Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim SÜNER

Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirürji) Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim SÜNER

Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirürji) Anabilim Dalı

0 322 327 2727


Eğitim


     
 • Tıp Fakültesi: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi (1999 – 2005)
 • İhtisas:           Gazi Üniversitesi Tıp Fakultesi Nöroşirürji A.D. Ankara (2007 - 2013)
     

Deneyim


     
 • 2005 – 2007   : Özel Örnek Tıp Merkezi – Pratisyen Hekim. Eskişehir.
 • 2014 - 2015    : Bitlis Devlet Hastanesi – Uzman Doktor, Bitlis
     

Üyelikler


     
 • Türk Nöroşirürji Derneği Üyeliği, 2013.
 • Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Eğitim ve Öğretim Grubu Üyeliği, 2015.
     

Uzmanlık Alanları


     

En Sık Uyguladığı Tedavi Yöntemleri :
 

 • Mikroşirürjikal teknik kullanılarak Beyin Tümörü Cerrahisi
 • Nöronavigasyon ile Beyin Tümörü Cerrahisi
 • Stereotaksik Beyin Tümörü Cerrahisi
 • Stereotaksik Biyopsi
 • Kranioservikal Bileşkeye cerrahi yaklaşımlar
 • Hidrosefali cerrahisi
 • İntraserebral Abse Drenajı
 • İntraserebral, Epidural, Subdural Hematom Boşaltılması
 • Kafatası ve Omurga Kırkları Cerrahisi
 • Kranioplasti
 • Perkutan Vertebroplasti, Kifoplasti (Kapalı, Omurga kırığı/çökmesi cerrahisi)
 • Mikroşirürjikal teknik kullanılarak Omurga ve Omurilik Tümörleri Cerrahisi
 • Servikal Mikrodiskektomi (Boyun fıtığı ameliyatı)
 • Torakal Mikrodiskektomi
 • Lomber Mikrodiskektomi (Bel fıtığı ameliyatı)
 • Travmatik ve Dejeneratif Omurga(Omurga kırığı, Omurga kayması) cerrahisi
 • Spinal Disrafizm (Doğumsal Omurga açıklığı) cerrahisi
 • Periferik Sinir Tuzak Nöropatileri Cerrahisi
 • Lomber-Periferik Perkutan(Kapalı) Ağrı Tedavisi 
     

Bilimsel Yayınlar


     
 • POSTER SUNUMLARI:

 

 1. ÇİVİ S, Süner Hİ, Kurt G, Kaymaz M, Doğulu F, Aykol Ş, Paşaoğlu A, Çeviker N. Serebral abseler: 10 olgu analizi. TND 22. Bilimsel kongresi, Nisan - 2008, ANTALYA.

 2. Emmez H, Süner Hİ, Kale A, Kurt G, Çeviker N. Servikal intramedüller malign melanom metastazı: Olgu sunumu. TND 23. Bilimsel kongresi, Nisan - 2009, Girne/K.K.T.C.

 3. Aykol Ş, Tokçaer AB, Durdağ E, Süner Hİ, Emmez H, Tönge M. Esansiyel tremor tedavisinde Gamma Knife Talamotomi: 2 Olgunun sunumu. TND 24. Bilimsel kongresi, Nisan - 2010, ANTALYA.

 4. Egemen E, Süner Hİ, Yaşar B, Börcek AÖ, Emmez H, Baykaner K. Propiyonikasideminin santral sinir sistemindeki trombotik komplikasyonları: Olgu sunumu. SSCD 6. Bilimsel kongresi, Ekim – 2010, MUĞLA.

 5. Süner Hİ, Egemen E,  Gölen M, Börcek AÖ, Emmez H, Baykaner K. Fragil-x sendromlu olguda Optik Gliom. SSCD 6. Bilimsel kongresi, Ekim – 2010, MUĞLA.

 6. Süner Hİ, Egemen E, Yaşar B, Börcek AÖ, Emmez H, Baykaner K. Pediatrik olguda, kafa travması sonrası Dural Sinüs Trombozu; Olgu sunumu. SSCD 6. Bilimsel kongresi, Ekim – 2010, MUĞLA.

 7. Süner Hİ, Egemen E, Gölen M, Börcek AÖ, Emmez H, Baykaner K. Osteogenezis İmperfekta’ lı hastada travma sonrası Eksternal Hidrosefali; Olgu sunumu. SSCD 6. Bilimsel kongresi, Ekim – 2010, MUĞLA.

