Prof. Dr. Aysel PELİT

Göz Hastalıkları

Prof. Dr. Aysel PELİT

Göz Hastalıkları

0 322 327 2727


Eğitim


     

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

     

Üyelikler


     

1.    Türk Oftalmoloji Derneği, Şaşılık Birimi, Aktif Üye

2.    Türk Oftalmoloji Derneği, Katarakt ve Refraktif Cerrahi Birimi, Aktif Üye
 
3.    Türk Oftalmoloji Derneği, Kornea Birimi, Aktif Üye
 
4.    The European Society of Cataract and Refractive Surgeons, 2002-

5.    European Contact Lens Society of Ophthalmology, 2005-

6.    Association for Research in Vision and Ophthalmology , 2001-2003

7.    Tear Film and Ocular Surface Society, 2002-2005

 

     

İlgi Alanları ve Uzmanlık Alanı


     

Şaşılık (gözlerde kayma)

Ambliyopi (göz tembelliği)

Katarakt cerrahisi

Keratokonus tedavisi

Kuru göz, konjonktivit, keratit (korneanın iltihabı)

Pterijium (göze et yürümesi)

Göz tansiyonu tanı ve tedavisi

Kapak hastalıkları

Gözyaşı yolları bozuklukları tedavisi

Üveitler: Gözün iltihapları

Yaşa bağlı makula dejenerasyonu

 

     

Tezler


     

Deneysel retrobulber hematomda optik sinir, koroid ve retinada ultrastrüktürel değişiklikler ve tedavide desferrioksaminin yeri

     

Toplantı Katılımları


     

Paralitik şaşılıklar
 
Konjenital katarakt ve tedavisi

Oftalmolojide elektrofizyolojinin yeri
 
Posterior Üveitler