Doç. Dr. Ramazan GÜNDOĞDU

Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Doç. Dr. Ramazan GÜNDOĞDU

Genel Cerrahi Anabilim Dalı

0 322 327 27 27

Eğitim


     

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi: 2000-2006

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Kliniği: 2007-2012

Karaciğer Transplantasyonu Eğitimi; Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Kliniği: 2010-

2012

     

Deneyim


     

2006-2007: İstanbul 66.Mknz P. Tugayı Revir Sorumlu Hekimi

2007-2012: Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Kliniği: Asistan Doktor

2012-2015: Tokat Zile Devlet Hastanesi- Uzman Doktor

2015-2016: Mersin Özel Akdeniz Hastanesi ve Özel Doğuş Hastanesi- Uzman Doktor

2016-2020: Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi – Uzman Doktor

     

Üyelikler


     

Türk Cerrahi Derneği Üyeliği

Türk Kolon Rektum Cerrahisi Derneği Üyeliği

Endokrinde Diyalog Derneği Web Üyeliği

     

Bilimsel Yayınlar


     

* Dağ A, Colak T, Turkmenoglu Ö, Gündoğdu R, Aydın S; A Randomized controlled trial evaluating

early versus traditional oral feding after colorektal surgery, CLINICS 2011;66(12):2001-2005.

Alıntılanma Sayısı:99

 

* Dağ A, Colak T, Turkmenoglu Ö, Sozutek A, Gündoğdu R, Phenol procedure for pilonidal sinüs

disease and risk factors for treatment failure; Surgery. 2012 Jan;151(1):113-7.

Alıntılanma Sayısı:71

 

* Serin Akbayir, Nil Dogruer Unal, Senay Balcı, Aysegul Gorur, Hatice Yıldırım Yaroglu, Lokman

                 Ayaz, Ramazan Gundogdu, Musa Dırlık, Mehmet Sami Serın, And Lulufer Tamer, Evaluation of

                Plasma microRNA Expression Levels in Early Diagnosis of Colorectal Cancer; J Clin Exp Oncol

                 2013, 3:1.

                    Alıntılanma Sayısı:4

              * Ayhan E, Ertugay O.C, Gündoğdu R; Three different dermoscopic view of three new cases with

                   pilomatrixoma. Int J Trichology. 2014 Jan;6(1):21-2.

                   Alıntılanma Sayısı:15 

* Gündoğdu R, Çolak T, Türkmenoğlu Ö, Sözütek A, Serinsöz E. Sentinel lymph Node Mapping in

Colon Cancer Patients: Does Make A Sense? Türk Kolon Rektum Cerrahi Dergisi, Turk J Colorectal Dis

2020 30, 21-26 

 • Colak T, Turkmenoglu Ö, Dağ A, Gündoğdu R, Aydın S; Kolorektal cerrahi biriminin kurulması

kolorektal cerrahi operasyonlarını geliştirir mi?; Ulusal Cerrahi Dergisi 2009; 25(2): 49-52 

 • Gündoğdu R, Ayhan E; İntersfinkterik Pilonidal Sinüs: Olgu Sunumu; Causopedia; Hakemli olgu

dergisi, e-ISSN:2147-2181

Alıntılanma Sayısı: 1  

 • Gündoğdu R, Ayhan E, Colak T; Epidermal cyst mimicking incision line metastasis, Turk J Surg

2017; 33: 133-134 

 • Gündoğdu R, Tombalak E, Erkut H, Balan E; İntermüsküler yerleşimli dev lipom, Olgu sunumu;

Causopedia; Hakemli olgu dergisi, 2017 

 • Gündoğdu R, Özsoy Z, Daldal E, Yeniova Ö, Okan İ; Koroziv Madde İçimi Sonrası Oluşan Erken

Mide Çıkış Obstrüksiyonunda Laparoskopik Minimal İnvaziv Cerrahi, Causopedia; Hakemli olgu

dergisi, 2019 – e-ISSN:2147-2181 

 • Gündoğdu R, Gemici K, Uylaş U. Nadir Bir Akut Batın Nedeni; Omental Kek Bulgusunu Taklit Eden Batın İçi Aktinomikoz Olgusu. Turk J Colorectal Dis 2020;30:143-146.

 

 • Ufuk Uylas, Ramazan Gundogdu, Kazım Gemici, Marina Tsaplina, Dila Ayerden Unexpected Histopathological Diagnosis in Acute Appendicitis Specimens, Retrospective Analysis of 2076 Patients, Turk J Colorectal Dis 2020.

 

 • K Gemici, MU Uylas, R Gundogdu, H Alptekin. Laparoscopic cholecystectomy in pregnant women can be performed safely with cesarean section.Annals of Medical Research 28 (5), 993-995.2021.

 

 • U Uylas, R Gundogdu, DA Cetin, MB Oztop, SD Atici, B Calik. Operative and conservative treatment of right colon diverticulitis.Annals of Medical Research 28 (5), 1049-1053.2021.

