Anatomi Anabilim Dalı

Anatomi Anabilim Dalı Ekim 2009’ da Ankara Başkent Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu’na ait 132 öğrenciye eğitim vermektedir. Eğitim teorik dersler ve pratik olmak üzere 2 aşamada verilmektedir. Bu amaçla 160 kişilik bir amfi, 40’ar kişilik 4 adet derslik ve bir adet tıbbi beceri labaratuvarı bulunmaktadır.

Anatomi Anabilim Dalı eğitim proğramında sağlıklı insan vücudunda yer alan yapı ve sistemlerin morfolojik özelliklerinin, vücuttaki konumlarının ve birbirleriyle olan ilişkilerinin işlevsel temelde öğrenciye aktarılması çeşitli lezyonların anatomik bağlantılı olarak değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Verilen bilgilerin mesleki eğitimin daha sonraki aşamalarına temel oluşturacak ve mesleki yaşamındaki girişimlerinde yol gösterici nitelikte olmasına özen gösterilmektedir.

Eğitim öğrencilerin aktif katılım prensibi ön planda tutularak, power point sunusu şeklinde görsel materyal ve filmlerle desteklenmekte, pratik dersler ise yapay model üzerinde gerçekleştirilmektedir.