Doç. Dr. Esin ÖZŞAHİN

Anatomi Anabilim Dalı

Doç. Dr. Esin ÖZŞAHİN

Anatomi Anabilim Dalı

0 322 327 27 27


Eğitim


     

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi

     

Katıldığı Kurslar


     

 

Klinik Anatomi Kursu, Ankara 2002. 

Anatomi Eğitiminde Kadavranın Yeri, Makroskopik ve Mikroskopik diseksiyon Teknikleri Kursu, Ankara, 2002

İngüinal Bölge Anatomisi Kursu, Ankara 2003

Flüoresan ve konfokal Mikroskopi Tekniği ve kullanımı Kursu, Gaziantep 2002

Steroloji Kursu,Gaziantep 2002

İngüinal Bölge ve Canalis İnguinalisin Diseksiyonu Kursu, Ankara 2003 Biyoistatistik Kursu, Adana 2003

Hipnoz Başlangıç Eğitimi, Adana 2007 
     

Tezler


     
Osteoporotik sıçan modelinde Alendronat sodyum’un trabeküler kemik yapısı üzerine etkisi