İç Hastalıkları Anabilim Dalı - Hematoloji Bilim Dalı

ERİŞKİN KEMİK İLİĞİ NAKLİ VE HÜCRESEL TEDAVİ MERKEZİMİZLE İLGİLİ DETALI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ;

Hastanemiz bünyesinde Yüreğir de bulunan ana bina (A binası) 8. kat’ta kemik iliği nakil servisi bulunur. Klinik Ünite de hastaları mikrobik bulaşmadan korunabilmesi için 6 izolasyon odası bulunur. Bu izolasyon odalarının 4’ü allojeneik (uygun vericiden yapılan) nakiller için düzenlenmiş, HEPA filtreleri bulunan standartlara uygun odalardır. Hastaların bu odalarda uzun süre kalabilecekleri düşünüldüğü için, buzdolabı, dijital kanallı TV, görüntülü telefon, hareketli yatak ve çek yat gibi gibi eşyalar bulunur.

Nakil odasında yatan hastalar, hemşire deskinde bulunan merkezi monitörden yakın olarak izlenmektedir.

Klinik Ünite de aynı zamanda Yüreğir de bulunan B binası -1. katta kemik iliği nakli hastalarının ayaktan değerlendirilmesini sağlayan bir adet transplantasyon polikliniği, ve bulaşıcı hastalığı olan hastalar için bir izolasyon odası bulunur. Bu alanda gerektiğinde kemoterapi ve kan transfüzyonu yapılan ‘’Ayaktan Tedavi Ünitesinde’’ 4 adet tedavi koltuğu bulunur. Bu koltukların birisi, enfeksiyon riski yönünden diğerlerinden izole edilmiştir.

Bilinen tedavi yöntemleri ile kalıcı iyileşme sağlanamayan hastalar için; etik değerlere ve kanıta dayalı tıbbi kurallara bütünüyle bağlı kalarak, hastalıkların doğal biyoloji ve mekanizmalarına uygun hücresel tedavi yöntemlerini geliştirmektir.

Kemik iliği nakli planlanan hastaların tedavi beklentilerini dünya standartlarında karşılamaktayız. Diğer nakil merkezleri ile uyum içerisinde çalışmakta, Kemik iliği nakli araştırmalarında olumlu roller üstlenmekteyiz.Kemik iliği nakli alanında gelişmelere katkıda bulunmaktayız.

Tedavi sürecinde olan hastalar arasında kendisinden alınan kök hücre desteği ile yüksek doz tedavi gereken, ya da uygun bir vericiden kemik iliği kaynaklı kök hücre nakli düşünülen hastalara bilgi verilir. Henüz nakil işlemi için hazırlıklar başlamadan önce hastanın kendisine, ailesine ve uygun vericisi var ise vericisine, uygulanması düşünülen tedavi yöntemi hakkında bilgi verilir. Aile bilgilendirme işlemi iki şekilde yapılır:Transplant koordinatörü tarafından bir aile görüşmesi randevusu düzenlenir. Aile görüşmesi Transplant Polikiliniğinde bulunan transplant koordinatör odasında yapılır.  Randevu saati genelde pazartesi-Cuma günleri arasında saat 9:00''dadır. Aile görüşmesine Kemik İliği Nakil Merkezi yöneticisi veya medikal yöneticisi, merkezde çalışan staf doktorlar, transplant koordinatörü, gerektiği zaman, Hücre Toplama Ünitesi veya Hücre İşleme Ünitelerinin yöneticileri katılır.

Transplant yöneticisi gerekli gördüğü takdirde, aile görüşmesi düzenlenmeden önce transplant koordinatörü tarafından hasta, hasta ailesi ve donörler (vericiler) için nakilde temel mantığı, nakil süreci, ve yan etkileri konusuna bilgi amaçlı hazırlatılmış bilgilendirme animasyonu ekrandan izlenir. Aile görüşmesinde mevcut hastalığın tanısı, mevcut hastalık durumu (tıbbi tedaviye cevabı olup olmadığı), sonraki aşamada düşünülen tedavi yöntemleri konusunda bilgi verilir. Yapılması düşünülen kemik iliği nakli tedavisi yönteminin diğer tedavilere göre avantajları ve dezavantajları (yan etkileri) konusunda gerekli bilgi verilir. Görüşme sonunda 48 saat bilgileri yazılı okuma ve düşünme fırsatı verilerek, kararlarını transplant koordinatörüne bildirmeleri istenir. Hem yapılacak nakil işlemi konusunda, hem de hastaların tıbbi bilgilerinin ilgili merkezlere bildirilmesi konusunda onay alınır.