 

 • U UYLAŞ, R GÜNDOĞDU, E ÇİÇEK, M ŞANSAL, A AKTAŞ, F SÜMER. Histopathological findings of gastric specimens of patients undergoing sleeve gastrectomy, Journal of Experimental and Clinical Medicine 38 (3), 322-325.2021.
 • U Uylaş, R Gündoğdu. Incidental cancer in elderly versus younger patients underwent laparoscopic and open cholecystectomy: A retrospective analysis of 2389 patients.Laparoscopic Endoscopic Surgical Science 27 (4), 253.2020.
 • K Gemici, R Gundogdu. Dermatofibrosarcoma protuberans: An unusual case of breast. Annals of Medical Research 27 (11), 3041-3043.2020.
 • R Gündoğdu, H Yabanoğlu, S Erkan, M Kuş, B Hasbay.SAFRA KESESİNDE İNSİDENTAL RENAL HÜCRELI KARSİNOM METASTAZI: OLGU SUNUMU.2020.
 • S ERKAN, H YABANOĞLU, R GÜNDOĞDU, KUŞ Murat. Fournier Gangreninde Cerrahi Tedavi Sonuçlarımız: Tek Merkez Deneyim. Abant Tıp Dergisi 10 (1), 1-1.2021.
 • U UYLAŞ, R GÜNDOĞDU.Is Pathological Assessment Necessary for Excised Sacrococcygeal Pilonidal Sinus Specimens? Osmangazi Tıp Dergisi.2021.
 • R GÜNDOĞDU, K GEMİCİ, U UYLAŞ.Tromboze Hemoroide Sekonder Gelişen, İntersfinkterik Nekrotizan Fasiit Olgu Sunumu.Çukurova Anestezi ve Cerrahi Bilimler Dergisi 3 (3), 177-181.2020.

 

Kitap bölümleri

 

 • Paratiroid kanserinde cerrahi deneyimimiz, Gece kitabevi, 2020.
 • Femoral ve pelvik fıtık yönetimi, Akademisyen kitabevi, 2020.
 • Tiroid bezi anatomisi, Akademisyten kitabevi, 2020.
     

Ödüller ve Belgeler


     

POSTER BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ: Kolorektal Cerrahi Biriminin Kurulması Kolorektal Cerrahi

Operasyonlarını Geliştirir mi?, Colak T, Turkmenoglu Ö, Dağ A, Gündoğdu R, Aydın S, 12 Ulusal

Kolon Ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 2009

     

İlgi Alanları ve Uzmanlık Alanı


     

Kolon rektum ve anal bölge hastalıkları (Koloproktoloji)

     

Katıldığı Kurslar


     

- Karaciğer Transplantasyonu Eğitimi, MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2010-2012

- Endoskopi Eğitimi, 01,11,2014-01,02,2015, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, TOKAT

- Video-Based and Hands-on Course Cytoreductive Surgery(CRS) and Hypertermic İntraperitoneal

       Chemoterapy(HIPEC) in Peritoneal Surface Malignancy Course, 16.Annuel Meeting of The Europen

       Society of Surgery, 22-24 November 2012, İSTANBUL

- Diagnostic Challenges in Breast Diseases Course, 16.Annuel Meeting of The Europen Society of

       Surgery, 22-24 November 2012, İSTANBUL

- 262 Travma ve Resutasyon Kursu, 23-26 Şubat 2010, MERSİN

-Genel Cerrahi Ameliyatlarında Teknoloji Kullanımı Kursu, Güney Anadolu Cerrahi Derneği; Genel

-Cerrahide Sorunlu Hastalıklar Sempozyumu, 6-7 Mayıs 2011, ADANA

-Klinik Araştırma ve Makale Diseksiyonu Kursu, 6 Cerrahi Araştırma Kongresi, 8-10 Aralık 2011,

         ANKARA

- Laparoskopik Obezite Cerrahisinde Güncel Yaklaşımlar Kursu, Güney Anadolu Cerrahi Derneği, 14

        Ocak 2012, KAHRAMANMARAŞ

- Temel Laparoskopik Cerrahi Kursu, 19-20 Ocak 2012, MERSİN ÜNİVERSİTESİ

- Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Kursu, 18-29 Haziran 2012, MERSİN ÜNİVERSİTESİ

- Uygulamalı Stapler Eğitimi, Güney Anadolu Cerrahi Derneği, 20 Ekim 2012, MERSİN

- 11 Medikal- Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, 15-18 Kasım 2012, ANTALYA

- İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Programı, 2014, TOKAT

- Selim Anorektal Hastalıklar Kursu, Türk Kolon Rektum Cerrahisi Derneği, 7 Mart 2015, MERSİN

- Ulusal ve Uluslararası AR-GE Destek Programları ve Proje Önerisi Hazırlama Eğitimi, Sağlık
        
Bakanlığı, 09,01,2017,GAZİANTEP

     

Tezler


     

Kolon Kanserli Hastalarda Sentinel Lenf Nodu Haritalaması

     

Sertifika ve Lisanslar


     

Karaciğer Transplantasyonu Eğitimi; Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Kliniği: 2010-

2012