Öğr. Gör. Dr. Çiğdem YALÇIN

Radyoloji Anabilim Dalı

Öğr. Gör. Dr. Çiğdem YALÇIN

Radyoloji Anabilim Dalı

0 322 327 27 27 - 11025

Eğitim


     
 • Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • Uzmanlık eğitimi: Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
     

Deneyim


     
 • 2009-2010                  Ceyhan Devlet Hastanesi Acil Servisi Pratisyen Hekim
 • 2010-2015                  Çukurova Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı Asistan Hekim
 • 2015-2018                  Kaman Devlet Hastanesi Radyoloji Uzmanlığı Uzman Hekim
     
     
  • Uzmanlık Eğitimi 2010-2015: Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi; Radyoloji Bölümü
  • 2015-2018; Kaman Devlet Hastanesi Radyoloji Uzmanlığı (Kırşehir)
  • Aralık 2018 den günümüze; Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi Radyoloji Bölümünde ağırlıkla nöroradyoloji alanında çalışmalarımı sürdürmekteyim
     

Bilimsel Yayınlar


     
 • Ballı T, Yalçın Ç, Asgarova E, Akgül E, Aksungur E. Servikal ve sezeryan skarı ektopik gebeliklerinde uterin arter embolizasyonu. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 6-10 Kasım 2013.
 • Aksungur E, Ballı T, Asgarova E, Yalçın Ç, Akgül E. Hepatoselüler Karsinom tedavisinde ilaç yüklü küçük boyutlu mikrosferler ile transarteryel kemoembolizasyon. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 6-10 Kasım 2013.
 • Ballı T, Asgarova E, Yalçın Ç, Akgül E, Aksungur E. Hepatoselüler Karsinomda Mikrodalga Ablasyon. TürkRad 2013 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 6-10 Kasım 2013.
 • Cikman G, Yalcin C, Gungordu F, Balli T, Akgul E, Aksungur E. A new approach to decrease the embolic complications of CAS: coating the atherosclerotic plaque by covered stents. CIRSE 2013, Annual meeting and Postgraduate Course of the Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe, Barcelona, Spain, September 14-18, 2013
 • Binokay, Figen MD; Balli, Tugsan MD; Aikimbaev, Kairgueldy MD; Seydaoglu, Gulsah MD; Çiçekçi, Seda N. MD; Yalçin, Cigdem MD; Soyupak, Sureyya MD Normal Transcranial Doppler Flow Parameters in Children: Implementation of Doppler Imaging WithAngleCorrection. NeurosurgeryQuarterly.doi:10.1097/WNQ.0b013e31828ccc52
     
     
  • Ballı T, Yalçın Ç, Asgarova E, Akgül E, Aksungur E. Servikal ve sezeryan skarı ektopik gebeliklerinde uterin arter embolizasyonu. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 6-10 Kasım 2013.
  • ? Aksungur E, Ballı T, Asgarova E, Yalçın Ç, Akgül E. Hepatoselüler Karsinom tedavisinde ilaç yüklü küçük boyutlu mikrosferler ile transarteryel kemoembolizasyon. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 6-10 Kasım 2013.
  • ? Ballı T, Asgarova E, Yalçın Ç, Akgül E, Aksungur E. Hepatoselüler Karsinomda Mikrodalga Ablasyon. TürkRad 2013 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 6-10 Kasım 2013.
  • ? Cikman G, Yalcin C, Gungordu F, Balli T, Akgul E, Aksungur E. A new approach to decrease the embolic complications of CAS: coating the atherosclerotic plaque by covered stents. CIRSE 2013, Annual meeting and Postgraduate Course of the Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe, Barcelona, Spain, September 14-18, 2013
  • ? Binokay, Figen MD; Balli, Tugsan MD; Aikimbaev, Kairgueldy MD; Seydaoglu, Gulsah MD; Çiçekçi, Seda N. MD; Yalçin, Cigdem MD; Soyupak, Sureyya MD. Normal Transcranial Doppler Flow Parameters in Children: Implementation of Doppler Imaging WithAngleCorrection. NeurosurgeryQuarterly.doi:10.1097/WNQ.0b013e31828ccc52
  • Çocuk nöroloji polikliniğinde baş ağrısı nedeni ile görülen çocuk adolesanlarda risk faktörü olan adenoid hipertrofi sıklığının manyetik rezonans görüntüleme ile belirlenmesi
  • Son dönem böbrek yetmezliği olan geriatrik hastalarda, karotis intima media, femoral intima media ve epikardiyal yağ dokusunun sağlıklı gönüllüler ile karşılaştırılması
  • ? Yusuf Ziya DEMİROĞLU1, İlker ÖDEMİŞ1, Ebru ORUÇ1, Fulya ÖZER2, Burak ULAŞ3, Emine Tuba CANPOLAT4, Çiğdem YALÇIN5, Özlem ÖĞÜÇ ŞANLI6, COVID-19 Enfeksiyonu Sonrası Gelişen İki Rino-Orbito-Serebral Mukormikoz Olgusu, Mikrobiyol Bul 2021;55(4):673-682/doi: 10.5578/mb.20219719
     

İlgi Alanları ve Uzmanlık Alanı


     
 • Nöroradyoloji
 • Pediatrik Radyoloji
 • Meme Görüntüleme
     

Katıldığı Kurslar


     
  • TNRD Nöroradyoloji Diploma Kursu
  • TNRD Pediatrik Nöroradyoloji Diploma Kursu
     

Tezler


     
 • Pelvik venöz yetmezlik tedavisinde vasküler plak ve koil ile ovaryan ven embolizasyonunun etkinliği