Diş Hekimliği - Restoratif Diş Tedavisi

Diş mine, dentin, sement ve pulpa olmak üzere dört bölümden meydana gelir. Diş çürüğü dişin sert dokuları olan mine ve dentini parçalayarak ilerlediğinde, damar ve sinirlerin bulunduğu pulpa etkilenmeye başlar. Bu safhada diş ağrısı çeşitli şekillerde kendini gösterir. Çürüğün derinliğine ve pulpaya yakınlığına göre dolgu veya kök kanal tedavisi seçeneklerinden birisi yapılır. Pulpa geriye dönüşümü olmayan şekilde hasar gördüğünde kök kanal tedavisiyle dişin içinden uzaklaştırılması gerekmektedir. Tedavi edilmediği taktirde pulpa nekroz olur ve neticesinde çene kemiğinde enfeksiyon (granülom,kist) oluşturabilir. Enfeksiyon kaynağın yok edilmesiyle diş hastaya ömür boyu hizmet edecektir.

Kök kanal tedavisinde; lokal anestezi altında çürük temizlenir, hastalıklı pulpa dokusu çıkarılır ve kök kanalı dezenfekte edilerek şekillendirilir. Şekillendirilmiş kök kanalı özel maddelerle kök ucuna kadar doldurulur. Dişin madde kaybına göre dolgu, post/core veya kron yapılarak tedavi tamamlanır.


Sıkça Uygulanan Tanı Yöntemleri
Diş ve diş çevresi dokuları hastalıklarının teşhisinde panaromik film rutin olarak alınmaktadır. Gerekli görüldüğü takdirde periapikal film, oklüzal film, radyovizyografi de alınmaktadır.

Tedavi yöntemleri

Kompozit ve amalgam dolgular, laminate veneer restorasyonlar, iç ve dış yöntemlerle renklenmiş dişlerin ağartma tedavileri ve estetik restorasyonlar, kök kanal tedavisi, pulpal kaynaklı periapikal patolojilerin (granülom, kist) olduğu kök kanal sistemlerinin cerrahi olmayan veya cerrahi tedavileri, travma görmüş dişlerin tedavisi, endodontik olarak daha önce tedavi edilmiş dişlerin yeniden tedavi edilmesi, aşırı madde kaybı olan dişlerin post ve/veya core restorasyonu kliniğimizde uygulanan tedavilerdir.