Radyoloji Anabilim Dalı

 

RADYOLOJİDE EN SON TEKNOLOJİ CİHAZLARLA YENİ UYGULAMALARIMIZ

 

Prostat Füzyon Biyopsi

 

Dijital Mamografi, Kontrastlı Mamografi, Tomosentez

 

Dual Enerji Bilgisayarlı Tomografi

 

* Kardiyak BT Anjiyo

* Karaciğer, Böbrek Kitlelerinde Perfüzyon

* Dual Enerji ile Akciğer Damarları ve Perfüzyon

* Beyin, Boyun Damar Anjiyosu

* 4D Paratiroid Görüntüleme

* Aort, Kol, Bacak Damar Anjiyosu

* Böbrek Taşı Analizi

* Düşük Doz BT ile Akciğer Nodül Tarama, Takip

* Tüm Vücut BT ile Hematoloji Hastalarında Kemik Tutulumu Değerlendirmesi

 

3 Tesla MR

 

Beyin, Boyun Damar Anjiyo Görüntüleme
Beyin Kitlelerinde Perfüzyon, Spektroskopi
Epilepsi Değerlendirmesi
Beyin Traktografi
Meme MR ile Kitle Tanı, Takip
Prostat MR ile Kanser Tanı, Takip
Kadın Hastalıklarında Kanser Tanı, Takip
Kalp MR ile Kalpte Delik Gibi Doğuştan Anomali, Kalp Fonksiyonu Değerlendirme
Kalp MR ile Kalp Kası Hastalıkları Değerlendirme
Demir Birikimi MR (Karaciğer, Kalp)
Karaciğer Yağ Ölçümü MR
MR Elastografi ile  Karaciğer Fibrozis (Sertlik) Değerlendirme

Ultrason Cihazı ile Karaciğer Yağ Ölçümü

Ultrason Cihazı İle Karaciğer Sertlik (Fibrozis) Değerlendirmesi

 

 

3 TESLA MR ÜNİTEMİZ

Görüntüleme yöntemleri doğru tanının koyulabilmesi, uygun tedavi planlaması ve yapılan tedavinin etkinliğinin değerlendirilmesi açısından çok büyük önem taşımaktadır. Tıbbi görüntülemede en ileri ve gelişmiş yöntemlerden biri olan Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) en sık tercih edilen radyolojik tetkiklerden biridir. Büyük süper iletken mıknatıslarla oluşturulan güçlü manyetik alan içerisinde radyo dalgaları kullanılarak görüntü elde edilmesine dayalı bir teknik olan MR görüntülemede cihazın manyetik alan gücünün göstergesi Tesla değeridir.  Günümüzde rutin kullanılan MR cihazlarının manyetik alan güçleri  0,2 ile 3 Tesla arasında değişmektedir. Yüksek Tesla gücüne sahip cihazların standart MR cihazlarına göre önemli üstünlükleri bulunmaktadır.

Başkent Üniversitesi Adana DrTurgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi güncel tüm donanım ve yazılımlara sahip 3 Tesla MR ünitesinde en modern ve güçlü MRG teknolojisini sunmaktadır.

Avantajlar

3 Tesla MR cihazı ile yüksek kalitede yüksek çözünürlüklü ve ince kesitli görüntüler elde edilebilmektedir. Böylece daha ayrıntılı görüntüler üzerinden patolojik bulguların tespit edilmesi kolaylaşmakta ve incelemelerin tanısal doğruluğu artmaktadır. Çocuk ve erişkinlerde tüm standart MR çekimleri ve MR Spektroskopi, Difüzyon ve Perfüzyon MR, Bold MR gibi beyin ve tüm vücut bölgelerinde fonksiyonel ve ileri MR uygulamaları yapılabilmekte, multiparametrik prostat MR ve meme MR, multiparametrik karaciğer MR incelemeleri çok daha yüksek kalitede gerçekleştirilmektedir.

3 Tesla MR cihazı klasik cihazlara göre daha güçlü olduğu için birim zamanda daha fazla veri elde edebilmekte ve bu sayede tetkikler daha kısa sürede tamamlanabilmektedir. Daha kısa sürede tamamlanabilen incelemeler sayesinde kapalı alan korkusu olanlarda, nefes tutma zorluğu yaşayanlarda  ve çocuklarda çekime uyum artmakta böylece daha kaliteli görüntüler elde edilebilmektedir. Anestezi eşliğinde yapılan çekimlerde ise daha kısa süreli anestezi uygulamasıyla işlem tamamlanmaktadır.

