Doç. Dr. Hüseyin Ali TÜNEL

Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı

Doç. Dr. Hüseyin Ali TÜNEL

Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı

0 322 327 27 27


Eğitim


      • 07.2006-… Başkent Üniversitesi Adana Yüreğir Uygulama ve Araştırma Merkezi Kalp Damar Cerrahisi Bölümü.Uzman Doktor
• 11.2005-07.2006. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi AD. Uzman Doktor
• 01.2005-11.2006. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi AD. Öğretim Görevlisi
• 1998-2005. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi AD. Uzmanlık eğitimi.
• 1997-1998. Uşak Ulubey ilçesi, İnay Köyü Sağlık Ocağı. Pratisyen Tabip
• 1990-1997. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi. Tıp Eğitimi
• 1986-1989. İzmir Atatürk Lisesi
• 1983-1986. İzmir Güzelyalı Ortaokulu
• 1978-1983. Ankara Bahçelievler İlkokulu
     

İlgi Alanları ve Uzmanlık Alanı


      1. Periferik Arter Hastalıkları (tıkayıcı, anevrizma, pseudoanevrizma vb.)
2. Venöz Hastalıklar
3. Koroner Arter hastalıkları
4. Kalp Kapak Hastalıkları
5. Aort anevrizmaları
     

Tezler


      Periferik Arteryel Tıkayıcı Hastalığı Olan Periferik Vasküler Cerrahi Uygulanacak Hastalarda Koroner Arter Hastalığı Riskinin ve Sıklığının Belirlenmesi