 8. Süner Hİ, Emmez H, Börcek AÖ, Öner YA, Baykaner K. Myeloşizis ve Hidrosefalili yenidoğanda tedavi yönetimi. TND 25. Bilimsel kongresi, Nisan – 2011, ANTALYA.

 9. Emmez H, Börcek AÖ, Süner Hİ, Tokgöz N, Baykaner K. Kraniosinositoz’ dan opere Maroteaux – Lamy sendromlu olguda, Kranioservikal bileşkede stenoz; Olgu sunumu. TND 25. Bilimsel kongresi, Nisan – 2011, ANTALYA.

 10. Güngör G, Süner Hİ, Durdağ E, Tönge M, Aydın C, Kurt G. Lumbosakral düzeyde, intradural yerleşimli ender bir neoplazm: Paraganglioma. TND 25. Bilimsel kongresi, Nisan – 2011, ANTALYA.

 11. Aslan A, Süner Hİ, Öcal Ö, Emmez H. Diffüz idiopatik iskelet hiperosteozu (DISH); olgu sunumu. TND. 26. Bilimsel kongresi; Nisan – 2012, ANTALYA.

 12. Süner Hİ, Seçen AE, Helvacı A, Kaymaz M. Atipik yerleşimli Epidermoid kist; olgu sunumu. TND. 26. Bilimsel kongresi; Nisan – 2012, ANTALYA.

 13. Güngör G, Süner Hİ, Seçen AE, Aykol Ş. Talamik abselerde klinik seyir ve tedavi yöntemleri. TND. 26. Bilimsel kongresi; Nisan – 2012, ANTALYA.

 14. Süner Hİ, Akarca O, Börcek AÖ, Baykaner K. Takipte regrese olan posttravmatik servikal epidural hematom; Pediatrik olgu sunumu. TND 27. Bilimsel kongresi; Nisan – 2013, ANTALYA.

 15. Süner Hİ. Omurga travmasının Epidemiyolojisi. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu Bülteni. Spinal Deformiteler sempozyumu.Temmuz – 2015. Sayı:64, Bölüm:3, S:5-6.

 16. Kardeş Ö, Aydemir F, Süner Hİ, Durdağ E, Çivi S, Tufan K, Kayaselçuk F. Penil Anjiosarkom Beyin Metastazı; Olgu Sunumu. TND 30. Bilimsel kongresi; Nisan – 2016, ANTALYA.

 17. Süner Hİ, Tufan K, Kardeş Ö, Durdağ E, Çivi S. Serebellar vermis yerleşimli Kavernom olgusunda postoperatif geç dönemde izlenen santral pozisyonel vertigo. TND 30. Bilimsel kongresi; Nisan – 2016, ANTALYA.

 18. Kardeş Ö, Aydemir F, Süner Hİ, Hasbay B, Durdağ E, Çivi S.: Pontoserebellar açı yerleşimli Menengiomayı taklit eden Koroid Pleksusu Papillomu; Olgu sunumu. TND 30. Bilimsel kongresi; Nisan – 2016, ANTALYA.

 19. Özkan U, Süner Hİ. Kafa travması nedeniyle gelişen Kranial fraktür sonrası oluşan ve artış gösteren Pnömosefali; Olgu sunumu. TND 30. Bilimsel kongresi; Nisan – 2016, ANTALYA.

 20. Süner Hİ, Andiç Ç, Tufan K, Durdağ E, Çivi S, Kardeş Ö, Altınörs MN. Ender bir intrakranial vasküler anomali; Karotid arter agenezisi. TND 30. Bilimsel kongresi; Nisan – 2016, ANTALYA.

 21. Kardeş Ö, Süner Hİ, Aydemir F, Durdağ E, ÇİVİ S, Tufan K. Sinüzite Bağlı Nadir bir komplikasyon; Epidural hematom. TND 30. Bilimsel kongresi; Nisan – 2016, ANTALYA.

 

 • YAYIN/MAKALE:

1-      Accuracy of pedicle screw placement in thoracolumbar spine with conventional open technique. Borcek AOSuner HIEmmez HKaymaz MAykol SPasaoglu A. TurkNeurosurg. 2014;24(3):398-402.

2-      Emmez H, Süner Hİ. Akromegalinin Cerrahi Tedavisi. Turkiye Klinikleri J Endocrin-Special Topics 2016;9(1):26-32.

3-      Bulut F, Süner Hİ, Sümer D, Cengiz Süner Z, Kırımlı G. Eklamptik bir hastada konuşma bozukluğunun eşlik ettiği Posterior Reversible Ensefalopati sendromu: Olgu sunumu. Anestezi Dergisi 2016; 24 (2): 109-112.

