Tıbbi Biyokimya

TARİHÇE

Bölümümüz, 1998 Yılında Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin açılması ile birlikte Merkez Laboratuvarı olarak kurulmuştur.

2004 yılında Uzman Dr. Birsel ÜNAL, 2014 yılında Öğr. Gör. Dr. Kerem METİN ekibe katılmıştır.

 

FAALİYETLER

Eğitim-öğretim faaliyetleri, araştırma faaliyetleri ve laboratuvar hizmetleri şeklinde alt kategorilere ayrılabilir. Başkent Üniversitesi Adana Dr.Turgut NOYAN Uygulama ve Araştırma Merkezi Biyokimya laboratuarı ISO9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi standartlarına uygun olarak hastanemize başvuran hastalara en kaliteli laboratuvar hizmetini sunmanın yanı sıra bölümümüz öğretim üyeleri Başkent üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı’na bağlı olarak eğitim ve öğretim faaliyetlerine katılmakta ayrıca Başkent Üniversitesi Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Biyokimya derslerini yürütmektedir. Bunların yanında her yıl çok sayıda bilimsel proje çalışmaları da gerçekleştirilmektedir.

LABORATUVAR HİZMETLERİ

 

Amacımız; en güvenilir ve en kaliteli sonucu en kısa sürede vermektir.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed/
http://www.ulakbim.gov.tr/
http://www.biyokimya.org/
http://www.aacc.org/
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00099120