Önemli avantajlardan bir tanesi de cihazın tasarımıyla ilgili olup 3 Tesla MR cihazı klasik cihazlara göre daha geniş bir iç kısıma sahiptir ve 70 cm çaplı bu genişlik özellikle kapalı alan korkusu ve aşırı kilosu olan hastaların MR çekimine uyumunu arttırmaktadır.

3 Tesla MR cihazının sahip olduğu ses perdeleme teknolojisiyle klasik cihazlara göre daha sessiz ve konforlu çekim yapılabilmektedir.

Akciğer kanserinin sıklığı ve nedenleri:

Akciğer kanseri, dünyada kadin ve erkekte toplamda en sik görülen (yilda 1.61 milyon yeni olgu) ve en sık öldüren (yilda 1.38 milyon ölüm) kanserdir (1). Akciğer kanseri nedenleri arasinda sigara içimi en önemli çevresel faktördür, kişisel faktör olarak genetik yatkinlik ön planda gelmektedir. Yapilan çalişmalarda akciğer kanserlerinin % 85-90 nedeninin sigara olduğu ve sigaranin riski 5 ile 15 kat artirdiği ortaya konulmuştur.

Akciğer kanseri insanlarda görülen kanserler arasinda en hizli seyreden türlerden birisidir. Bugünkü olanaklar ile ileri dönemde saptanmiş akciğer kanserli kişilerde ne yazik ki tedaviye yeterli yanit alinamamaktadir. Çok erken dönemde saptanmiş akciğer kanseri hastalarinda tedaviden yararlanma %70-85’e ulaşmakta bunlarin da büyük kismi tam tedavi olabilmektedir (2). Akciğer kanserinden korunmak çok önem taşir. Bunun en etkili yolu da sigara içilmemesi ve sigara dumani bulunan ortamlardan uzak durulmasidir.

Akciğer kanserinde erken tanının önemi:

Akciğer kanserinin erken evrelerde tani almasi ile tedavi edilebileceği bilinmektedir. Bilgisayarli tomografi (BT) çok küçük nodül halindeki kanserin saptanmasini sağlayan duyarliliği yüksek erken tani yöntemidir. Radyasyon içeren bir yöntem olmasi BT’nin en önemli dezavantajidir. Düşük doz BT ile görüntü kalitesinden ödün vermeden kanser taramasi yapilabileceğinin anlaşilmasi sonrasi birçok merkezde akciğer taramalari yapilmaktadir.

Düşük doz bilgisayarlı tomografi yönteminin farkı:

Düşük doz BT tekniği görüntü kalitesini artirarak normal BT’ye göre daha az radyasyon dozu ile teşhis imkani sağlayan yöntemdir. Normal bir toraks BT dozu ortalama 4 ile 5 kat azaltilabilmekte (normal dozun 1/ 4 ü veya 1/5 i) örneğin 5 mSv iken düşük doz BT tekniğinde azaltilarak hastanin vücut özelliklerine göre 1mSv olabilmektedir (3, 4). Üst düzey risk grubunda (%60) düşük doz BT tarama kanser ölümlerini %88 azaltabilmektedir (5).

Görüntüler konusunda deneyimli öğretim üyeleri tarafından değerlendirilmekte, ayrıca bilgisayar destekli nodül saptama ve takip programı ile ikinci bir değerlendirme sağlanarak incelemenin başarısı artırılmaktadır.

Bilgisayar destekli nodül saptama ve takip programı desteği ile küçük nodüllerde bile hassas ve standart ölçümle takip yapılabilmektedir.

Kaynaklar

  • Ferlay J, et al. Estimates of worldwide burden of cancer in 2008. Int J Cancer 2010
  • Strauss GM et al. Chest X-Ray Screening for Lung Carcinoma... J Surgl Oncol 2013
  • Christe A, et al. CT dose and image quality in the last... World J Radiol. 2013
  • Neroladaki A, et al. CT of the chest with MBIR using a radiation exposure... Eur Radiol. 2013
  • Kovalchik SA, et al. Targeting of low-dose CT screening... N Eng J Med 2013

 

YÜKSEK HIZDA DOĞRU TANI SAĞLAYAN, KARDİYAK BT İLE KALP TARAMASI HİZMETİNİZDE!

