Üroloji Anabilim Dalı

Üroloji bölümünde güncel ürolojik tanı ve tedavi yönemlerinin tamamı uygulanmakta ve tıbbın gelişimi doğrultusunda yeni uygulamaya giren tanı ve tedavi yöntemleri en kısa zamanda uygulamaya geçirilmektedir. Kliniğimizde genel üroloji uygulamaları yanında üst uzmanlık uygulamalarıda başarı ile yapılmaktadır.
Kliniğimizdeki alt uzmanlık dalları, ilgilendiği hastalıklar ve ilgilenen hekimler aşağıda özetlenmiştir; 

1) Genel Üroloji
2) Endoüroloji: İdrar yolu taş hastalığı
3) Kadın Ürolojisi
4) Onkolojik Üroloji: Ürogenital sistem kaynaklı kanserler
5) Androloji: Erkek cinsel sağlığı
6) İnfertilite: Erkek üreme sistemi hastalıkları
7) Laparoskopik Üroloji
8) Çocuk Ürolojisi
9) Nöroüroloji: İdrar kaçırma, idrar yolunun sinirsel uyarım bozukluklarına bağlı hastalıklar
10) Kadın Cinsel Disfonksiyonu: Kadın cinsel sağlığı


Hastalıklar 

Kliniğimizde en sık tanı konulan ve tedavi edilen hastalıklar alt uzmanlık dallarına göre aşağıda özetlenmiştir.

 • Genel Üroloji
  • İdrar yolu enfeksiyonları: İdrar yolu enfeksiyonları (iltihaplanması) genellikle idrar yapmada güçlük, sık idrara çıkma, idrarda yanma gibi şikayetlere neden olan bakteri (mikrop), virüs gibi etkenlere bağlı olarak gelişen hastalıklardır.
  • İnkontinans: İnkontinans kelime anlamı olarak idrar kaçırma anlamına gelmektedir. İdrar kaçırma klinik bir bulgudur ve çeşitli ürolojik ve/veya nörolojik nedenlere bağlı olarak gelişmektedir. Tanısı ve tedavisi mutlaka ürolog gözetiminde yapılması gerekmektedir.
  • Benign Prostat Hiperplazisi: 45 yaş ve üzerindeki erkeklerde görülen gündüz ve/veya gece sık idrara çıkma, idrarda yanma, idrara başlamada güçlük, idrar yaparken çatallanma/kesik kesik yapma, idrarı tam boşaltamama, idrar kaçırma gibi şikayetlere neden olan iyi huylu prostat büyümesi ya da idrar yolunda et büyümesi olarak bilinen prostat hastalığıdır.
  • Böbrek kistleri: Böbrek dokusu içerisinde gelişen içi sıvı dolu keselerdir. 50 yaş üzerindeki her iki kişiden birinde basit böbrek kistleri bulunmaktadır. Genellikle iyi huylu olan böbrek kistleri nadiren kötü huylu olmaktadır. Böbrek kistleri büyüklüklerine bağlı olarak takip, drenaj veya cerrahi müdahale gerektirebileceğinden hekiminizin önerisine göre takip edilmelidir.
 • Endoüroloji
  • Böbrek Ve İdrar Yolu Taşları: Böbrek ve idrar yollarında oluşan %80-85 oranında kalsiyum ihtiva eden hastalıklardır. Yan ağrısı, karın ağrısı, idrardan kan gelmesi, bulantı, kusma, soğuk terleme gibi yakınmalara neden olabilmektedir.
 • Kadın Ürolojisi:
  • Stress/Urge İnkontinans: Zor doğum, menapoz, genital travma vb nedenler ile meydana gelen idrar kesesi ve idrar kanalının anatomik pozisyon değişikliğinden kaynaklanan, öksürme/hapşırma sırasında damlama şeklinde ya da idrarın tamamını kaçırma gibi yakınmalara neden olan hastalıktır.
  • Aşırı Aktif Mesane: Çeşitli nedenlerle idrar kesinin idrarı depolama görevini tam yapamaması durumudur. Aşırı aktif mesanesi olan hastalar sık idrara çıkma (günde 5’ten fazla), idrar yapmada zorlanma, idrarda yanma/ağrı, aniden idrara sıkışma hissi gibi yakınmaları vardır.
  • Sistosel: Çeşitli nedenlerle idrar kesesinin vajene doğru fıtıklaşmadır. Sistoseli olan hastalar idrar yapma güçlüğü, idrarı tam boşaltamama, idrar yaptıktan sonra tekrar idrar yapma hissi gibi yakınmaları mevcuttur.
 • Onkolojik Üroloji:
  • Böbrek Tümörleri: Basit böbrek kistleri haricinde böbrekte tespit edilen her türlü kitle böbrek tümörü olarak kabul edilmektedir. Böbrek tümörleri genellikle hastalık çok ilerlemeden hastada herhangi bir şikayete neden olmamaktadır. Böbrek kitleleri genellikle başka nedenlerle yapılan tetkikler sonucunda tespit edilmektedir. Böbrek kitlelerinin tanı ve tedavisinin özellikleri olduğundan mutlaka ürolog gözetiminde bulunulması gerekmektedir.
  • Prostat Kanseri: Erkeklerde en sık görülen kanser, prostat kanseridir. Prostat kanseri genellikle yavaş ilerleyen bir kanser türüdür. Erken tanı ile hastalıktan tam olarak kurtulmak mümkündür. Erken tanı için; 45-50 yaş arası erkeklerde 2 yılda bir, 50 yaş üzeri erkeklerde ise yılda bir kez prostat kanseri için kontrol önerilmektedir. Kontrol sırasında kan, idrar tahlilleri ve parmakla prostat muayenesi yapılmaktadır.
  • Mesane Kanseri: İdrar kesesi kanseridir. İdrar yapma güçlüğü, idrardan kan ve pıhtı gelmesi gibi yakınmalara neden olmaktadır. Sigara içimi mesane kanserinin en sık nedenidir. Mesane kanseri ürolojik kanserler arasında prostat kanserinden sonra en sık görülen ikinci kanser türüdür.
  • Testis Kanseri: Erkek yumurtalığından kaynaklanan kanser türüdür. Genellikle 20-40 yaş arası erkeklerde görülmektedir. Testislerde ele gelen her türlü kitle aksi ispat edilene kadar testis kanseri olarak kabul edilmeli, tanı ve tedavi programı kanser gibi titizlikle yapılmalıdır.
 • Androloji
  • Erektil Disfonksiyon: Cinsel ilişkiye girmeye engel veya devam ettirmekte problemlere neden olan iktidarsızlık veya sertleşme güçlüğü olarak da bilinen hastalıktır. %80 oranında penis damalarındaki problemlere, %20 oranında ise psikolojik nedenlerle meydana gelmektedir. Erektil disfonksiyon en sık diyabet hastalarında görülmektedir. Yaşlanma ile beraber damar problemlerinin yanında erkekte meydana gelen hormonal durumun değişimine bağlı olarak da ortaya çıkabilmektedir. Erektil disfonksiyon tedavisi mümkün olan bir hastalıktır.