Doç. Dr. Emre DURDAĞ

Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirürji) Anabilim Dalı

Doç. Dr. Emre DURDAĞ

Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirürji) Anabilim Dalı

0 322 327 2727


Eğitim


     
 • 1986 -1991 / İlk öğrenim    =  Gazi Paşa İlkokulu, Mersin
 • 1991 -1995 / Orta öğrenim = Özel Arı Ortaokulu, Ankara(Burslu)
 • 1995 -1998 / Lise öğrenim  = Arı Fen Özel Lisesi, Ankara (Burslu)
 • 1998 -2004 / Üniversite      = Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara
 • 2004 - 2011 /  İhtisas  = Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi A.D 
     

Deneyim


     
 • 2011-2014 / Mecburi Hizmet =Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • Mart-2014-9Aralık 2014 = İstanbul Medipol Üniversitesi  (Prof Dr. İlhan Elmacı Yanında fellow, Pain Consultant)
 • Aralık 2014-Mart 2015=Memorial Sağlık Grubu  (Prof Dr. İlhan Elmacı Yanında fellow, Pain Consultant)
     

Üyelikler


     
 • Türk Nöroşirurji Derneği
 • Kafa Tabanı Derneği
     

Uzmanlık Alanları


     
 • Beyin tümörü ameliyatları
 • Trigeminal nevralji ameliyatları
 • Epilepsi ameliyatları
 • Bel fıtığı  ameliyatları
 • Epidural enjeksiyonlar
     

