Prof. Dr. Murat Durdu

Deri ve Zührevi Hastalıkları (Dermatoloji) Anabilim Dalı

Prof. Dr. Murat Durdu

Deri ve Zührevi Hastalıkları (Dermatoloji) Anabilim Dalı

0 322 503 09 09


Eğitim


     

 

Dr.Murat DURDU, ilköğretim ve lise eğitimini 1982-1987 yıllarında Kemal Özalper İlkokulu- 1990-1993 yıllarında Gazi Lisesi Malatya'da tamamlamıştır. Tıp eğitimini 1993-1999 yıllarında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi-Adana, Dermatoloji ihtisasını 2000-2005 yıllarında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi-Adana'da tamamlamıştır.

 

 

 

 

     

Ödüller ve Belgeler


     
 • XXII. Prof. Dr. A. Lütfü TAT Simpozyumunda en iyi araştırma makalesi ödülü (Ankara, 18-22 Kasım 2015). Ödül alan makale: Durdu M, Özcan D, Baba M, Seçkin D. Efficacy and safety of diphenylcyclopropenone alone or in combination with anthralin in the treatment of chronic extensive alopecia areata: a retrospective case series. J Am Acad Dermatol 2015; 72(4):640-50.

 • XIX. Prof. Dr. A. Lütfü TAT Simpozyumunda en iyi araştırma makalesi ödülü (Ankara, 11-15 Kasım 2009). Ödül alan makale: M. Durdu, M. Baba, D. Seçkin, More experiences with the Tzanck smear test: cytologic findings in cutaneous granulomatous disorders. J Am Acad Dermatol 2009; 61: 441-450.

 • XVIII. Prof. Dr. A. Lütfü TAT Simpozyumunda en iyi poster dalında ikincilik ödülü (Ankara, 6-10 Kasım 2007). Ödül alan poster: P. Üstüner, M. Durdu, M. Baba. Dishidrotik ekzemayı taklit eden pemfigus herpetiformis olgusu.

 • V. Ulusal Pediatrik Dermatoloji Günlerinde en iyi poster ödülü (Kuşadası 13-16 Nisan 2011; 229-234. Ödül alan poster: D. Özcan, M. Durdu, A. Erbay, N. Bal, D. Seçkin. Alopesi areatayı taklit eden granülositik sarkomlu bir olgu sunumu. V. Ulusal Pediatrik Dermatoloji Günleri, Kuşadası 13-16 Nisan 2011; 229-234

 • Ulusal Dermatoloji Kongresinde en iyi poster ödülü (Gaziantep, 9-13 Ekim 2012). Ödül alan poster: M Durdu, M Baba, D Seçkin. Kronik ürtikerli hastalarda lateks hipersensitivitesinin rolü.
 • VII. Ege Dermatoloji Günlerinde en iyi poster ödülü (İzmir, 09-13 Mayıs 2012). Ödül alan poster: Ü Yavuzekinci, S Yücel, E Ertürk, M Durdu, D Seçkin. Jüvenil ksantogranülomda sitolojinin tanısal değeri: 5 hastalık seri.

 • XXII. Prof. Dr. A. Lütfü TAT Simpozyumunda en iyi poster ödülü (Ankara, 18-22 Kasım 2015). Ödül alan poster: M. Durdu. Demodikozisin nadir klinik formları: iki yıllık retrospektif çalışma.


 •  

 

     

İlgi Alanları ve Uzmanlık Alanı


     
 • Büllöz hastalıklar
 • Kutanöz layşmanyasis (şark çıbanı)
 • Tzanck smear (Dermatolojik sitoloji)
 • Dermatopatoloji
 • Dermatoskopi
 • Saç hastalıkları
 • Akne tedavisi
 • Alerjik deri hastalıkları (ürtiker, ekzema, ilaç alerjisi)
 • Tırnak hastalıkları
 • Psoriasis (sedef hastalığı)
 • Dermatolojik cerrahi

  • Benlerin çıkarılması
  • Deri kist ve tümörlerinin çıkarılması
  • Tırnak çekimi

 


 • Dermatoskopi : Derideki benleri ve diğer pigmente (kahverengi-siyah) lezyonları büyüterek detaylı incelenmesini sağlayan dermatoskopik muayene ile pigmente lezyonların tanı ve ayırıcı tanısı yapılabilmekte, melanoma (ben kanseri) tanısı konabilmektedir.

 • Mantar arama : Deriden alınan kazıntı materyalleri boyamadan direkt mikroskop altında incelenmektedir.

 • Tzanck smear (dermatolojik sitoloji) : Bu yöntemde, deriden alınan kazıntı materyalleri hızlı boyama yöntemi ile boyandıktan sonra mikroskop altında incelenmekte ve hastalıkların tanısı çok kısa sürede konabilmektedir.

 • Biyopsi : Bazı deri hastalıklarının kesin tanısı için biyopsi alınması ve alınan parçadan yapılan kesitlerin boyandıktan sonra mikroskopta incelenmesi gerekir. Bu amaçla deri lokal olarak uyuşturulduktan sonra küçük bir deri parçası alınır ve incelenmek üzere Patoloji bölümüne gönderilir.