4-      Ozmete O, Bali C, Ergenoglu P, Suner HI, Arıbogan A. Resuscitation experience in a patient with left ventricular assist device. Journal of Clinical Anesthesia (2016) 34, 253–254.

     

Ödüller ve Belgeler


     
 • Türk Nöroşirürji Derneği Prof. Dr. Erdem Tunçbay Ödülü (Türk Nöroşirürji Derneği, Nöroşirürji Yeterlilik Sınavı Birincilik Ödülü) – 2013
     

İlgi Alanları ve Uzmanlık Alanı


     
 • Nöroonkoloji (Beyin ve Omurilik Tümörleri)
 • Omurga ve Omurilik Cerrahisi
 • Pediatrik Nöroşirürji
 • Nörotravma (Travma sonrası Beyin ve Omurilik yaralanmaları)
 • Periferik Sinir Cerrahisi
 • Periferik Ağrı Tedavi Uygulamaları
     

Bilimsel ve İdari Olarak Üstlendiği Görevler


     
 • 2014 - 2015    : Bitlis Devlet Hastanesi –Başhekim Yardımcılığı, Bitlis.
     

Katıldığı Kurslar


     
 • Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu, Deformite kursu – 1. Şubat – 2016, İstanbul.
 • Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu, Spinal enstrümantasyon teknikleri kursu. Eylül – 2015, İstanbul.
 • Türk Nöroşirürji Derneği 28. Bilimsel Kongresi. Nisan – 2014, Antalya.
 • Türk Nöroşirürji Derneği 27. Bilimsel Kongresi. Nisan – 2013, Antalya.
 • Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıpta İletişim Becerileri Temel Eğitimi. Ocak – 2013, Ankara.
 • Gazi Üniversitesi 11. Deney Hayvanları Uygulama ve Etik Kursu. Mayıs – 2012, Ankara.
 • Türk Omurga Derneği Araştırma Görevlilerine Yönelik Temel Omurga Cerrahisi Kursu. Nisan – 2012, Ankara.
 • Türk Nöroşirürji Derneği 26. Bilimsel Kongresi. Nisan – 2012, Antalya.
 • Türk Nöroşirürji Derneği Temel Nöroşirürji Eğitim ve Öğretim Kursu:
  • 3. Dönem 1. Kurs: Nöroonkolojik Cerrahi, “Beyin Tümörleri, Hidrosefali, araknoid kist, psödotümör serebri”. Mart – 2009, Aydın.
  • 3. Dönem 2. Kurs: Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi. Mart – 2010, Aydın.
  • 3. Dönem 3. Kurs: Nörovasküler Cerrahi. Mart – 2011, Eskişehir.
  • 3. Dönem 4. Kurs: Nörotravma ve Fonksiyonel Nöroşirürji. Mart – 2012, Antalya.
 • Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği 6. Bilimsel Kongresi. Ekim – 2010, Muğla.
 • Türk Nöroşirürji Derneği 24. Bilimsel Kongresi. Mayıs – 2010, Antalya.
 • Türk Nöroşirürji Derneği Tremor ve Epilepsi Sonbahar Sempozyumu. Ekim – 2009, Ankara.
 • Türk Nöroşirürji Derneği Nöroonkolojik Cerrahide Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu. Kasım – 2008, İstanbul.
     

Tezler


     
 • Ratlarda Deneysel Spinal Kord Yaralanma Modelinde Alemtuzumab’ ın Etkisinin Araştırılması. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Gökhan KURT,
  Ekim – 2013, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara.
     

Sertifika ve Lisanslar


     
 • Türk Nöroşirürji Derneği Temel Nöroşirürji Öğretim ve Eğitim Kursu Sertifikası – 2012.
 • Gazi Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Etik Kursu – 2012.
 • Türk Nöroşirürji Derneği Yeterlilik Belgesi – 2012.
     

Toplantı Katılımları


     

 

ANLATTIĞI DERS-SEMİNER

 • Ratlarda deneysel spinalkord yaralanma modelinde Alemtuzumab’ ın etkisinin araştırılması. TND 28. Bilimsel Kongresi, Sözel Sunum. Nisan – 2014, Antalya.
 • Vertebra Kırıkları. 5. Sınıf Dersi. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji A.D. 07/12/2015, Ankara.
 • Nöral Tüp Defekti.. 5. Sınıf Dersi. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji A.D. 07/12/2015, Ankara.