Bilimsel Yayınlar


     
 1. Durdağ E, Börcek PB, Öcal Ö, Börcek AÖ, Emmez H, Baykaner MK. Pathological evaluation of the filum terminale tissue after surgical excision. Childs Nerv Syst. 2015 Feb 25.
 2. Ozkan Z, San Ozdemir C, Yasar G, Altas O, Koc M, Gul Y, Durdag E. An unusual mesenteric tumor 'paraganglioma': a case report. Iran Red Crescent Med J. 2014 Dec 14;16(12):e16837. doi: 10.5812/ircmj.16837
 3. Durdağ E, Albayrak S, Ayden O, Atçı  İB, Bitlisli H, Kara D, Yılmaz N, Why do the patients reject to spine operation? : A Preliminary Study. Turk Neurosurg. Date of acceptance: 12.Dec.2013
 4. Durdağ E, Ayden O, Albayrak S, Atçı İB, Armağan E, Fragmentation to Epidural Space: First Documented Complication of GelstixTM. Turk Neurosurg. Date of acceptance: 22.Oct.2013
 5. Durdağ E, Kaymaz M, Borcek AO, Emmez H, Gülbahar Ö, Kaymaz F, Çeltikçi E, Aykol Ş. Acute Neuroprotective Effects of Alpha-lipoic asit in Experimental Spinal Cord Injury In Rats. J Neurol Sci Turk. Date of acceptance: 29.Oct.2013
 6. Durdağ E, Albayrak S, Ayden O, Atçı İB, Gul E. Minimally Invasive Approaches at Chronical Subdural Hematomas: Experiences at a Peripheral Education Clinic of Eastern Anatolia. Journal of Medical Sciences. Turkiye Klinikleri J Med Sci Date of acceptance: 31.Oct.2013 Epub of print DOI: 10.5337medsci.2013-35932 
 7. Kurt G, Gokce EC, Cemil B, Yıldırım Z, Kaplanoğlu GT, Durdag E, Erdogan B. Neuroprotective Effects of Rosuvastatin in Spinal Cord Ischemia-Reperfusion Injury in Rabbits. Neurosurg Q, wnq_d_1300070
 8. Atçı İB, Albayrak S, Ayden O, Gül E, Yılmaz N. Retrospective Analysis of 11.383 Patients Admitted to The Emergency Department With Head Trauma Within 2 Years. The Internet Journal of Emergency Medicine, 2013 Volume 8, Number 1.
 9. Atcı IB, Albayrak S, Yılmaz N, Uçler N, Durdağ E, Ayden O, Kara D, Bitlisli H, Cihangiroğlu G. Cavernous hemangioma of the parietal bone.Am J Case Rep. 2013 Jul 10;14:401-4
 10. Kaymaz M, Borcek AO, Emmez H, Durdag E, Pasaoglu A. Effectiveness of single posterior decompressive laminectomy in symptomatic lumbar spinal stenosis: a retrospective study.Turk Neurosurg. 2012;22(4):430-4. doi: 10.5137/1019-5149.JTN.5401-11.1.
 11. Albayrak S, Atçı İB, Ayden Ö, Durdag E, Spontaneous regression of traumatic lumbar epidural hematomas. Am J Case Rep, 2012; 13: 258-261
 12. Yilmaz MB, Durdag E, Egemen E, Coskun B, Emmez H, Kurt G, Ilgit E Role of vena cava inferior filter on neurosurgical deep venous thrombosis. Turk Neurosurg. 2012;22(3):269-73.
 13. Borcek AÖ, Durdag E, Emmez H, Kurt G, Baykaner MK Myogenic and melanotic differentiated medulloblastoma: case report. Borcek AO, Turk Neurosurg. 2011;21(3):438-42.
 14. Bagriacik EU, Baykaner MK, Yaman M, Sivrikaya G, Durdağ E, Emmez H, Fincan GÖ, Börcek AÖ, Seçen AE, Ercan S. Establishment of a primary pleomorphic xanthoastrocytoma cell line: in vitro responsiveness to some chemotherapeutics. Neurosurgery. 2012 Jan;70(1):188-97.
 15. Kale A, Börcek AÖ, Emmez H, Yildirim Z, Durdağ E, Lortlar N, Kurt G, Doğulu F, Kılıç N Neuroprotective effects of gabapentin on spinal cord ischemia-reperfusion injury in rabbits. J Neurosurg Spine. 2011 Sep;15(3):228-37. Epub 2011 May 20. Erratum in: J Neurosurg Spine. 2011 Sep;15(3):344.
 16. Emmez H, Tonge M, Tokgoz N, Durdag E, Gonul I, Cevıker N. Radiological and histopathological comparison of microporous polysaccharide hemospheres and oxidized regenerated cellulose in the rabbit brain: a study of efficacy and safety.Turk Neurosurg. 2010 Oct;20(4):485-91. doi: 10.5137/1019-5149.JTN.3300-10.2.
 17. Emmez H, Börcek AÖ, Kaymaz M, Kaymaz F, Durdağ E, Civi S, Gülbahar O, Aykol S, Paşaoğlu A. Neuroprotective effects of gabapentin in experimental spinal cord injury. World Neurosurg. 2010 Jun;73(6):729-34.
 18. Emmez H, Börcek AÖ, Durdağ E, Uyar PG, Kaymaz M, Aykol S. Immunomodulatory effectiveness of azithromycin in prevention of postlaminectomy epidural fibrosis. Neurol Res. 2011 May;33(4):344-8. Epub 2010 Aug 31.
 19. Emmez H, Yildirim Z, Kale A, Tönge M, Durdağ E, Börcek AO, Uçankuş LN, Doğulu F, Kiliç N, Baykaner MK. Anti-apoptotic and neuroprotective effects of α-lipoic acid on spinal cord ischemia-reperfusion injury in rabbits. Acta Neurochir (Wien). 2010 Sep;152(9):1591-600; discussion 1600-1.
 20. Arhan E, Kaya Z, Serdaroğlu A, Ozcelik AA, Bilir E, Durdağ E, Kurt G, Albayrak M. Successful surgical treatment of medically refractory epilepsy after chemotherapy in a child with leukemia: a case report. Neurologist. 2010 Jan;16(1):41-3.
 21. Arhan E, Serdaroglu A, Kurt G, Bilir E, Durdağ E, Erdem A, Aksakal FN, Ozcelik A, Baykaner K The efficacy of vagal nerve stimulation in children with pharmacoresistant epilepsy: practical experience at a Turkish tertiary referral center. Eur J Paediatr Neurol. 2010 Jul;14(4):334-9. Epub 2009 Oct 21.
 22. Dogulu F, Durdag E, Cemil B, Kurt G, Ozgun G. The role of FloSeal in reducing epidural fibrosis in a rat laminectomy model. Neurol Neurochir Pol. 2009 Jul-Aug;43(4):346-51.
 23. Kurt G, Cemil B, Celik B, Durdag E, Erdem O, Ceviker N. Comparison of Oxiplex and Gore-Tex effectivity in an experimental peridural fibrosis model. Neurocirugia (Astur). 2009 Aug;20(4):360-6.
 24. Emmez H, Durdag E, Uslu S, Pasaoglu A, Ceviker N.Intracerebral tension pneumocephalus complicating endoscopic sinus surgery: case report. Acta Neurochir (Wien). 2009 Aug;151(8):1001-2. Epub 2009 Jun
 25. Albayrak S, Atçı İB, Durdağ E, Spontan İntraserebral Hematomlu 41 olgunun Retropektif Analizi, Fırat Sağlık Bilimleri Dergisi. Kabul Tarihi, 06.12.2013
 26. Albayrak S, Durdag E, Atçı İB, Ayden Ö: Rapid Spontaneus Regression of Lumbar Disc Herniation Accompanying Neurological Recovery: Case Report. J PMR. Sci 2012;15: 89-91
 27. Durdag E, Albayrak S, Atçı İB, Ayden Ö: Sekonder Baş Ağrılarına Radyolojik Yaklaşım, Benign İntrakranial Patolojilerin Sıklığı. Turk Noroşirurji Dergisi. 2012, Cilt: 22, Sayı: 2, 87-91
 28. Civi S, Durdag E, Borcek A, Aydıncak  Ö, Kaymaz M: Citrobacter Freundii Abscess Mimicking Metastatic Brain Tumor in an Adult: Case Report, Gazi Tıp Dergisi / Gazi Medical Journal  2010; 21(2): 89-91.
 29. Durdag E, Kurt G, Baykaner MK: Yenidoğan Kafa Travmaları, Türkiye Klinikleri Nöroşirurji Özel Dergisi Nörotravma Özel Sayısı, 2008, cilt 1, sayı 1.
 30. Durdag E, Baykaner MK: Pediatrik Kafa Travmaları, Kafatası Kırıkları ve Büyüyen Kafatası Kırığı, Türkiye Klinikleri Pediatrik Bilimler Özel Sayısı, 2007, cilt 3, sayı 1.
     