 • Wood ışığı : Bu ışık muayenesi, bazı mantar hastalıkları, bakteriyel hastalıklar ve renk bozukluklarının tanı ve ayırıcı tanısında kullanılmaktadır.

 • Alerji testleri : Kliniğimizde ekzemalı hastalar için yama testi; alerjik rinit, atopik ekzema, ürtiker, besin alerjisi olan hastalar için prick testi yapılmaktadır.

 • İlaçlarla provakasyon testi : İlaç alımı sonrası ürtiker ve anjioödemi olan hastalar alternatif ilaç belirlemek amacı ile yatırılarak ilaçlarla provakasyon testi yapılmaktadır.

 

 


 • Difensipron tedavisi : Deride duyarlanma yaratarak etkisini gösteren ve yaygın alopesi areata (saç kıran) hastalarında uygulanan bu tedavinin başarı oranı oldukça yüksektir. Sistemik tedaviler gibi vücuda bir zararı bulunmamaktadır.
 • Akne tedavisi : Yüzde oluşan siyah noktalar komedon ekstraktörü yardımı ile temizlenebilmektedir. Akne izleri için peeling yapılmaktadır.
 • İntralezyonel ilaç tedavi : Alopesi areata (saç kıran), layşmanya (şark çıbanı), keloid ve siğili olan hastalarda iğne ile lezyon içerisine ilaç enjeksiyon yapılabilmektedir.
 • Kriyoterapi : Lezyonların soğutulmuş bir gaz yardımı ile dondurulması yöntemidir. Siğiller, nasır, güneşe bağlı gelişen prekanseröz lezyonlar (aktinik keratoz), güneş lekeleri (lentigo), seboreik keratoz gibi pek çok deri hastalığının tedavisinde kullanılmaktadır.
 • Elektrokoterizasyon : Elektrik enerjisinin ısı enerjisine dönüştürülmesini sağlayan bir cihaz yardımı ile siğiller, et benleri, damar benleri, yaşlılıkta oluşan bazı kahverengi kabarık lezyonlar (seboreik keratoz) ve yaşlılıkta oluşan kanser öncüsü lezyonların tedavisi yapılabilmektedir.
 • Fototerapi : Ultraviyole ışınları kullanılarak başta psoriasis (sedef hastalığı), vitiligo (ala hastalığı), mikozis fungoides (deri lenfoması) olmak üzere pek çok deri hastalığı tedavi edilebilmektedir.
 • İyontoforez yöntemi: El ve ayakta aşırı terlemesi olan hastalarda kullanılmaktadır. Bu tedavi için el ve ayak su dolu kaplara sokulmakta ve bir elektriksel akım geçirilerek terleme azaltılabilmektedir.
 • Cerrahi tedaviler : Kanser şüphesi olan benler, tümöral ve kistik lezyonlar lokal anestezi sonrası cerrahi olarak çıkarılabilmektedir.
 • Siğil tedavisi : Siğillerin sayısı ve lokalizasyonuna göre sıvı nitrojen ile dondurma tedavisi (kriyoterapi), elektrokoterizasyon, kimyasal koterizasyon, bleomisin enjeksiyonu, podofilm uygulaması yapılmaktadır.  
 • Aşırı terleme tedavisi : El ve ayakta aşırı terlemesi olan hastalarda iyintoforez tedavisi uygulanmaktadır. Koltuk altında aşırı terlemesi olan hastalara botox enjeksiyonu yapılmaktadır.
 • Tırnak batması tedavisi : Tırnak batması olan hastalarda cerrahi olarak tırnak çekimi yapılabilmektedir. Krioterapi ve tüp uygulaması i le de tırnak çekimi olmadan tırnak batmaları tedavi edilebilmektedir. 
 • Şark çıbanı (layşmanya) tedavisi: Şark çıbanı hastalarında intralezyonel pentostam veya glukantim tedavisi uygulanmaktadır. Çok sayıda veya büyük lezyonları olan hastalarda yatırılarak sistemik tedavi verilmektedir.

 • Otoimmün büllöz hastalıkların tedavisi: Pemfigus ve büllöz pemfigoid gibi otoimmün büllöz hastalıklarda immünosüpresif tedaviler yanında plazmaferez tedavisi de uygulanmaktadır.
 •   Deri lenfomalarının tedavisi: Mikozis fungoides ve diğer deri lenfomalarında fototerapi ve sistemik tedaviler yanında elektron beam terapi ve ekstrakorporeal fotoforez uygulanmaktadır.

 • Peeling: Sivilce izleri ve lekelerde uygulanmaktadır.


 •  

 

 

     

Tezler


     

 

 • Gebelikte melanositik nevüslerin epiluminesans mikroskopik takibi


 •  

 

     

Toplantı Katılımları


     

 


 • Dermatolojide Tzanck smear uygulamaları
 • Deri biyopsisi nereden, nasıl, ne zaman alınmalı
 • Baş ve boyun bölgesinin eroziv-vezikülobüllöz lezyonları
 • Baş boyun bölgesi tümörleri
 • Layşmanya tanısı
 • Tuberoskleroz kompleksinin deri bulguları
 • Atopik dermatitte diyet ve çevresel faktörlerin rolü
 • Otoimmün büllöz hastalıklarda sitoloji
 • Büllü hastalıklarda diyet ve destek tedaviler


 •