İmmünoloji


Başkent Üniversitesi Adana Araştırma ve Uygulama Hastanesi Immunoloji ve Doku Tipleme Laboratuvarı Sağlık Bakanlığının 18/03/2010 tarih ve 11292 sayılı Ruhsatı ile Prof Dr Bilkay Baştürk direktörlüğünde çalışmaya başlamıştır.
Kalite 
Kurumumuzda Toplam Kalite Yönetim anlayışı çercevesinde, 1998 yılından beri TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi uygulanmaktadır. Kalite kontrolleri iç kalite kontrol ve dış kalite kontrol olarak değerlendirilmektedir.

Dış kalite kontroller: Doku tipleme testleri (HLA sınıf-I ve sınıf-II) ve panel reaktif antikor tarama testleri NEQAS (İngiltere) , otoantikor testleri Euroimmun (Almanya) dış kalite kontrol firmaları tarafından sağlanan örneklerin çalışılmasıyla denetlenmektedir. Dış kalite kontrol testleri için kullanılacak örnekler kalite kontrol merkezleri tarafından seçilerek belirlenen tarih aralıklarıyla yurt dışından yollanmaktadır. 

Akreditasyon
İmmunoloji ve Doku Tipleme Laboratuarımız 2014 yılında doku ve organ nakillerinin en önemli basamağı olan HLA doku tipleme alanında Avrupa İmmunogenetik Federasyonu (Europeran Federation for Immunogenetics (EFI)) akreditasyon belgesini almaya hak kazanmıştır (EFİ No:08-TR-014.986). 

EFI akreditasyon belgesi alan ilk Vakıf Üniversitesi laboratuvarı olarak Avrupa Standartlarına uygun çalışmalarla uluslararası geçerlilik kazanan laboratuarımız sadece hastane bünyesindeki birimlere değil ayni zamanda çevre merkezlerden ve yurt dışından gelen taleplere de 7 gün 24 saat cevap vermektedir. 

Laboratuvar çalışanları kendi alanlarında eğitimli ve iş deneyimi olan kişilerden oluşmaktadır. Güncel teknolojik cihazlar ve araçlar kullanılmaktadır. Laboratuarda güvenilir, en iyi ve en hızlı şekilde hastalara hizmet verilmektedir. 

Bilimsel çalışmalar: 

Laboratuvar alt yapısı bilimsel çalışmalar için uygun olup, yapılan çalışmalar yurt dışında ve yurt içinde birçok kongre, konferans ve sempozyumda sunulmuştur. Bilgi paylaşımı ve ortak çalışmaların planlanabilmesi amacıyla, yurt içinden ve yurt dışından gelen birçok bilim adamını laboratuarımızda ağırlanmıştır, 

Ziyaretçilerimiz


HLA doku tipleme testleri laboratuvarımızda böbrek, karaciğer ve hematopoietik kök hücre nakilleri ile ilgili doku tiplendirme testleri DNA temelli güncel teknolojik yöntemler kullanılarak (SSP ve SSOP yöntemleri ile) düşük ve yüksek çözünürlüklü kitlerle çalışılmaktadır. 

Çapraz karşılaştırma (cross-match) testleri : Serolojik olarak, komplemana dayalı sitotoksisite (CDC-CM) ve akım sitometri (flow-cytomety) yöntemleriyle çalışılmaktadır 

Panel Reaktif Antikor (PRA) tarama ve tanımlama: “LUMİNEX” yöntemiyle çalışılmaktadır. İlk basamakta PRA sınıf-I(HLA A,B,C) ve sınıf II (HLA DR,DQ) için tarama testi yapılır. PRA pozitifliği saptanan hastalar için tanımlama testi çalışılarak antikorlar belirlenir. Saptanan antikorların donör spesifik antikor (DSA) olup olmadıklarının belirlenmesi hastaya yapılacak tedavinin ve takibinin planlanmasında önem taşımaktadır. Bu durumda tek antijen (single antijen:SA) belirleme çalışmasıyla DSA varlığı araştırılır. 

