Uzm. Dr. Gönül PARMAKSIZ

Çocuk Nefroloji Bilim Dalı

Uzm. Dr. Gönül PARMAKSIZ

Çocuk Nefroloji Bilim Dalı

0 322 458 68 68

Eğitim Bilgileri


 • Tıpta Yandal Uzmanlığı (2012), Başkent Üniversitesi, Nefroloji ( Çocuk Sağliği Ve Hastaliklari)
 • Tıpta Uzmanlık (1999), Sami Ulus Çocuk Hastanesi, Çocuk Sağliği Ve Hastaliklari
 • Tıp Doktoru (1994), Çukurova Üniversitesi, Tip Eğitimi
 • Çalışma Alanları


  • ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

  Ödüller


  • Gezer H, Temiz A, İnce E, Parmaksız G, Hasbay B, Hiçsönmez A. 1. Tek taraflı renal ve spermatik kord agenezisine eşlik eden üreterin ekstraperitoneal inguinal herniasyonu. VIII. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi", Antalya", 25/05/2017.

  Makaleler


  • Parmaksız G, Kekeç ŞD, Cengiz ND, Noyan A. The relationship between body mass index and renal length in obese children. Pediatric Nephrology, 2019; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

  • Arslan A, Parmaksiz G, Noyan Z, Caliskan K, Yildirim S, Haberal M. Cardiac Function in Children After Kidney Transplant.. Exp Clin Transplant, 2019; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

  • Arslan A, Parmaksiz G, Noyan A, Caliskan K, Yıldırım S, Haberal M. Cardiac Function in Children After Kidney Transplantation. Transplantation, 2018; 102(Suppl7):841-841. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

  • Bakkaloğlu S, Kandur Y, Serdaroğlu E, Noyan A, Beyazıt A, Taşdemir M, Özlü S, Özçelik G, Dursun İ, Alparslan C, Akçaboy M, Atikel Y, Parmaksız G, Atmış B, Sever L. Time-averaged hemoglobin values, not hemoglobin cycling, have an impact on outcomes in pediatric dialysis patients.. Pediatr Nephrol. 2018, 2018; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

  • Atmaca M, Gülhan B, Korkmaz E, Inozu M, Söylemezoğlu O, Candan C, Beyazıt A, Elmacı A, Parmaksız G, Düzova A, Besbas N, Topaloğlu R, Özaltin F. Follow-up results of patients with ADCK4 mutations and the efficacy of CoQ10 treatment.. Pediatr Nephrol. 2017, 2017; 32(9):1369-1375. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

  • Parmaksız G, Noyan A, Dursun H, İnce E, Anarat R, Cengiz N. Role of new biomarkers for predicting renal scarring in vesicoureteral reflux: NGAL, KIM-1, and L-FABP. Pediatric Nephrology, 2016; 31(1):97-103. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

  • Kılıçaslan B, Noyan A, Cengiz N, Sarıtürk Ç, Parmaksız G, Baskın E. Can We Differentiate Pyelonephritis and Cystitis without 99mTc-Dimercaptosuccinic Acid Scan in Children?. Çukurova Medical Journal, 2015; 40(3):495-503. ( ScopeMed )

  • Noyan A, Parmaksız G, Dursun H, Sezer S, Anarat R, Cengiz N. Urinary NGAL, KIM-1 and L-FABP concentrations in antenatal hydronephrosis. Journal Of Pediatric Urology, 2015; 11(Suppl5):1-6. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

  • Cengiz N, Parmaksız G, Demir Ş, Ezer S, Kılınç F, Anarat A, Baskın E, Noyan A. The Role of Videourodynamic Studies in Diagnosis and Management of Vesicoureteral Re?ux. Turkiye Klinikleri J Pediatr. 2013, 2013; 22(4):157-161.

  • Cengiz N, Demir S, Parmaksız G, Temiz A, Noyan A. Polyarteritis nodosa: a case presenting with renal mass. Eur J Pediatr, 2012; 171(12):1859-1860. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

  • Parmaksız G, Cengiz N, Canpolat T, Baskın E, Noyan A. 1. Kronik Tübülointerstisyel Nefrit: Vaka Sunumu. Çocuk Dergisi 2012, 2012; 12(4):186-188.