 

Kardiyak BT Anjiyografi Nedir?

 

Kalp damarlarının; yeni nesil Bilgisayarlı Tomografi cihazı ile ağrısız ve çok kısa bir süre içerisinde görüntülenmesi yöntemidir.

 

Kardiyak BT İle Hangi İşlemler Yapılabilmektedir?

Kalbin yapısının incelenmesi, Riskli hastalarda kalbin ön değerlendirilmesi, Koroner arter değerlendirilmesi, Doğumsal kalp hastalıklarının değerlendirilmesi, Koroner stentlerin değerlendirilmesi, By-pass greftlerin değerlendirilmesi, Kalpten çıkan ana damarların değerlendirilmesi, Kalp kapakçıklarının değerlendirilmesi

 

Kardiyak BT Anjiyografi Kimlere Yapılmalıdır?

Sigara içen kişiler ile birlikte, birinci derece akrabalarında erken yaşta kalp-damar hastalığı hikayesi olanlar, şeker ve yüksek tansiyonu olanlar, obezite hastaları, göğüs ağrısı olanlar, stres testleri şüpheli çıkan ve koroner arterlerde anomali şüphesi olanlar da koroner BT anjiografi yapılmalıdır.

Ayrıca koroner stentleri ve kalp ameliyatı olan kişilerde takılan greftleri değerlendirmek için BT anjiyografi yararlıdır.

Doğumsal kalp hastalıklarının tanısında da kullanılabilmektedir.

 

Kardiyak BT Anjiyografi’ nin En Önemli Avantajları Nelerdir?

Hastanemizde Kardiyak BT Anjiyografi çekimi en son teknoloji ile yapılmaktadır.
Hızlı, güvenilir ve yüksek çözünürlüklü görüntüler elde edilmektedir.
Koroner BT Anjiyografi 1 ile 5 mm kalınlığındaki çok ince koroner arterleri gösterebilen, en etkin ve kolay uygulama yöntemidir.
Radyasyon oranı çok düşüktür.
Yaşlı, bebek ve obez hastalar da işlemde kullanılan ilaç miktarı minumum seviyede tutularak güvenilir çekimler yapılabilmektedir.
Kalbin yapısı 3 boyutlu incelenerek, ani ölümlere neden olan koroner arter anomalileri ve kalp kası sıkışmaları önceden tespit edilebilmektedir.
Kalp damarları içerisindeki kalsifik plakların tanımlanmasına yardımcı olarak, kullanılacak olan stentlerin önceden planlanabilmesi konusunda bilgi vermektedir.
Koroner BT Anjiyografi ile kalp damarlarının yanı sıra vücudumuzdaki beyin damarları, boyun damarları, kol ve bacak damarları değerlendirilebilmektedir.
Tanımlanamayan ağrıyla gelen hastalarda koroner arter, akciğer embolisi, anevrizma ve diseksiyon tanıları hızlı bir şekilde tespit edilebilmektedir.
Koroner By-Pass cerrahisi geçiren hastalar ile stentleri bulunan hastaların rutin kontrolleri yapılabilmektedir.
Akciğer embolisi durumlarında, akciğere kan taşıyan damarların yapısı değerlendirilebilmektedir.
Böbrek ve üriner sistem taşlarının yapısı incelenmekte ve özellikleri belirlenerek en kısa sürede doğru müdahalesi sağlanabilmektedir

 

 

Kardiyak BT Çekimi Nasıl Yapılır?

  • Kardiyak BT, bilgisayarlı tomografi odasında yapılan bir incelemedir. Ön kol toplar damarından kontrast madde verilerek kalbi besleyen damarlar olan koroner arterler görüntülenir. Çekim süresi ortalama 3 saniye olmakla birlikte, öncesindeki hazırlık işlemleri ile birlikte yaklaşık 15 dakikada tamamlanmaktadır. İşlem sonrasında, hasta hemen günlük yaşantısına dönebilmektedir. Alınan görüntüler daha sonra değişik planlarda ve üç boyutlu olarak uzman hekimler tarafından değerlendirilmektedir.