Ödüller ve Belgeler


     
 • Pediatrik Nöroşirurji Kursu, Yazılı Sınav Üçüncülüğü
 • Spinal Cerrahi Yaz Okulu, Yazılı Sınav Üçüncülüğü
     

İlgi Alanları ve Uzmanlık Alanı


     
 • Fonksiyonel  nöroşirurji
 • Nöroonkoloji
 • Vasküler Nöroşirurji
 • Minimal invaziv spinal Cerrahi
 • Girişimsel ağrı tedavisi
     

Katıldığı Kurslar


     
 • Yanık, İlk Yardım ve Tedavisi, 8 Mart 2003, Ankara
 • Kafa Travmasına Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu, 31 Mart 2006, Zonguldak
 • Sinir Sistemi Cerrahisi 2. Bilimsel Kongresi 16-19 Kasım 2006, İstanbul
 • Santral Sinir Sistemi Tümörleri, 15.09.2006, Gebze
 • Deney Hayvanları Uygulama Kursu, 11-13 Nisan 2007, Ankara
 • 1. Endoskopik Hipofiz Cerrahisi Kursu, 26 Ekim 2007, Hacettepe Ankara
 • Karotis Arter Cerrahi Kursu, 19 Nisan 2008, Ankara
 • Gazi’de 2. Ankara Etik Günleri, 28 Aralık 2007, Ankara
 • Vestibüler Schwannom’da Tedavi Seçenekleri, 07.02.2008, Ankara
 • 5. Hipofiz Sempozyumu, 22,Kasım 2008, Ankara
 • Microsurgery Course, August 2008, Zurich
 • Midas Rex Certification Hands on Course, 14.Nov.2008, Turkey
 • Torakolomber Travmalar, 7 Mart 2009, Afyon
 • Spinal Cerrah, Yaz Okulu, 2008,2009,2010
 • Pediatrik Nöroşirurji, 2008,2009,2010. İstanbul, Samsun, İzmit.
 • Organ Naklinde Yeni Adımlar: Yoğun Bakım Eğitimi. 21/10/2009, Ankara
 • Bilgi ve Bellek sempozyumu, 11-12 Aralık 2009, Ankara
 • Tremor ve Epilepsi, 24-25 Ekim 2009, Ankara
 • Türk Nöroşirurji Derneği 24. Blimsel Kongresi, Nisan 2010
 • Türk Nöroşirurji Derneği 24. Blimsel Kongresi, 20-24 Nisan 2012
 • Minimal İnvaziv Omurga Cerrahisi ‘Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu’, 1-14 Ekim 2012, Çeşme
 • Stereotaktik ve Fonksiyonel Nöroşirurji , Ağrı ve Epilepsi Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu ‘İlkbahar Sempozyumu’ 29-31 Mart 2013
 • The Principles and Practice of Deep Brain Stimulation in Movement Disorders, 1-3 July 2013
 • Eans European Association of Neurological Societies Training Course ‘Spine and Peripheric Nerve’ 24-28 Feb 2008, Trondheim
 • Eans European Association of Neurological Societies Training Course ‘Vascular Neurosurgery’ Sep 2009,Opatija
 • Eans European Association of Neurological Societies Training Course ‘Tumor’ 26-30 September 2010, Halkidiki
 • Eans European Association of Neurological Societies Training Course ‘Head Injury & Functional Neurosurgery’ 28 Aug-1 Sep 2011, Avignon

 

     

Tezler


     
 • Vigabatrin’in Spinal İskemi Reperfüzyon Hasarındaki Etkisi