Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Bölümümüzde, biri ameliyathane ünitesi olarak kullanılan toplam 4 ünite mevcuttur.
Bu ünitelerde lokal anestezi altında cerrahi girişimler uygulanmaktadır. Kliniğimizde, normal ve gömülü dişlerin çekimi, protez öncesi ağız içerisinde yumuşak ve sert dokuların düzeltilmesi (preprotetik cerrahi), dental implant uygulamaları, sinüs lift ve ogmentasyon teknikleri ve biyomateryal uygulamaları cerrahi girişimler, çene ve yüz enfeksiyonlarının medikal ve cerrahi tedavisi, çene kist ve tümörlerinin, diğer ağız içi lezyonların, tükürük bezi hastalıklarının tedavisi, yüz ağrıları ve temporomandibuler eklem (çene eklemi) rahatsızlıklarının medikal ve cerrahi tedavisi yapılmaktadır. Alt ve üst çene kırıklarının tedavisi, fonksiyon ve estetiğin sağlanamadığı, alt ve üst çeneler arasındaki uyumsuzlukların yani çene ve yüz deformitelerinin giderilmesi amacıyla yapılan ortognatik cerrahi gibi geniş kapsamlı girişimler ise genel anestezi altında üniversitemizin Seyhan Hastanesi Kampüsünde gerçekleştirilmektedir. 

Uygulamalar

Kliniğimize muayene amacı ile ilk kez başvuran tüm hastalardan panoramik grafi alınmaktadır. Bu yöntem, alt ve üst dişlerin tamamı, alt ve üst çene kemiği ve temporomandibuler eklem, maksiller sinüs gibi bu oluşumlara komşu anatomik yapıların görüntülenmesinde diş hekimliğinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Gerektiğinde, periapikal ve oklüzal grafi gibi intraoral radyografilerden de yararlanılmaktadır. Özellikle temporomandibuler eklem hastalıkları ve komşu yumuşak dokuların görüntülenmesinde Manyetik Rezonans (MR) ve diğer maksillofasial sert doku anomalilerin ve hastalıkların tanısı amacıyla da Bilgisayarlı Tomografi (BT) en sık başvurulan radyolojik tanı yöntemlerindendir.