Prof. Dr. Dilek TORUN

İç Hastalıkları Anabilim Dalı - Nefroloji Hastalıkları Bilim Dalı

Prof. Dr. Dilek TORUN

İç Hastalıkları Anabilim Dalı - Nefroloji Hastalıkları Bilim Dalı

0 322 344 44 44


Eğitim


     

Üniversite: Çukurova Üniversitesi Tıp fakültesi, 1988-1994

İç Hastalıkları İhtisası: Ankara Numune Eğitim Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara,1995-1999

Nefroloji Yan Dal İhtisası:  Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara, 1999-2003
 

     

Üyelikler


     

•    Üye olduğu Dernekler:

Türk Tabibler Birliği

Türk Nefroloji Derneği

Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği

Avrupa Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Derneği

Uluslar arası Periton Diyaliz Derneği
 

     

Ödüller ve Belgeler


     

1. Hepatic Subcapsular Steatosis As A Complication In Diabetic Peritoneal Dialysis Patients Associated With Intraperitoneal Insulin Treatment. Paper selection Committee of Europen Renal Association , 2004 ERA-ADTA Travel Grant, 17 Mayıs 2004, Lizbon- Portekiz

2- Hepatic Subcapsular Steatosis As A Complication In Diabetic Peritoneal Dialysis Patients Associated With Intraperitoneal Insulin Treatment. ISPD Young Investigators 2004 Travel Grant, ISPD/EUROPD 2004 selection scientific committee 29 Ağustos 2004, Amsterdam, Hollanda

 

     

İlgi Alanları ve Uzmanlık Alanı


     

Hipertansiyon

Glomerülonefritler

Akut Böbrek yetmezliği

Kronik Böbrek Yetmezliği

Böbrek Transplantasyonu
 

     

Katıldığı Kurslar


     

Mount Sinai Hospital Renal Transplantation Clinic;
 New York Kasım- Aralık 2008  gözlemci

     

Tezler


     

İç Hastalıkları Uzmanlık Tezi Başlığı:<br>
Üremik Hastalarda Sekonder Hiperparatiroidinin Non-İnvaziv Yöntemlerle Değerlendirilmesi, Ankara, 1999<br>
Nefroloji Yan Dal Tezi:<br>
 Yeni Tanı Almış Esansiyel Hipertansiyonlu Hastalarda Hedef Organ Hasarı Ve Ayaktan Kan Basıncı Monitörizasyonunun Değerlendirilmesi, Adana, 2003<br>

 

     

Toplantı Katılımları


     

1.Soydum Metabolizma Bozuklukları,
 Başkent Üniversitesi, Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi, 13. Kasım. 2007

2.Kronik Böbrek Yetmezliğinde Demir Eksikliği Anemisi ve Tedavisi, Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi, 18. Mayıs 2007, Zonguldak

3.Hipertansif Acil Tedavi İlkeleri, Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Mayıs 2008, Antalya

4.Yeni Periton Diyaliz Solüsyonları, Periton Diyaliz Günleri 5 Aralık 2009, Ankara