Nitroblue tetrazolium testi (NBT), lenfosit alt gruplarının belirlenmesi, otoantikor testleri, gıda ve solunum alerji panellerinin belirlenmesine yönelik testler de rutin çalışmalar içinde yer almaktadır. Laboratuarımızda anlaşmalı olduğu merkezlerden, dış merkezlerden ve yurt dışından başvuran hastaların organ nakli testleri ve diğer immünolojik testler çalışılmaktadır. 

Ekibimiz

Prof.Dr.Bilkay BAŞTÜRK (Laboratuvar Sorumlusu)
Öğretim Görevlisi Uzm.Dr.Mutlu KASAR (Laboratuvar Sorumlu Yardımcısı) 
Biyolog Bircan KANTAROĞLU (Laboratuar Sorumlu Biyoloğu, Tetkik ve Analiz Sorumlusu) 
Biyolog Özlem TURAN (PRA ve LSA Testlerinin Sorumlusu) 
Biyolog Miray KAVUZLU (HLA Doku Tipleme Testlerinin Sorumlusu) 
Teknisyen Elif ÇOBAN (Seroloji ve Flow Cross Match Testlerinin Sorumlusu) 
Teknisyen Betül ERGÜN (Otoantikor Testlerinin Sorumlusu) 


Bağışıklık sistemi (immün sistem) organizmaya yabancı ve zararlı olanı tanır ve gerekli savunmayı oluşturur. Bunun yanı sıra organizma kendinden olanı tanır ve korur. Bağışıklık sistemini oluşturan tüm hücreler ve sistemler hemostasis olarak bilinen bir denge içinde çalışır. Dengenin bozulduğu durumlarda çeşitli hastalık tabloları ortaya çıkabilir. Bağışıklık sistemini oluşturan hücre, doku ve salgısal yapıların değerlendirilmesi, var olan hastalıkların tanısında, tedavisinin takibinde ve prognozun belirlenmesinde yardımcıdır. 

Laboratuvarımızda Çalışılmakta Olan Testler 

- Doku ve organ nakilleri ile ilgili testler 
- Otoimmün ve romatizmal hastalıkların tanısal ve tedavi takibi ile ilişkili testler 
- Alerjik hastalıkların tanısal ve tedavi takibi ile ilişkili testler 
- Sık tekrarlayan enfeksiyon hastalıklarına yönelik çalışmalar 
- Primer ve sekonder immün yetmezliklerin tanısal ve tedavi takibi ile ilişkili çalışmalar
Malign hastalıklarda ( Lösemi, Lenfoma v.b ) tiplendirme testleri

Transplantasyon İmmünolojisi 

Organ nakli, son dönem organ yetmezliğindeki hastaları için günümüzdeki en etkin tedavi yöntemidir. En sık yapılan nakillerden birisi olan böbrek nakli, diğer tedavi yöntemlerine göre hasta yaşam kalitesini arttırması ve ekonomik olması nedeniyle son dönem böbrek yetmezliğindeki hastalarda en çok tercih edilen tedavi şeklidir. Organ Transplantasyon işlem zinciri çeşitli birimlerin yer aldığı bir ekip çalışmasıdır. İmmünolojik çalışmalar bu zincirin önemli bir halkasıdır. Yapılan çalışmalarla, organ alıcı adayı hasta ile verici (donör) adayı arasında doku uyumunun olup olmadığı, verici adayına karşı erken dönemde organ reddine neden olabilecek hücresel ve salgısal bileşenlerin varlığı ve niteliği araştırılmaktadır. Nakledilen organ ya da dokunun yaşamının ve işlevselliğinin devamı için nakil öncesi alıcı ve vericinin tüm immünolojik testlerinin güncel ve modern yöntemlerle belirlenmesi ve yorumlanması en uygun vericinin belirlenmesini sağlar.