DUAL ENERJİ BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ

Çift Kaynaklı BT (DSCT), her biri bir X-ışını tüpü ve bir tane karşılık gelen detektörden oluşan iki veri ölçüm sistemi ile donatılmıştır. İki ölçüm sistemi, gantri içerisinde birbirine 90 derecelik açı ile yerleştirilmiş olup bu dizilim benzersiz avantajlar sağlamaktadır. Konvansiyonel çok kesitli BT’de ise sadece bir tek X-ışını tüpü kullanır.

İki X-ışını kaynağı / detektör sistemi, görüntü verisini, geleneksel teknoloji ile gerekli olan sürenin yarısında eşzamanlı olarak yakalar. DSCT ile temporal çözünürlüğü tek bir CT'ninkiyle kıyaslandığında 83 ms'ye çıkarmak ve görüntüyü radyasyon dozunu önemli ölçüde azaltarak elde etme hızını arttırmak mümkündür.

Dual enerji, sistemin, enerji ayrımını iyileştirmek için farklı enerji seviyelerinde eşzamanlı olarak iki X-ışını kaynağı kullandığı anlamına gelir; bu görüntülemede yüksek hassasiyet ve özgüllüğün anahtarıdır. Bu, sadece yağ, yumuşak doku ve kemik arasında değil, aynı zamanda kalsifikasyonlar ve kontrast madde arasında, onların atenüasyon profillerine dayanarak farklılaşmayı mümkün kılar. Ayrıca, akciğer, miyokard veya tümörlerde iyot konsantrasyonu gibi fonksiyonel parametreler de elde edilebilir.

 

 

DUAL ENERJİ BT İLE ÜRİNER SİSTEM TAŞLARINDA ANALİZ

Üriner sistemde taşların yapısı hidroksiapatit, sistin, ürik asit , oksalat taşı, mikst taş gibi

BT ortamında yapılmaktadır.  Böylelikle laboratuar ortamına gerek kalmadan taşın yapısı ve taş kırma yöntemi ile tedavi olup olamayacağı kararı verilmektedir.,

DUAL ENERJİ İLE PULMONER BT ANJİOGRAFİ

Akciğer damar tıkanıklığı (Emboli) tanısında Bilgisayarlı Tomografi ile gerçekleştirilen Anjiografi yöntemi Standard tanı yöntemi olarak kullanılmaktadır. Bununla beraber, bu tetkik sırasında kullanılan iyot içerikli kontrast maddelerin böbreğe toksik (zararlı) olabilmesi bu tetkikin kullanılabirliğini sınırlandırmaktadır. Bu hasta grubunun genelde ileri yaşta olması ve başka sağlık sorunlarının da bulunması böbrek hasarının artmasına yol açabilmektedir.

Yeni uygulamaya girmiş olan Dual-enerji tomografi sistemleri ile çok daha düşük kontrast madde kullanılarak akciğer damar görüntülemesi (Pulmoner  Anjiografi) yapılabildiğini gösteren çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Burada sistemin düşük enerjili X ışını kulanma özelliğinin, kullanılan kontrast madde ile sinerjik etki göstererek, kontrast maddeyi çok daha parlak göstermesi ve bu sayede kontrast madde dozajını düşürmesi özelliğine dayanmaktadır.

Sistemin bu özelliği sayesinde, Başkent Üniversitesi Adana Hastanesi bünyesindeki yeni versiyon Dual-Enerji bilgisayarlı tomografi cihazında da normalde diğer merkezlerde kullanılan kontrast maddenin yaklaşık 1/3 miktarı ile son derece başarılı Akciğer damar görüntülemesi (Pulmoner  Anjiografi) ve aynı seansta akciğerlerin kanlanma düzeyini gösteren “Perfüzyon” değerlendirmesi de yapılabilmektedir. Bu sayede merkezimizde, başta böbrek sorunu olan hastalar olmak üzere birçok hasta grubunun kontrast madde kaynaklı böbrek hasarı (nefrotoksisite) olmadan akciğer damar yatağı (Pulmoner  Anjiografi) görüntülemesi yapılabilmektedir.

