Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı

                                        KALBİNİZE KİMİN DOKUNDUĞU ÖNEMLİDİR

   Son 15 yılda, Türkiye’nin birçok ilinde; sağlık alanındaki gelişmelere paralel olarak açık kalp cerrahisi yapılmaya başlanmıştır. Cerrahi uygulanan merkez sayısındaki bu artış hem hasta hem de hasta yakınları için yaşadıkları kentte ameliyat olabilme fırsatının yanında ihtiyaç olduğu anlarda hizmete ulaşmayı da kolaylaştırmıştır. Ancak merkez sayısındaki bu fazlalık ameliyat adayı kalp hastalarımızın ve yakınlarının aklını karıştırmakta ve maalesef doğru tanı ve tedaviye ulaşmakta zaman zaman zorluklarla karşılaşılmaktadır. Dikkat edilmeli ve unutulmamalıdır ki hastalarımızın ameliyat öncesi ve sonrası bakımları en az ameliyatları kadar önem taşımaktadır. Diabet, göğüs hastalığı, böbrek yetmezliği gibi ek problemleri bulunan kalp hastalarının özellikle büyük ve donanımlı merkezlere başvurmaları gerekmektedir.

Güncel bilgi, doğru tanı ve en uygun tedavi ilkelerini benimsemiş, Türkiye’nin tüm bölgelerinde aynı kalitede sağlık hizmetini vermeyi hedef olarak seçmiş olan üniversitemizin Adana hastanesinde 1999 yılından beri kalp cerrahisi başarıyla uygulanmaktadır. 1999’dan bugüne gerek pediatrik gerekse erişkin yaş grubundan hastalarımız kliniklerimizde ameliyat edilmiş olup; sadece Adana ilimiz için değil Çukurova’dan Güneydoğu Anadolu’ya, bölgenin önde gelen kalp cerrahisi merkezi olma iddiamızı kanıtlamaktadır.

                                                                                                          

Kalp Nakli ve yapay kalp cihazları…

Genel pratikte uygulanan koroner baypas, kapak ameliyatları, aort cerrahisi, anevrizmal hastalıklar ve damar ameliyatlarının yanı sıra Çukurova Bölgesindeki tek kalp nakli merkezi olan kliniğimizde son dönem kalp yetmezliklerinin tedavisi için kalp nakli, yapay kalp ve kalp destek cihazları da uygulanmaktadır. Çevre illerden de yüksek oranda hasta kabul eden kliniğimiz son yıllarda ülkemizde en yüksek oranda kalp naklinin yapılabildiği klinikler arasına girmiştir.

Küçük kesi ile “Minimal İnvazif” cerrahi tedaviler…

Uygun vakalarda göğüs kemiğinin kesilmeden koltuk altından ya da meme altından girilerek daha iyi klinik sonuçlar elde edilip, ameliyat sonrası daha az ağrı ve daha yüksek kozmetik tatminiyet sağlanması mümkün olabilmektedir.

                                                                                                                                                             

Kompleks kalp ameliyatları, ikinci kez yapılan ameliyatlar ve atan kalpte yapılan koroner baypas ameliyatları…

Kliniğimiz 20 yıldan daha uzun süreli tecrübesi ile sıradan kalp cerrahi prosedürlerinin yanı sıra birçok farklı patolojinin eşlik ettiği kompleks ameliyatlarda (koroner baypas + kapak ameliyatları + aort cerrahisi gibi) referans merkez olma konumundadır. Bu alanda sadece bölgeden değil tüm ülkeden hastalar kliniğimize refere edilmektedir. Ciddi akciğer hasarı olan, kalp akciğer makinesine bağlanması yüksek risk arz eden bazı hasta gruplarında ise kalbi durdurmadan koroner baypas ameliyatlarını da başarı ile yapabilmekteyiz. Böylece oldukça hassas olan bu hasta grubu için en ideal tedavi seçenekleri uygulanabilir hale gelmektedir.

Varis ve toplardamar hastalıklarının A’dan Z’ye tedavisi

Kliniğimiz hayati öneme haiz kalp ve büyük damar işlemlerinin yanı sıra çok yaygın bir sorun olan toplardamar hastalıkları ve varis tedavisi konusunda da bölgede en donanımlı merkez olma konumundadır. Kliniğimize başvuran hastaların ince kılcal varislerinden, en ileri seviyedeki varislerine kadar en güncel teknolojiler kullanılarak tedavileri yapılabilmektedir. Bu amaçla ülkede çok az merkezde tesis edilen “Ven Suit” kavramı ile hizmet vermekteyiz. Böylece hem estetik hem de kesin şekilde bu hastalıklar tedavi edilebilmektedir.

 

Atardamar hastalıklarının kapsamlı tedavisi…

Abdominal aort anevrizmaları, uyluk atardamarlarının tıkanıklıkları ve şah damarı tıkanıklıkları gibi hastalıkların en güncel tedavileri başarıyla uygulanabilmektedir. Kompleks hastalıkların olduğu durumlarda hibrit prosedürler de ileri bir tedavi seçeneği olarak gerçekleştirilebilmektedir.

İlk ameliyatımızdan bugüne üniversitemize bağlı kliniklerimizde yoğun bakım ve servislerden sorumlu doktorlarımız ve kalp cerrahisi alanında yetiştirilmiş hemşire ekibimizle yenidoğan dönemindeki bebeklerden; 90’lı yaşlarındaki kalp hastalarına kadar geniş bir yaş grubunda; ameliyat öncesi veya sonrası ortaya çıkabilecek her türlü sorunda hastanemizin diğer cerrahi ve dahili bölümleri ile birlikte 7 gün 24 saat, hizmet sunumunda hiçbir engel tanımadan hizmetinizde olduk ve olmaya devam edeceğiz.

KLİNİĞİMİZDE UYGULANAN CERRAHİ PROSEDÜRLER

-KALP NAKLİ

-YAPAY KALP VE KALP DESTEK CİHAZLARI

-KORONER BAYPAS

-KALP KAPAĞI DEĞİŞİMLERİ

-KALP KAPAĞI TAMİRİ

-KÜÇÜK KESİ İLE (MİNİMAL İNVAZİF) KALP AMELİYATLARI

-AORT CERRAHİSİ

-ATARDAMAR TIKANIKLARININ CERRAHİ TEDAVİSİ

-TOPLARDAMAR HASTALIKLARI VE VARİS TEDAVİSİ

-SKLEROTERAPİ VE RADYOFREKANS İLE YÜZEYEL KILCAL DAMARLARIN TEDAVİSİ

-DOĞUMSAL KALP HASTALIKLARI (ASD, VSD…)