Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Genel Bilgiler
Mikrobiyoloji, tıp ve diğer bazı meslek grupları için en temel ve en önemli branş dallarından birisidir. 1676 yılında, mikrobiyolojinin kurucusu olarak kabul edilen Antony Van Leeuwenhoek ‘un ilk basit mikroskobu bularak, ağızda gördüğü mikroorganizmaların şeklini çizmesi ile başlayan gelişim süreci günümüzde çok ileri boyutlara ulaşmıştır. Halen mikrobiyoloji tıbbın en dinamik, en hızlı ilerleyen bilim dallarından bir tanesidir. Mikroorganizmaların antibiyotiklere direnç oranlarının gün geçtikçe artması, çoklu ilaca dirençli suşların hızla yayılması, hastane enfeksiyonları ile mücadalede mikrobiyoloji laboratuvarı çok önemli görevler üstlenmiştir. 

Laboratuvarımız bu hızlı değişime ayak uydurarak ve yenilikleri takip ederek, hastanemizde rutin laboratuvar hizmeti vermekte ve hastane enfeksiyonlarının takibinde çok önemli bir basamağı oluşturmaktadır. 
Laboratuvarımız, Yüreğir, Seyhan, Kışla ve Güzelyalı polikliniği olmak üzere merkez laboratuvarının içerisinde tüm hastane birimlerimize ve hastalarımıza hizmet vermektedir. Amacımız, hastanemiz kalite politikası çerçevesinde enfeksiyon hastalıklarının tanısının olabildiğince hızlı, doğru ve güvenilir bir şekilde konulabilmesini sağlamaktadır. Bölümümüz ayrıca hastane enfeksiyon kontrol komitesinin içerisinde aktif olarak çalışmaktadır.

Mikroorganizmalarla ilgili tetkiklerin yapıldığı yerdir

 İnsanlar burada sürekli bir koşuşturma içindedir

 Kan, idrar, balgam yara olsun

 Rahat yoktur bize biraz olsun

 Otoklav cihazımız olmadan olmaz

 Besiyerlerimiz onsuz steril olmaz

 İnsan kanı, koyun kanı, çikolata

 Ya üremezse E.coli, Klebsiella, H.influenza

 Olmazsa olmazımızdır etüvümüz

 Laboratuvarda nasıl ürer ekimimiz. 37 derecede, havası kuru  

 Ortamda

 Jeloz ve pamuklu besiyerleri

 İçindedir etüvün gün boyu

 Laboratuvarda üretiriz bakterileri

 Acineto’yu, Pseudomonas’ı, S. aureus’u

 Bazı günlerde çıkar karşımıza

 Oksidaz pozitif N.subflava’ sı

 Rutindedir mikrobiyolojide antibiyogram

 Amikasin, imipenem ve ampisilin sulbaktam

 Tekrarlıyor olsakta bazen

 Ustayız bu işin

 Vazgeçmek olmaz hemen

 Amacımız kaliteli bir hizmet vermek

 Rahatsızlık duymakta ne demek

 Israrla çalışıp karşılığını alabilmek                  

                                                                        H. Filiz ÖzenLaboratuvarımızın Çalışma Alanları

Bakteriyoloji 
Seroloji 
Mikoloji 
Tüberküloz 
Moleküler yöntemler

Tüm vücut kültürleri (steril vücut sıvıları, boğaz, dışkı, yara/püy, doku, idrar, genital sistem) yapılmakta ve üreme olan örneklerde bakterilerin tanımlanması ve antibiyotik duyarlılık testleri yapılmaktadır. Antibiyotik duyarlılık testleri için CLSI (Clinical Laboratory Standarts Institute) uygulama kriterleri laboratuvarımızda güncel olarak uygulanmaktadır.Bakteriyoloji Laboratuvarı

Örnek alma ve transport bilgilerinin mevcut olduğu bir ‘’test rehberi’’ kitapçığımız bulunmaktadır. 
Kan kültürleri için tam otomatize kan kültür cihazları kullanılmaktadır.