 

 

DÜŞÜK DOZ BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ:

 

Düşük doz BT tekniği normal BT’ye göre daha az radyasyon dozu ile tanı imkanı sağlayan yöntemdir. Normal bir toraks BT dozu ortalama 4 ile 5 kat azaltilabilmekte (normal dozun 1/ 4 ü veya 1/5 i) örneğin 5 mSv iken düşük doz BT tekniğinde azaltılarak hastanın vücut özelliklerine göre 1mSv olabilmektedir. Üst düzey risk grubunda (%60) düşük doz BT tarama kanser ölümlerini %88 azaltabilmektedir .

Akciğer kanseri, dünyada kadın ve erkekte toplamda en sık görülen (yılda 1.61 milyon yeni olgu) ve en sık öldüren (yılda 1.38 milyon ölüm) kanserdir. Sigara en önemli nedendir, genetik yatkınlık da ön planda gelmektedir. Sigaranın riski 5 ile 15 kat artırdığı bilinmektedir.

Çok erken dönemde saptanmış akciğer kanseri hastalarında tedaviden yararlanma %70-85’e ulaşmakta, bunların da büyük kısmı tam tedavi olabilmektedir. Akciğer kanserinden korunmak çok önem taşır. Akciğer kanseri erken evrelerde tanı alırsa tedavisi başarılıdır. Bilgisayarlı tomografi (BT) çok küçük nodül halindeki kanserin saptanmasını sağlayan duyarlılığı yüksek erken tanı yöntemidir. Düşük doz BT ile görüntü kalitesinden ödün vermeden akciğer kanser taraması yapılmaktadir. Görüntüler konusunda deneyimli öğretim üyeleri tarafından değerlendirilmekte, ayrıca bilgisayar destekli nodül saptama ve takip programı ile ikinci bir değerlendirme sağlanarak incelemenin başarısı artırılmaktadır.

 

4D paratiroid görüntüleme BT

 

Paratiroid patolojilerin belirlenmesinde kontrast ajan kullanılarak elde olunan dinamik bir bilgisayarlı tomografi yöntemidir. Diğer tanı araçları ile

saptanamayan paratiroid patolojilerin tespitinde yüksek doğruluk ile tanı sağlamaktadır.Böylelikle optimal tedavi, minimal invaziv yöntemler ile uygulanabilmektedir.

 

Dijital Mamografi ve Tomosentez

Memenin düzenli aralıklarla mamografi ile taranması meme kanserine bağlı ölümleri önemli ölçüde azaltmıştır. Ancak mamografi henüz mükemmel olmaktan uzaktır. Bazı kanserleri erken dönemde gösterememekte dolayısıyla tanında gecikmeler yaşanmaktadır.

Normal mamografide, meme dokusu 2 plaka arasında sıkıştırılarak iki pozisyonda filmleri alınır. Bu şekilde tüm meme dokusu ancak 2 boyutlu olarak değerlendirilebilir.  Bütün meme dokusu sadece iki kesitle değerlendirildiğinden, özellikle yoğun meme dokusu söz konusu olduğunda kanserli alan diğer dokular arasında gizlenebilir. Bu kısıtlılık nedeniyle mamografinin doğru tanı koyabilme oranı en iyi merkezlerde bile % 85 sınırında kalmaktadır.

Tomosentez ile bu problem aşılmıştır.  Dijital Tomosentez cihazı ile memenin milimetrik kesitleri alınmakta ve 3 boyutlu görüntüsü elde edilmektedir. Bu şekilde memenin iç yapısı daha net olarak görüntülenmekte ve varsa tümörün 3 boyutlu olarak yeri tespit edilebilmektedir.

Çekim işlemi 3-4 saniyede tamamlanmaktadır. Böylece meme dokusunun kalınlığına göre yaklaşık 60-80 görüntü elde edilip incelenmektedir. Kesitsel düzlemde inceleme yapma olanağı, dokuların üst üste gelerek oluşturduğu yalancı negatif ve yalancı pozitif görüntülerin yarattığı olumsuz sonuçların sayısını oldukça azaltmıştır.
Memenin tomosentez incelemesinde optimal görüntüler elde edebilmek için gerekli olan kompresyon (meme dokusunun sıkıştırılması) ihtiyacı da azalmaktadır. Çekim sırasında meme daha az sıkıştırılır. Mamografiyi bir çeşit röntgen olarak kabul edersek tomosentez tomografi olarak adlandırılabilir.  Gereksiz biyopsi ve ameliyat oranı azalır.
Klinik çalışmalar bütün bu özellikleri ile 3 boyutlu meme tomosentez incelemenin, meme kanserinin erken tanısında kullanılacak en değerli tanı aracı olarak dijital mamografinin yerini alması yolunda ciddi umutlar vaat etmektedir.

