıkları konusunda bilgi verir.

PAP Smear: Kadınlardaki rahim ağzı kanserinin erken teşhisi için yapılmaktadır.

Antropometrik Ölçüm: Vücut bileşenlerinin ve oranlarının kişinin yaşına ve popülasyonuna göre detaylı ölçümünün yapıldığı testtir.

Radyolojik Testler

Tüm Karın Ultrasonografisi: Karın içi organların (karaciğer, safra kesesi, safra yolları, pankreas, böbrek, mesane, prostat, rahim, yumurtalık) değerlendirilmesinde kullanılan yardımcı bir yöntemdir. Yer kaplayan kitle, kist, taş vb. oluşumların saptanmasını sağlar.

Akciğer Grafisi: Bazı akciğer hastalıklarının ve göğüs bölgesinde yer alan iç organların değerlendirilmesinde kullanılır.

Mamografi ve Meme Utrasonografisi: Meme kanseri ve diğer meme hastalıkların tanısında kullanılır.

Kardiyolojik Testler

EKO: Kalbin ultrasonografik değerlendirilmesini sağlar. Kalbin anatomik yapısının ve fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır.

EKG: Vücuda yapıştırılan elektrotlarla grafiksel olarak kalbin elektriksel aktivitesini kaydetme yöntemidir. Kalp yetmezliği, kalp damarlarının hastalığı, ritim bozukluğu vb. durumların saptanmasında yardımcıdır.

Eforlu EKG: Belirti vermeyen veya müphem şikayetlere neden olan kalp damarlarının hastalıklarını değerlendirmede kullanılır.

Check Up Nasıl Yapılır?

Check up, aile hekimliği uzmanları tarafından yapılmaktadır. Kapsamlı fizik muayene ve tıbbi öykü alındıktan sonra check up programında yer alan testler yapılmakta ve sonuçlar değerlendirilmektedir. Değerlendirme sonucunda tedavi ve sağlık önerileri verilmektedir. Diğer bir branşı ilgilendiren problemler tespit edildiğinde ilgili branş doktoru ile konsülte edilir.


Check Up’a Gelmeden Önce Yapılması Gerekenler Nelerdir?

• Hamileyseniz ya da şüpheniz varsa işlem öncesi doktorunuzu mutlaka bildiriniz.

• Daha önce yaptırmış olduğunuz tetkiklerinizi yanınızda getiriniz.

• Kullanmakta olduğunuz ilaçların isimlerini ve dozajlarını not alınız.