Prof. Dr. Melek Eda ERTÖRER

İç Hastalıkları Anabilim Dalı - Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı

Prof. Dr. Melek Eda ERTÖRER

İç Hastalıkları Anabilim Dalı - Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı

0 322 327 27 27


Eğitim


     

Üniversite :      Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi (1987-1993)

İç Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi :  
      Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi 
      İç hastalıkları Ana Bilim Dalı   (15.10.1993-15.06.1998)

Yan Dal Uzmanlık Eğitimi :
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, 
 Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı (23.11.2001-05.01.2004)

     

Üyelikler


     

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği, 2001

European Society of Endocrinology, 2006

The Endocrine Society, 2009

The Pituitary Society, 2012

European Neuroendocrine Tumor Society, 2012

     

İlgi Alanları ve Uzmanlık Alanı


     

*Hipofiz Bezi Hastalıkları / Adenomları

*Böbreküstü Bezi Hastalıkları ve Nöroendokrin Tümörler

*Tiroid bezi hastalıkları (guatr)

*Hormonal Bozuklukların Neden Olduğu Tüylenme ve Adet Düzensizliği Durumları

*Osteoporoz (kemik erimesi)

 

     

Katıldığı Kurslar


     

Mayıs-Ağustos 2012 tarihleri arasında “Oxford Centre for Diabetes, Endocrinology & Metabolism” (OCDEM) Oxford İngiltere’de misafir hekim olarak bulunmuş, hipofiz ve nöroendokrin tümörler konusunda çalışmıştır. 

     

Tezler


     

-Abdominal lenfomalarda cyclinD1 ve PCNA nin prognostik önemi

-İyota bağlı olarak gelişen hipertiroidi

     

Toplantı Katılımları


     

-“Tip 2 Diyabette OAD tedavisi” (Adana, 2010)

-“Oral antidiyabetiklerin rasyonel kullanımı” Adana İç hastalıkları Okulu (10. Nisan. 2010, Adana)

-“Vakalar ve Radyolojisi ile Hipofiz” (Mardin, 2010)

-“Hipofiz cerrahisi sonrası izlem” 9. Medikal-Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, 2010

-“Diyabetin akut komplikasyonları (DKA, HHD; Hipoglisemi) ”Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Çalışma Grupları Eğitim Toplantıları-Diyabette Güncelleme ve Olgu Tartışma Toplantısı, 2011

-“Bilişsel Fonksiyonlar” 47. Ulusal Diyabet Kongresi, 2011

-“Diyabet, Hipertansiyon ve Koroner arter hastalığı” 1. Çukurova Aile Hekimleri Eğitim Günleri, 2011

-“Osteomalazi tanı ve tedavisi” 10. Medikal-Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, 2011

-“Endokrin engelleyici ajanların reprodüktif sistem üzerine etkileri” 34. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, 2012

- “Subtotal tirodektomi sonrası tamamlayıcı tiroidektomi” 10. Medikal-Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, 2012

- “Subklinik tiroid hastalıkları tanı ve tedavisi” Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Derneği Tiroid Hastalıkları Kursu, 2013

“Sekonder/tersiyer hiperparatiroidi” 12. Medikal-Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, 2013

“Gebelik ve Laktasyonda İyot desteği”  Tiroid Bölge Toplantısı, 2014

“Hipergonadotropik hipogonadizm ve infertilite”  36. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, 2014

“Endokrin Hipertansiyon” 16. Ulusal İç hastalıkları Kongresi, 2014

“Adrenal Kaynaklı Hipertansiyonlarda Tedavi Yaklaşımları ve Preoperatuvar ve Postoperatuvar Takipleri” Adrenal Gonad Çalışma Grubu Toplantısı, 2015

“Polikistik Over Sendromu mu, hipotalamik amenore mi?” 37. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, 2015

“Hipo ve Hipernatremik hastada ayrıcı tanı ve tedavi” Endokrin Aciller Çalışma Grubu Toplantısı, 2015

“Hipotiroidi ne zaman acildir? Miksödem Koması” Endokrin Aciller Çalışma Grubu Toplantısı, 2015

“Turner Sendromu Erişkinde takip” Geçiş Poliklinikleri ve Adrenal Gonad Grubu Toplantısı, 2016  

“Somatotropinomalarda AIP gen mutasyonu ve diğer mutasyonlar” Endokrin Bölge Toplantısı, 2016

“Gastrik bypass sonrasındaki diyabet remisyonu operasyon öncesinde belirlenebilir mi?” 52. Ulusal Diyabet Kongresi, 2016

 “Uzun etkili GLP-1 analogları”  İlaç ve Tedavi Kongresi, 2016