Onkoloji Merkezi

Tıbbi Onkoloji


25 - 29 Eylül 2015'te Avusturya / Viyana’da yapılan ECC 2015 Avrupa Kanser Kongresinde Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2016 - 2018 yılları arasındaki dönem için ESMO (Avrupa Tıbbi Onkoloji Birliği) tarafından tam kapsamlı kanser hastalıkları tedavi merkezi olarak onaylanmıştır.

 Kanser tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemi giderek artan bir sağlık sorunudur. Medikal Onkoloji, kanserden korunma, tarama, erken tanı ve kanserli hastaların tedavisini ve her aşamada izlemini yapan tıp bilimi dalıdır. Kanser tanı ve tedavisinde ilgili bölümlerle iş birliği içinde bilimsel veriler doğrultusunda hastalara yaklaşım multidisipliner (birden fazla bölümle) olarak planlanır.

Yirmi yıllı aşkın süredir faaliyette olan Tıbbi Onkoloji Bilim Dalımız verilen onkoloji hizmeti ile bölgede diğer hastanelere bir referans merkez olmuş, Adana’ya ve tüm Çukurova bölgesine bu alanda çok önemli katkıları olmuştur. Tıbbi Onkoloji bilim dalı olarak amacımız bölgedeki onkoloji hastalarına en güncel tedavi imkanlarını sağlamak, hasta ve hasta yakınlarına gerek tedavi süresince gerekse tedavi sonrası psikolojik, sosyal, manevi destek sağlamak suretiyle tüm kapsamlı palyatif (destek) bakım hizmetlerini sunmaktır. Bölümümüzde kanser tanı ve tedavisi, konusunda uzman ve deneyimli bilim dalı öğretim üyeleri gözetiminde gerçekleştirilmektedir. Ayrıca kliniğimizde 2006 yılından itibaren Tıbbi Onkoloji Yan Dal uzmanlık eğitimi verilmektedir.

2010 yılında Avrupa Tıbbi Onkoloji Birliği (ESMO) tarafından “bütünleştirilmiş onkoloji ve palyatif (destek) bakım merkezi” olarak akredite olmuştur. Ülkemizde akredite olan sadece 2 merkez bulunmaktadır.

Kliniğimize başvuran tüm hastalar hastanemiz bünyesinde düzenli olarak yapılan konseylerde multidisipliner olarak ayrıntılı olarak değerlendirilmekte ve hastalar için en güncel ve uygun tedavi yöntemleri konsey kararı olarak alınmaktadır.

1- Genel tümör konseyi ( kolon, endokrin tümörleri) 
Perşembe günleri 12.30 - 13.30 saatleri arasında

2- Jinekolojik Onkoloji konseyi
Perşembe günleri 08.00 - 09.00 saatleri arasında

3- Meme Konseyi
Cuma günleri 08.00 - 09.00 saatleri arasında

4- Baş-Boyun ve Torasik Tümör Konseyi
Cuma günleri 12.30 - 13.30 saatleri arasında

5- Tıbbi Onkoloji Bölüm İçi Konsey
Pazartesi ve Salı günleri 16.00 – 17.00

Çarşamba günü 8:00 - 9:00 saatleri arasında

Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Tıbbi Onkoloji bölümüne yıllık yaklaşık 3000 yeni hasta başvurmaktadır. Günlük poliklinik sayısı ortalama 140-160 arasındadır. Aylık yaklaşık 140-160 hastanın Tıbbi Onkoloji bölümünde yatarak tetkik ve tedavisi yapılmaktadır. 2014 tarihi itibari ile yıllık poliklinik sayımız 45 bine ulaşmıştır (grafik-1). Konusunda eğitimli ve deneyimli personellerimiz tarafından günlük ortalama 70 hastaya ayaktan veya yatarak kemoterapi uygulamaları yapılmaktadır. Kliniğimizde haftanın 3 günü sertifikalı personel tarafından hasta ve yakınlarına kemoterapi tedavisi, yan etkiler ve yan etkiler ile mücadele konusunda eğitim verilmektedir. Onkolojide artan hizmet talebi de göz önüne alınarak 200 yatak kapasiteli Başkent Üniversitesi Adana Hematoloji-Onkoloji Hastanesi’nin yapımı planlanma aşamasındadır.

Ayrıca Başkent Üniversitesi’nin diğer Uygulama ve Araştırma Merkezleri’ne ve KKTC Sağlık Bakanlığı’na konsultanlık, eğitim ve danışmanlık desteği verilmektedir. Kliniğimiz yurt içi ve yurt dışından birçok klinik çalışmalara katılarak hastalarımızın henüz ülkemizde onaylanmamış ancak ABD ve Avrupa’da kullanılmaya başlanan en güncel ve yeni tedavilere ulaşma imkanlarını sunmaktadır. Kliniğimizde bugün itibarıyla başta akciğer, meme, mide, kolon, prostat ve diğer kanser türleri için 40 civarında aktif klinik çalışma mevcuttur. Hastaların kapsamlı tedavileri yanında kapsamlı bir palyatif bakım alabilmeleri için tıbbi onkoloji bölümü beslenme, psikiyatri, anestezi (algoloji), fizyoterapi gibi bölümlerle yakın iş birliği içinde çalışır, iş birliğini koordine eder.

Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi sahip olduğu tetkik ve tedavi imkanları ile birlikte Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yayımladığı “Türkiye Onkoloji Hizmetleri Yeniden Yapılanma Programı 2010-2023” yıllarında kapsamlı onkoloji merkezi kriterlerinin kapsayacak şekilde tedavi imkanları sunmaktadır. Genel cerrahi, Kulak Burun Boğaz, Beyin Cerrahisi, Üroloji, Göğüs Cerrahisi, Kadın Hastalıkları - Doğum, Plastik Cerrahi, Ortopedi bölümleri tarafından hastanemizde tüm onkolojik cerrahi işlemler yapılmaktadır. İlgili bütün branşlar tümör konseylerine katılarak vaka tartışmaları yapmakta ve hastalar için en uygun tedavi seçeneklerini ortaya koymaktadır.