Doç. Dr. M.Reşit GÖREN

Üroloji

Doç. Dr. M.Reşit GÖREN

Üroloji

0 322 327 27 27


Eğitim


      o Gaziantep Akyol İlkokulu 1982-1987
o Gaziantep Anadolu Lisesi 1987-1994
o İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi 1994-2000
o Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı 2001-2007
     

Ödüller ve Belgeler


      • Aldığı Ödüller
2007 Alpay Kelami Ödülü (En iyi androlojik çalışma)
     

İlgi Alanları ve Uzmanlık Alanı


      o Prostat
o Sertleşme sorunlarıc
o İdrar yolları taş hastalıkları
o Erkek kısırlığı
o Erkek Cinsel Sağlığı (İktidarsızlık, Kısırlık)
o Kadın Cinsel Sağlığı (Orgazm Sorunları, Genital bölge hastalıkları)
o Benign Prostat Hastalıkları (Yaşa bağlı gelişen iyi huylu prostat hastalıkları)
o Erkek ve kadında idrar kaçırma
o Böbrek ve idrar yollarının taşlarının tedavisi (Röntgen ve Ultrasonografi eşliğinde taş kırma tedavisi ve bu hastalıkların ameliyatla tedavisi)
o Peyronie Hastalığı (Eğrilik ve sertleşme problemleri ile seyreden penis hastalığı)
o Üreter ve üretra darlıkları (İdrar kanalı darlıklarının tedavisi)
     

Katıldığı Kurslar


      • Katıldığı Kurs veya Özel Eğitimler (Adları, Açıklamaları)
o European urology residents education programme (EUREP), Praq, 2006
o Türk Üroloji Yeterlilik Kursu, Bolu, 2006
o Üroonkoloji Kursu, Ankara, 2005
o Kardiyopulmoner Resisutasyon Kursu, Ankara, 2003
     

Tezler


      • Deneysel Düşük Akımlı Priapizm Sıçan Modelinde Apoptozisin Rolü Ve Kaspaz İnhibitörünün Ereksiyon Mekanizmasına Etkileri