Dijital meme tomosentez incelemesinin avantajları:
-Meme dokusunun 3 boyutlu olarak incelenmesini sağlar
-Yoğun meme dokusunun üst üste gelerek kanserli dokuyu gizlemesini engeller
-Yalancı pozitif görüntüler olmadığından özel pozisyonlarda alınan tekrar filmlerinin sayısını azaltır. Böylece gereksiz radyasyon alımını engellemiş olur. Doğru tanı koyma oranını yükselterek biyopsi ve ameliyat oranını azaltır
-Mamografi çekilmesi sırasında gerekli olan kompresyon miktarını azaltarak hastanın tetkik sırasında daha az baskı ve sıkıntı duymasını sağlar.

3 TESLA MR ÜNİTEMİZ

 

Görüntüleme yöntemleri doğru tanının koyulabilmesi, uygun tedavi planlaması ve yapılan tedavinin etkinliğinin değerlendirilmesi açısından çok büyük önem taşımaktadır. Tıbbi görüntülemede en ileri ve gelişmiş yöntemlerden biri olan Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) en sık tercih edilen radyolojik tetkiklerden biridir. Büyük süper iletken mıknatıslarla oluşturulan güçlü manyetik alan içerisinde radyo dalgaları kullanılarak görüntü elde edilmesine dayalı bir teknik olan MR görüntülemede cihazın manyetik alan gücünün göstergesi Tesla değeridir.  Günümüzde rutin kullanılan MR cihazlarının manyetik alan güçleri  0,2 ile 3 Tesla arasında değişmektedir. Yüksek Tesla gücüne sahip cihazların standart MR cihazlarına göre önemli üstünlükleri bulunmaktadır.

Başkent Üniversitesi Adana DrTurgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi güncel tüm donanım ve yazılımlara sahip 3 Tesla MR ünitesinde en modern ve güçlü MRG teknolojisini sunmaktadır.

 

Avantajlar

 

3 Tesla MR cihazı ile yüksek kalitede yüksek çözünürlüklü ve ince kesitli görüntüler elde edilebilmektedir. Böylece daha ayrıntılı görüntüler üzerinden patolojik bulguların tespit edilmesi kolaylaşmakta ve incelemelerin tanısal doğruluğu artmaktadır. Çocuk ve erişkinlerde tüm standart MR çekimleri ve MR Spektroskopi, Difüzyon ve Perfüzyon MR, Bold MR gibi beyin ve tüm vücut bölgelerinde fonksiyonel ve ileri MR uygulamaları yapılabilmekte, multiparametrik prostat MR ve meme MR, multiparametrik karaciğer MR incelemeleri çok daha yüksek kalitede gerçekleştirilmektedir.

3 Tesla MR cihazı klasik cihazlara göre daha güçlü olduğu için birim zamanda daha fazla veri elde edebilmekte ve bu sayede tetkikler daha kısa sürede tamamlanabilmektedir. Daha kısa sürede tamamlanabilen incelemeler sayesinde kapalı alan korkusu olanlarda, nefes tutma zorluğu yaşayanlarda  ve çocuklarda çekime uyum artmakta böylece daha kaliteli görüntüler elde edilebilmektedir. Anestezi eşliğinde yapılan çekimlerde ise daha kısa süreli anestezi uygulamasıyla işlem tamamlanmaktadır.

Önemli avantajlardan bir tanesi de cihazın tasarımıyla ilgili olup 3 Tesla MR cihazı klasik cihazlara göre daha geniş bir iç kısıma sahiptir ve 70 cm çaplı bu genişlik özellikle kapalı alan korkusu ve aşırı kilosu olan hastaların MR çekimine uyumunu arttırmaktadır.

3 Tesla MR cihazının sahip olduğu ses perdeleme teknolojisiyle klasik cihazlara göre daha sessiz ve konforlu çekim yapılabilmektedir.