  • Usta Güç B, Parmaksız G, Oğuzkurt P, Serin Ezer S, Gümüş A, Gümüş N. Hemoptizi ile gelen ve akciğer apsesi saptanan yabancı cisim aspirasyonu: Bir vaka takdimi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2008, 2008; 51:95-97.

  • Kızılkılıç O, Yalçın O, Yıldırım T, Senel L, Parmaksız G, Erdoğan B. Hypothalamic hamartoma associated with a craniopharyngeal canal.. AJNR Am J Neuroradiol. 2005, 2005; 26(1):65-67. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

  • Yüksel M, Karabiber H, Yüksel Z, Parmaksiz G. Diagnostic Importance of 3D CT Images in Klippel-Feil Syndrome with Multiple Skeletal Anomalies: A Case Report. Korean J Radiol, 2005; 6(4):278-281. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

  • Bakarıs S, Karabiber H, Yüksel M, Parmaksız G, Kıran H. Case of large placental chorioangioma associated with diffuse neonatal hemangiomatosis.5. Pediatr Dev Pathol. 2004, 2004; 7(3):258-261. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

  • Parmaksız G, Karabiber H, Garipardıç M. Beckwith-Wiedemann Sendromu: Vaka Sunumu. Çocuk Dergisi 2003, 2003; 3(3):222-224.

  • Garipardıç M, Güven A, Karabiber H, Parmaksız G. 5-15 yaş grubu çocuklarda ekokardiyografiyle hesaplanan pulmoner ve aort kapak alanları ile pulmoner arter basınç değerleri. Tıp Araştırmaları Dergisi 2003, 2003; 1(3):21-26.

  • Boran C, Coban Y, Şaşmaz S, Parmaksız G. Huge keloid formation after BCG vaccination.. Pediatr Dermatol. 2003, 2003; 20(3):460-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

  • Parmaksız G, Karabiber H, Şaşmaz S, Yurtgezen M. Sjögren-Larsson Sendromu: Olgu Sunumu. TIPMED, 2000; 3:39-41.

  Bildiriler


  • Parmaksız G. 1. Ateşli idrar yolu enfeksiyonu geçiren 2 yaşından küçük çocuklarda renal skarlanmaya neden olan faktörler. 18th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress 25-28 April 2019: Adana; 25/04/2019 - 28/04/2019

  • Parmaksız G. RDW subklinik inflamasyon göstergesi olabilir mi?. 3.Başkent Pediatri Günleri, 8-9 Mart 2019, Ankara: Ankara; 08/03/2019 - 09/03/2019

  • Parmaksiz G, Oğuz D, Teziç T. Tip 1 Diabetes Mellitus?lu çocuklarda sol kalp fonksiyonlarının ekokardiografik değerlendirmesi. 17. Çukurova Pediatri Günleri: Adana; 21/02/2019 - 22/02/2019

  • Parmaksız G, Cengiz N, Canpolat T, Özdemir H, Baskın E, Noyan A. Unusual presentation of IgA nephritis in a child. Pediatric Nephrology Volume: 26 Issue:9 Pages: 1666-1666 Published: SEP 2011: Antalya; 03/10/2018 - 06/10/2018

  • Baskın E, Canpolat N, Gülleroğlu K, Yılmaz A, Melek E, Yüksel S, Gülhan B, Kalyoncu M, Parmaksız G, Özçakar B, Özaltın F, Söylemezoğlu O. 1. Turkish atypical hemolytic uremic syndrome registry: Eculizumab treatment in aHUS patients. Pediatric Nephrology Meeting Abstract: OP-39: Antalya; 03/10/2018 - 06/10/2018

  • Delibaş A, Ekim M, Yıldırım Z, Düşünsel R, Kara A, Noyan A, Beyazıt A, Conkar S, Yazıcıoğlu B, Serdaroğlu E, Aksoy G, Akıncı N, Yılmaz D, Bek K, Ertan P, Gurgöze M, Kabasakal C, Döven S, Türkan O, Günay N, Parmaksız G, Ertörer M, Ezgü S, Sever L. Education status of pediatric dialysis patients in Turkey. Pediatric Nephrology Meeting Abstract: OP-39: Antalya; 03/10/2018 - 06/10/2018

