Koruyucu Hekimlik

Açıklama


PREVENTİF TIP (KORUYUCU HEKİMLİK) BİRİMİ

 

Koruyucu hekimliğin amacı hastalığın oluşmasını engellemek, hastalığın etkisini en aza indirmek ya da bunların yapılamadığı durumlarda hastalık ve engelliliğin ilerleyişini geciktirmektir. Birimimizde yaş, cinsiyet ve rahatsızlık ayrımı yapmaksızın tıbbi bakım arayan her bireye sürekli ve kapsamlı tıbbi bakım sağlanması amaçlanmaktadır. Bu sürekli ve kapsamlı bakımın bir parçası uygun ve etkili girişimlerle hastanın sağlıklı olmasını sağlama ve iyilik durumunu geliştirmedir. Hastanın sağlıklı olmasını sağlamak için tedavi edici hizmetlerle koruyucu sağlık hizmetleri birlikte sunulur.

Günümüzde yaşam süresinin uzaması kronik hastalıklarda artışı da beraberinde getirmiştir. Söz konusu kronik hastalıkların (diyabet/şeker hastalığı, hipertansiyon/yüksek tansiyon, kalp hastalıkları, obezite/fazla kilo, kanser gibi) çoğu önlenebilir nedenlere bağlıdır.

Birimimizin amaçları:

• Kişilerde risk analizi yapılarak kronik hastalık yükünün belirlenmesi, çevresel faktörlerin kontrolü yoluyla kansere ve diğer kronik hastalıklara yakalanmanın önlenmesi, sağlıklı bireylerde iyilik halinin korunmasının ve sürdürülmesinin sağlanması için (beslenme, egzersiz, uyku, yaşam kalitesi, ruh sağlığı, aşılanma gibi konularda) danışmanlık verilmesi (primer/birincil korunma),

• Hastalığı kontrol etmek, sonuçları en aza indirmek için ulusal ve uluslararası rehberler eşliğinde planlanan klinik ve laboratuvar değerlendirmeleri ve taramalar aracılığıyla hastalıkların belirtisiz evrede erken tanısının sağlanması ve tedavi için yönlendirilmesi (sekonder/ikincil korunma),

• Hastalık ortaya çıktıktan sonra hastanın işlevselliğini ve yaşam kalitesini koruma, yaşam süresini artırma amacıyla tedaviler ve rehabilitasyon yolu ile hastalığın olası komplikasyonlarını azaltmaya yönelik girişimlerin yapılması, kronik hastalıklara sahip bireylerin ve ailelerinin bu hastalıkların neden olduğu stresle baş edebilmelerinin sağlanması yoluyla ruh sağlıklarının ve yaşam kalitelerinin korunması veya iyileştirilmesidir (tersiyer/üçüncül korunma).

 

Bu birimden kimler faydalanabilir?

• Sağlıklı / sağlıklı görünen / sağlıklı olduğunu düşünen bir bireyseniz veya ailenizde bazı kronik hastalıklara sahip bireyler varsa sağlık kontrollerinizi, risk analizinizi yaptırmak ve dilediğiniz konularda danışmanlık hizmeti almak isterseniz, 

• Birden fazla sistemi ilgilendiren veya ayrışmamız tıbbi problemleriniz var ve nereye başvurmanız gerektiği konusunda karar veremiyorsanız, 

• Kronik bir hastalığınız varsa ve yaşam kalitenizin daha iyi olmasını istiyorsanız, 

• Kronik hastalığı olan bir bireye bakım veriyorsanız, aynı ailede yaşıyorsanız ve hastanızın ve sizin yaşam kalitesinin daha iyi olmasını istiyorsanız birimimizden randevu alabilirsiniz.

 Sağlıklı günler dileriz.

 

Preventif Tıp Birimi değerlendirme planları

18-65 yaş arasındaki danışanlar için

• Genel fizik muayene

• Antropometrik ölçümler

• Genogram çıkarma

Laboratuvar testleri

• Tam kan sayımı

• Biyokimyasal testler: Açlık kan şekeri, lipid paneli, ALT, kreatinin, kalsiyum, magnezyum, potasyum, sodyum, çinko

• Endokrinolojik testler: TSH, insülin (obezitesi, aile öyküsü olanlar için), vitamin D, PSA (aile öyküsü olan 40 yaş üzeri, olmayan 50 yaş üzeri erkekler için)

• Tam idrar tetkiki

• Gaytada gizli kan (50 yaş üzeri için)

• ESR, CRP

Radyolojik testler: Tüm batın USG

Fonksiyonel testler: Hastanın kişisel özelliğine / muayene bulgularına / yakınmalarına / sistemlerin gözden geçirilmesine göre gerekli olduğu düşünülen bir veya birden fazla testin yardımcı sağlık teknisyeni tarafından özel görüşme alanında yüz yüze görüşme yöntemi ile doldurulması, hekim tarafından skorlanması ve skora göre gerekli farmakolojik/non-farmakolojik girişimlerin planlanması ve yapılması veya diğer bölümlere -nöroloji, kardiyoloji, üroloji, psikiyatri, psikolog, diyetisyen- sevklerin planlanması amaçlanmıştır.

• Bakas Bakım Veren Etki Ölçeği

• Kadın Cinsel İşlev Ölçeği (FSFI)

• Erkek Cinsel İşlev Ölçeği (IIEF)

• Mini Nutrisyonel Değerlendirme (MNA)

• Sağlık Değerlendirme Anketi

• Uyku Hijyen İndeksi

• Pitsburgh Uyku Kalitesi İndeksi (PSQI)

• Dünya Sağlık Örgütü Yaşam Kalitesi Değerlendirme Ölçeği (WHOQoL-Bref)

• Kardiyovasküler Risk Değerlendirmesi

Psikometrik testler: Hastanın kişisel özelliğine / muayene bulgularına / yakınmalarına / sistemlerin gözden geçirilmesine göre gerekli olduğu düşünülen bir veya birden fasla testin yardımcı sağlık teknisyeni tarafından özel görüşme alanında yüz yüze görüşme yöntemi ile doldurulması, hekim tarafından skorlanması ve skora göre gerekli farmakolojik/non-farmakolojik girişimlerin planlanması ve yapılması veya diğer bölümlere -nöroloji, kardiyoloji, üroloji, psikiyatri, psikolog, diyetisyen- sevklerin/konsültasyonların planlanması amaçlanmıştır.

• Algılanan Stres Ölçeği

• Beck Anksiyete Ölçeği

• Beck Depresyon Ölçeği

• Beck Umutsuzluk Ölçeği

• Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği