Radyoloji

Radyoloji AnaBilim Dalı


YÜKSEK HIZDA DOĞRU TANI SAĞLAYAN,

KARDİYAK BT İLE KALP TARAMASI HİZMETİNİZDE!

Kardiyak BT Anjiyografi Nedir?

Kalp damarlarının; yeni nesil Bilgisayarlı Tomografi cihazı ile ağrısız ve çok kısa bir süre içerisinde görüntülenmesi yöntemidir.

Kardiyak BT İle Hangi İşlemler Yapılabilmektedir?

Kalbin yapısının incelenmesi
Riskli hastalarda kalbin ön değerlendirilmesi
Koroner arter değerlendirilmesi
Doğumsal kalp hastalıklarının değerlendirilmesi
Koroner stentlerin değerlendirilmesi
By-pass greftlerin değerlendirilmesi
Kalpten çıkan ana damarların değerlendirilmesi
Kalp kapakçıklarının değerlendirilmesi

 

 

Kardiyak BT Anjiyografi Kimlere Yapılmalıdır?

Sigara içen kişiler ile birlikte, birinci derece akrabalarında erken yaşta kalp-damar hastalığı hikayesi olanlar, şeker ve yüksek tansiyonu olanlar, obezite hastaları, göğüs ağrısı olanlar, stres testleri şüpheli çıkan ve koroner arterlerde anomali şüphesi olanlar da koroner BT anjiografi yapılmalıdır.

Ayrıca koroner stentleri ve kalp ameliyatı olan kişilerde takılan greftleri değerlendirmek için BT anjiyografi yararlıdır. Doğumsal kalp hastalıklarının tanısında da kullanılabilmektedir.

Kardiyak BT Anjiyografi’ nin En Önemli Avantajları Nelerdir?

Hastanemizde Kardiyak BT Anjiyografi çekimi en son teknoloji ile yapılmaktadır.
Hızlı, güvenilir ve yüksek çözünürlüklü görüntüler elde edilmektedir.
Koroner BT Anjiyografi 1 ile 5 mm kalınlığındaki çok ince koroner arterleri gösterebilen, en etkin ve kolay uygulama yöntemidir.
Radyasyon oranı çok düşüktür.
Yaşlı, bebek ve obez hastalar da işlemde kullanılan ilaç miktarı minumum seviyede tutularak güvenilir çekimler yapılabilmektedir.
Kalbin yapısı 3 boyutlu incelenerek, ani ölümlere neden olan koroner arter anomalileri ve kalp kası sıkışmaları önceden tespit edilebilmektedir.
Kalp damarları içerisindeki kalsifik plakların tanımlanmasına yardımcı olarak, kullanılacak olan stentlerin önceden planlanabilmesi konusunda bilgi vermektedir.
Koroner BT Anjiyografi ile kalp damarlarının yanı sıra vücudumuzdaki beyin damarları, boyun damarları, kol ve bacak damarları değerlendirilebilmektedir.
Tanımlanamayan ağrıyla gelen hastalarda koroner arter, akciğer embolisi, anevrizma ve diseksiyon tanıları hızlı bir şekilde tespit edilebilmektedir.
Koroner By-Pass cerrahisi geçiren hastalar ile stentleri bulunan hastaların rutin kontrolleri yapılabilmektedir.
Akciğer embolisi durumlarında, akciğere kan taşıyan damarların yapısı değerlendirilebilmektedir.
Böbrek ve üriner sistem taşlarının yapısı incelenmekte ve özellikleri belirlenerek en kısa sürede doğru müdahalesi sağlanabilmektedir

Kardiyak BT Çekimi Nasıl Yapılır?

  • Kardiyak BT, bilgisayarlı tomografi odasında yapılan bir incelemedir. Ön kol toplar damarından kontrast madde verilerek kalbi besleyen damarlar olan koroner arterler görüntülenir. Çekim süresi ortalama 3 saniye olmakla birlikte, öncesindeki hazırlık işlemleri ile birlikte yaklaşık 15 dakikada tamamlanmaktadır. İşlem sonrasında, hasta hemen günlük yaşantısına dönebilmektedir. Alınan görüntüler daha sonra değişik planlarda ve üç boyutlu olarak uzman hekimler tarafından değerlendirilmektedir.

                                                     

 

3 TESLA MR ÜNİTEMİZ

Görüntüleme yöntemleri doğru tanının koyulabilmesi, uygun tedavi planlaması ve yapılan tedavinin etkinliğinin değerlendirilmesi açısından çok büyük önem taşımaktadır. Tıbbi görüntülemede en ileri ve gelişmiş yöntemlerden biri olan Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) en sık tercih edilen radyolojik tetkiklerden biridir. Büyük süper iletken mıknatıslarla oluşturulan güçlü manyetik alan içerisinde radyo dalgaları kullanılarak görüntü elde edilmesine dayalı bir teknik olan MR görüntülemede cihazın manyetik alan gücünün göstergesi Tesla değeridir.  Günümüzde rutin kullanılan MR cihazlarının manyetik alan güçleri  0,2 ile 3 Tesla arasında değişmektedir. Yüksek Tesla gücüne sahip cihazların standart MR cihazlarına göre önemli üstünlükleri bulunmaktadır.

Başkent Üniversitesi Adana DrTurgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi güncel tüm donanım ve yazılımlara sahip 3 Tesla MR ünitesinde en modern ve güçlü MRG teknolojisini sunmaktadır.

Avantajlar

3 Tesla MR cihazı ile yüksek kalitede yüksek çözünürlüklü ve ince kesitli görüntüler elde edilebilmektedir. Böylece daha ayrıntılı görüntüler üzerinden patolojik bulguların tespit edilmesi kolaylaşmakta ve incelemelerin tanısal doğruluğu artmaktadır. Çocuk ve erişkinlerde tüm standart MR çekimleri ve MR Spektroskopi, Difüzyon ve Perfüzyon MR, Bold MR gibi beyin ve tüm vücut bölgelerinde fonksiyonel ve ileri MR uygulamaları yapılabilmekte, multiparametrik prostat MR ve meme MR, multiparametrik karaciğer MR incelemeleri çok daha yüksek kalitede gerçekleştirilmektedir.

3 Tesla MR cihazı klasik cihazlara göre daha güçlü olduğu için birim zamanda daha fazla veri elde edebilmekte ve bu sayede tetkikler daha kısa sürede tamamlanabilmektedir. Daha kısa sürede tamamlanabilen incelemeler sayesinde kapalı alan korkusu olanlarda, nefes tutma zorluğu yaşayanlarda  ve çocuklarda çekime uyum artmakta böylece daha kaliteli görüntüler elde edilebilmektedir. Anestezi eşliğinde yapılan çekimlerde ise daha kısa süreli anestezi uygulamasıyla işlem tamamlanmaktadır.

Önemli avantajlardan bir tanesi de cihazın tasarımıyla ilgili olup 3 Tesla MR cihazı klasik cihazlara göre daha geniş bir iç kısıma sahiptir ve 70 cm çaplı bu genişlik özellikle kapalı alan korkusu ve aşırı kilosu olan hastaların MR çekimine uyumunu arttırmaktadır.

3 Tesla MR cihazının sahip olduğu ses perdeleme teknolojisiyle klasik cihazlara göre daha sessiz ve konforlu çekim yapılabilmektedir.

Düşük doz bilgisayarlı tomografi yönteminin farkı:

Düşük doz BT tekniği görüntü kalitesini artirarak normal BT’ye göre daha az radyasyon dozu ile teşhis imkani sağlayan yöntemdir. Normal bir toraks BT dozu ortalama 4 ile 5 kat azaltilabilmekte (normal dozun 1/ 4 ü veya 1/5 i) örneğin 5 mSv iken düşük doz BT tekniğinde azaltilarak hastanin vücut özelliklerine göre 1mSv olabilmektedir (3, 4). Üst düzey risk grubunda (%60) düşük doz BT tarama kanser ölümlerini %88 azaltabilmektedir 

Akciğer kanserinin sıklığı ve nedenleri:

Akciğer kanseri, dünyada kadin ve erkekte toplamda en sik görülen (yilda 1.61 milyon yeni olgu) ve en sık öldüren (yilda 1.38 milyon ölüm) kanserdir (1). Akciğer kanseri nedenleri arasinda sigara iKimi en önemli Kevresel faktördür, kişisel faktör olarak genetik yatkinlik ön planda gelmektedir. Yapilan Kalişmalarda akciğer kanserlerinin % 85-90 nedeninin sigara olduğu ve sigaranin riski 5 ile 15 kat artirdiği ortaya konulmuştur.

Akciğer kanseri insanlarda görülen kanserler arasinda en hizli seyreden türlerden birisidir. Bugünkü olanaklar ile ileri dönemde saptanmiş akciğer kanserli kişilerde ne yazik ki tedaviye yeterli yanit alinamamaktadir. Çok erken dönemde saptanmiş akciğer kanseri hastalarinda tedaviden yararlanma %70-85’e ulaşmakta bunlarin da büyük kismi tam tedavi olabilmektedir (2). Akciğer kanserinden korunmak Kok önem taşir. Bunun en etkili yolu da sigara iKilmemesi ve sigara dumani bulunan ortamlardan uzak durulmasidir.

Akciğer kanserinde erken tanının önemi:

Akciğer kanserinin erken evrelerde tani almasi ile tedavi edilebileceği bilinmektedir. Bilgisayarli tomografi (BT) Kok küKük nodül halindeki kanserin saptanmasini sağlayan duyarliliği yüksek erken tani yöntemidir. Radyasyon iKeren bir yöntem olmasi BT’nin en önemli dezavantajidir. Düşük doz BT ile görüntü kalitesinden ödün vermeden kanser taramasi yapilabileceğinin anlaşilmasi sonrasi birKok merkezde akciğer taramalari yapilmaktadir.

Düşük doz bilgisayarlı tomografi yönteminin farkı:

Düşük doz BT tekniği görüntü kalitesini artirarak normal BT’ye göre daha az radyasyon dozu ile teşhis imkani sağlayan yöntemdir. Normal bir toraks BT dozu ortalama 4 ile 5 kat azaltilabilmekte (normal dozun 1/ 4 ü veya 1/5 i) örneğin 5 mSv iken düşük doz BT tekniğinde azaltilarak hastanin vücut özelliklerine göre 1mSv olabilmektedir (3, 4). Üst düzey risk grubunda (%60) düşük doz BT tarama kanser ölümlerini %88 azaltabilmektedir (5).

Görüntüler konusunda deneyimli öğretim üyeleri tarafından değerlendirilmekte, ayrıca bilgisayar destekli nodül saptama ve takip programı ile ikinci bir değerlendirme sağlanarak incelemenin başarısı artırılmaktadır.

Bilgisayar destekli nodül saptama ve takip programı desteği ile küçük nodüllerde bile hassas ve standart ölçümle takip yapılabilmektedir.

Kaynaklar

  • Ferlay J, et al. Estimates of worldwide burden of cancer in 2008. Int J Cancer 2010
  • Strauss GM et al. Chest X-Ray Screening for Lung Carcinoma... J Surgl Oncol 2013
  • Christe A, et al. CT dose and image quality in the last... World J Radiol. 2013
  • Neroladaki A, et al. CT of the chest with MBIR using a radiation exposure... Eur Radiol. 2013
  • Kovalchik SA, et al. Targeting of low-dose CT screening... N Eng J Med 2013