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ 2010

Seroloji Laboratuvarı

- Bruselloz (malta humması) tanısı için brusella aglütinasyonu (coombs testi ile birlikte) 
- Salmonelloz tanısı için antikorların araştırıldığı Gruber-Widal testi 
- Kist hidatik tanısı için indirekt hemaglütinasyon inhibisyon testi 
- Epstein Barr virüsü için monospot testi 
- M. pneumoniae için kanda soğuk aglütinasyon testi
- Sifiliz için VDRL ve treponema pallidum hemaglütinasyonu
- Aspergilloz tanısı için galaktomannan antijeni
- Legionella için idrarda antijen tanımlama
- Dışkıda rotavirüs, adenovirüs, amip (Entamoeba histolytica)antijeni ve Clostridium difficile toksin arama testi 
- Direk ve indirekt floresan antikor yöntemi ile

-ANA (Antinükleer antikor)
-nDNA (Anti dsDNA) 
-pANCA (MPO) 
-cANCA (PR3) 
-Anti EMA (Anti-Endomisyum Antikor) 
-Anti-Gliadin IgA, IgG 
-Anti-Mitokondriyal Antikor (AMA) 
-Mycoplasma pneumoniae Ig M 
-Chlamydia trachomatis Ig G ve Ig M 
-Anti-sperm antikor testi yapılmaktadır 

Tüberküloz Laboratuvarı

Tüm örneklerde tam otomatize cihazlar ve konvansiyonel yöntemlerle M. tuberculosis ve
M. tuberculosis dışı mikobakteriler (MOTT) tanımlanmakta ve tüberküloz için ilaç duyarlılıklarına bakılmaktadır.

Moleküler Testler
- Sepsis paneli (Multipleks PCR)
- Solunum yolu virüs paneli (Multipleks PCR) 
- Mycobacterium spp. 
- M.tuberculosis 
- EBV viral yük 
- BK virüs viral yük 
- JC virüs viral yük 
- Human papilloma virüs 
- Leishmania 
- Herpes simplex virüs 1 ve 2

 

Bruselloz nedir?

Malta humması olarak da isimlendirilen bruselloz hastalığı, Brucella cinsi bakterilerin etken olduğu inaparan seyreden sistemik bir hastalıktır. Ülkemizde sıklıkla görülen cins B. melitensis koyun ve keçilerden, daha az sıklıkta görülen B. abortus sığırlardan, nadir görülen B. canis köpeklerden insanlara bulaşır. 

Nasıl bulaşır?
İyi pişirilmemiş enfekte süt ve süt ürünlerinin yenilmesi ile veya enfekte hayvan ürünlerine (plasenta v.b) temas yolu ile insana geçer. 
Özellikle enfekte hayvanlardan elde edilen sütün pastörize edilmeden veya iyice kaynatılmadan içilmesi ve taze peynirlerin tuzlu suda en az 3 ay bekletilmeden yenilmesi en önemli bulaş yollarıdır. Ayrıca enfekte hayvan sütlerinden hazırlanan dondurmanın yenilmesi ile de bulaş olabilmektedir. Enfekte ürünün yenilmesinden 7-14 gün sonra hastalık semptomları başlamaktadır. 

Belirtileri nelerdir?
İştahsızlık, özellikle geceleri artan üşüme, titreme ve ateş nöbetleri, eklem ağrıları gibi semptomlar görülmektedir. 

Nasıl tanı konur?
Bruselloz hastalığının tanısı için, hastadan alınan kan örneğinde Brusella aglütinasyon (Wright testi) testi ile tanı konulabilmektedir. Tek bir serum örneğinde 1/160 ve üzeri titre değeri veya 2-3 hafta ara ile alınan iki serum örneğinde 4 kat titre artışı görülmesi anlamlı kabul edilmektedir. 

Nasıl tedavi edilir?
Brusella bakterileri için spesifik kombine antibiyotik tedavisi verilmektedir.

 

Boğaz Kültüründe A Grubu Beta Hemolitik Streptokok (S. pyonges)

A grubu beta hemolitik streptokok nedir? 
Akut tonsillit etkeni olan bakterinin boğaz kültüründe tanısının konulması önemlidir. S.pyogenes olarak da isimlendirilen bu streptokok türü bakterinin M proteini olarak bilinen virulansında önemli olan yapısal elementinin kalp kası ve böbrek hücreleri ile olan yapısal benzerliğinden dolayı tanısının olabildiğince hızlı konulması ve tedavisinin başlanması gereklidir. Bu yapısal benzerlik nedeni ile akut romatizmal ateş ve glomerulonefritin etyolojisinde bu bakteri yer almaktadır. 

Nasıl tanı konur?
Hastadan alınacak boğaz kültürü ile bakteri mevcutsa tanımlamaktadır. 

Nasıl tedavi edilir?
S. pyogenes tüm dünyada halen penisilinlere duyarlı olan bir bakteridir. Bu yüzden rutin olarak antibiyotik duyarlılık testinin yapılmasına gerek yoktur. Ancak penisilin allerjisi olan hastalarda rutin antibiyotik duyarlılık testi yapılmaktadır.

 

 

 


Dersler 


BAKTERİ YAPISI VE GENETİĞİ