Donör (Verici) Bilgilendirilmesi

Hiçbir etki altında kalmadan kardeş veya akraba vericilerin onay vermesi durumunda ön muayenesi ve tetkikleri tamamlandıktan sonra engel bir durum saptanmaz ise hazırlık aşamasına geçilmektedir.

Hiçbir etki altında kalmadan donörün kök hücre toplanmasına onay vermesi konusunda karar verebilmesi için donöre, hem yalnız olarak hem de aile görüşmesi sırasında, aile ile birlikte bilgilendirme toplantısı düzenlenmektedir. Bilgilendirme sırasında vericilerde yapılacak kök hücre toplama işlemi ve uygulanacak ilaçla ilişkili ortaya çıkabilecek muhtemel yan etkiler nadir olmasına rağmen bilgi verilir.

Vazgeçebilme Hakkı

Onay öncesinde ve hatta onay sonrası da dahil olmak üzere hasta nakil sürecine girmeden istediği zaman vazgeçebilme hakkı hatırlatılmaktadır.

Donör (Verici) Olma Şartları

Donör adayları (vericilerin seçimi): Uygulanan transplant tipine göre kemik iliği kaynaklı kök hücre kaynağı olacak verici hastanın kendisi olabilir (otolog). Ya da çoğu zaman hastanın HLA doku grubu tam uyumlu olan bir kardeşidir. Eğer doku grubu uygun olan kardeşi yok ise akraba dışı taramalar sonucunda belirlenen gönüllü vericilerdir. Doku tipleme laboratuarında tarama yapılan ve HLA doku grupları alıcı ile uyumlu olan her yaş ve cinste sağlıklı kişiler uygulanması düşünülen kemik iliği kaynaklı kök hücre konusunda bilgilendirilir ve onam belgesi alınır.

Donör bilgilendirme ve bağış için onay alma süreci aşağıdaki ölçütleri içermektedir.

  • İşlemin riskleri ve yararları,
  • Donör ve alıcının sağlığını korumak için gerçekleştirilen testler ve işlemler,
  • Bu testleri incelemek için donörün hakları,
  • Alternatif toplama yöntemleri,
  • Donörün tıbbi bilgilerinin korunması ve gizliliğin olduğu,
  • Donöre soru sormak için fırsat tanındığı,
  • Donörün bağış yapmayı reddetme hakkı olduğu ve reddetme halinde alıcının maruz  kalacağı sonuçlar anlatılır.

Onam alınan vericilere kalıtsal hastalıklar, bulaşıcı hastalıklar ve geçmişteki bir malin hastalık öyküsünün belirlenmesi yönünden sorular sorulur. Sonra muayene edilir.

Tüm donörler ABO grubu ve Rh tiplendirmesi açısından test edilmektedir.
Doğurganlık çağındaki kadın verici adayları gebelik yönünden araştırılır.
Hücre toplama işleminden 30 gün önce bulaşıcı hastalıklar yönünden test edilir.

Küçük donör olması durumunda bilgilendirilmiş onam belgesi, yürürlükteki kanun ve düzenlemelere göre, donörün ebeveyni veya kanuni vasisinden alınmakta ve belgelendirilmektedir.

Donörlerin tüm laboratuar testleri, doku tipleme laboratuarı dahil olmak üzere,  bir veya daha fazla donör tarama testi kullanılarak yürürlükteki yasa ve düzenlemelere göre akredite edilmiş veya yetkili merciler tarafından onaylanmış bir laboratuar tarafından yapılmaktadır. Allogeneik donör uygunluğu ve elverişliliği Toplama ve İşleme Ünitelerine yazılı olarak iletilmektedir.