  • Koyum M, Akman S, Comak E, Bakkaloğlu S, Parmaksız G, Alparslan C, Poyrazoğlu H, Canpolat N, Beyazıt A, Delibaş A, Yıldız N, Özçelik G, Ozdoğan E. Transplantation in FSGS: A multicentric study from Turkey. 2. Transplantation in FSGS: A multicentric study from Turkey: Antalya; 03/10/2018 - 06/10/2018

  • Cengiz N, Parmaksız G, Baskın E, Noyan A. Ambulatory blood pressure monitoring in adolescent obese patients with hypertension. Pediatric Nephrology Volume: 26 Issue:9 Pages: 1666-1666 Published: SEP 2011: Antalya; 03/10/2018 - 06/10/2018

  • Gezer H, Temiz A, İnce E, Parmaksız G, Hasbay B, Hiçsönmez A. Tek taraflı renal ve spermatik kord agenezisine eşlik eden üreterin ekstraperitoneal inguinal herniasyonu. VIII. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi: Antalya; 25/05/2017 - 28/05/2017

  • Öazlp R, Parmaksız G, Durukan Tosun M, Kotkmaz Ü. Psödobartter kliniği ile başvuran Kistik Fibrozis olgusu. 58. Türkiye Milli Pediatri Kongresi: Antalya; 22/10/2014 - 26/10/2014

  • Erol İ, Parmaksız G, Özenli Y, Gümüş A, Usta Güç B. Nörobruselloz: Bir olgu sunumu. 43. Türk Pediatri Kongresi: Bodrum/MUĞLA; 16/05/2007 - 20/05/2007

  • Yıldırım S, Tiker F, Cemil T, Kılınç A, Karabulut O, Parmaksız G. Recurrent supraventricular tachycardia in a newborn treated with amiodarone: hyperkalemia the apparent cause?. Turkısh Journal of Arhythmia, Pacing and Electrophysiology Meeting: PP-16 Volume: 3 No: 2 Supplement: 1 Published: June 2005: Antalya; 15/06/2005 - 18/06/2005

  • Özkan K, Karabiber H, Parmaksız G, Garipardıç M. İnfantil Safra taşı: Olgu sunumu. 46. Milli Pediatri Kongresi: Mersin; 15/10/2002 - 19/10/2002

  • Parmaksız G, Karabiber H, Kılınç M, Garipardıç M. Gecikmiş puberte nedeni olarak Gluten Enteropatisi: Olgu sunumu. 46. Milli Pediatri Kongresi: Mersin; 15/10/2002 - 19/10/2002

  • Garipardıç M, Güven A, Karabiber H, Parmaksız G. İşitme engelli çocuklarda Jervell ve Lange-Nielsen Sendromu prevalansı. 46. Milli Pediatri Kongresi: Mersin; 15/10/2002 - 19/10/2002

  • Karabiber H, Özkan K, Parmaksız G, Garipardıç M, Yüksel M. Geç saptanan konjenital diyafragma hernisi: Olgu sunumu. 46. Milli Pediatri Kongresi: Mersin; 15/10/2002 - 19/10/2002

  • Karabiber H, Parmaksız G, Gatipardıç M, Özkan K. İdrar yolu enfeksiyonları: Epidemiyolojik ve etyolojik değerlendirme. 46. Milli Pediatri Kongresi: Mersin; 15/10/2002 - 19/10/2002

  • Şaşmaz S, Karabiber H, Garipardıç M, Parmaksız G. Epidermolizis Bülloza Herediterya. 1.Ulusal Tıp Mezunları Kongresi ve Uygulamalı Temel Yaşam Desteği KursuTIPMED2002: Adana; 21/01/2002 - 23/01/2002

  • Garipardıç M, Karabiber H, Parmaksız G, Çıragil P, Tarakçı N. Atipik seyirli Hepatit A enfeksiyonu: 2 olgu sunumu. 1.Ulusal Tıp Mezunları Kongresi ve Uygulamalı Temel Yaşam Desteği KursuTIPMED2002: Adana; 21/01/2002 - 23/01/2002