Dr. Öğr. Üyesi Gülay ŞİMŞEK BAĞIR

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

Dr. Öğr. Üyesi Gülay ŞİMŞEK BAĞIR

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

0 322 327 27 27

Eğitim


     

Üniversite : Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi

İhtisas    : Adana Numune Hastanesi İç hastalıkları Kliniği
 

     

Bilimsel Yayınlar


     

Toplum kökenli üriner sistem enfeksiyonu olan Tip 2 diyabetiklerde siprofloksasin direncinin değerlendirilmesi 

     

İlgi Alanları ve Uzmanlık Alanı


     

Diyabet

tiroid-paratiroid hastalıkları

obesite

hipofiz ve sürrenal bez hastalıkları 

     

Tezler


     

 1-Hepatit B ve Hepatit C enfeksiyonu olan hastalarda HFE (C282Y-H63D) gen mutasyon sıklığının karaciğerin histopatolojik bulguları ve biokimyasal parametreleri ile ilişkisi

2-Polikistik over sendromu tanısı almış olguları tanı kriterlerine göre kardiyometabolik risk faktörlerinin karşılaştırılması

 

     

Toplantı Katılımları


     

Akromegali

Analog insülinler ve kanser

Diabetes İnsipidus

Osteoporoz

PCOS tanı ve tedavideki zorluklar