Doç. Dr. Gül Nihal NURSAL

Nükleer Tıp

Doç. Dr. Gül Nihal NURSAL

Nükleer Tıp

0 322 344 44 44


Eğitim


      İlkokul : Ankara Faik Erbağı ilkokulu
Ortaokul-Lise : Ankara İncirli Lisesi
Üniversite : Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (1991-1998)
Uzmanlık : Çukurova Üniversitesi Nükleer Tıp AD (2001-2006)
     

İlgi Alanları ve Uzmanlık Alanı


     

Pozitron Emisyon Tomografisi (PET/BT)
Böbrek sintigrafileri
Tiroid kanseri tedavisi
Tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisi (TİİAB)

• En Sık Uyguladığı Tedavi Yöntemleri (Liste ve Açıklamaları):
İyot-131 (radyoaktif iyot) hipertiroidi tedavisi, İyot-131 (radyoaktif iyot) ile tiroid ameliyatı sonrası kalan tiroid dokusunun ortadan kaldırılması (ablasyon) ve tiroid kanseri tedavisi
     

Katıldığı Kurslar


      Onkoloji olgularında klinik problem çözme kursu 2003, Samsun.
Beyin perfüzyon SPECT kursu 2003, Samsun.
Radyosinovektomi kursu 2003, Ankara.
Temel ve ileri yaşam desteği beceri geliştirme kursu 2004, Çeşme.
Malign melanomda sentinel lenfadenektomi işlemine multidisipliner yaklaşım kursu 2004, Çeşme.
     

Tezler


      “Renal morfoloji ve fonksiyonun değerlendirilmesinde Tc-99m
etilendisistein ve Tc-99m dimerkaptosüksinik asit sintigrafilerinin karşılaştırılması.”