Prof. Dr. Aytül NOYAN

Çocuk Nefroloji Bilim Dalı

Prof. Dr. Aytül NOYAN

Çocuk Nefroloji Bilim Dalı

0 322 458 68 68


Eğitim


     

1980 - 1986 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
1988 - 1992 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
1992 - 1996 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefroloji Bilim Dalı                             

    AKADEMİK AŞAMALAR:

1980        Tıp Doktoru
1992        Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
1993        Yardımcı Doçent Dr.
1996        Çocuk Nefrolojisi Uzmanı
1997        Doçent Dr.
2003        Profesör Dr.

     

İlgi Alanları ve Uzmanlık Alanı


     

a. Antenatal Hidronefrozlu Bebeklerin Takibi,

b. Kalıtsal Böbrek Hastalıklarının Tanı ve Takibi,

c. İdrar Yolu Enfeksiyonu İzlemi,

d. Nefrotik Sendrom,

e. Glomerulonefritler,

f.  Kronik Böbrek Yetmezliği,

g. Hemodiyaliz ve Periton Diyalizi,

h. Böbrek Nakli Öncesi ve Sonrası İzlem,

i.  Ailevi Akdeniz Ateşi Tanı ve Tedavisi,

j.  İşeme Bozuklukları Takibi,

k. Sistemik Lupus Eritamatosuz,

l.  Vaskülitelr

     

Tezler


     

1992    Çocuk  Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Tezi
            Çocukluk Çağı Nefrotik Sendromlarında Siklosporin Etkileri

1996    Çocuk Nefroloji Yandal Uzmanlık Tezi
            Çocuklarda Hemodiyalizin Endotelin Düzeylerine Etkisi

     

Toplantı Katılımları


     

Aralık 1994       Ç.Ü.T.F Mezuniyet Sonrası Eğitim Seminerleri; Adana

Çocuklarda Akut Böbrek Yetmezliği

Haziran 1998        2.Çukurova Pediatri Günleri; Adana

Çocuklarda Hipertansiyon Tedavisi

Nisan 2001       8. Çocuk Nefroloji Derneği Eğitim Seminerleri; Malatya

Vezikoureteral Reflude Konservatif Tedavi

Nisan 2002       Çocuk Nefroloji Sempozyumu; Ankara

Hepatitlerle İlişkili Glomerulonefritler

Mart 2002       Türk Nefroloji Derneği Kış Okulu; Kapadokya

Hemodiyaliz Tedavisi Alan Çocuklarda Beslenme ve Büyüme

Haziran 2002         38.Türk Pediatri Kongresi; İstanbul

Hematürili Çocuğa Yaklaşım

Ekim 2003       47.Milli Pediatri Kongresi; İstanbul

Çocuklarda Hipertansiyon Tedavisi

Haziran 2005        41.Türk Pediatri Kongresi;Ankara

Antenatal Hidronefrozlu çocuğa yaklaşım

Kasım 2006       Çocuk Nefroloji Sempozyumu; İstanbul

Çocukluk Çağı Böbrek Hastalıklarında Genetik Tanı Yöntemleri

Mayıs 2007       43. Türk Pediatri Kongresi; Bodrum

Vaskulit Sınıflaması ve Tanı kriterleri

Ekim 2007       Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi; Adana

Çocuklarda İdrar Yolu Enfeksiyonu

Haziran 2008        44.Türk Pediatri Kongresi;İstanbul

Unilateral Antenatal Hidronefrozlu Çocuğa Yaklaşım

Ekim 2008       5.Ulusal Çocuk Nefroloji Kongresi; Kapadokya

Dehidratasyonda Sıvı Elektrolit Tedavisi

Antenatal Hidronefroz

Şubat 2009       5.Uludağ Pediatri Kış Kongresi; Bursa

Çocuklarda Hipertansiyon Tedavisi

Nisan 2009       50.Yıl Ege Pediatri Günleri; İzmir

Antenatal Hidronefrozlu Çocuğa Yaklaşım

Kasım 2009       10. Ulusal Türk Çocuk Ürolojisi Kongresi; Ankara

Antenatal Hidronefrozda Deneyimlerimiz

Aralık 2009       Ulusal Bilinçle Güncel Üroloji-Gaziantep Toplantısı

Çocuklarda Üriner Sistem Taş Hastalığı

Mart 2010       7. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi Adana

Çocuklarda Acil Hipertansiyon Tedavisi