Doç. Dr. Tevfik AVCI

Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Doç. Dr. Tevfik AVCI

Genel Cerrahi Anabilim Dalı

0 322 327 27 27

Eğitim


     
 • İhtisas (2006-2011)        Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Kliniği, Ankara
 • Üniversite (1998-2005) : Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara
     

Deneyim


     
  • 2021-         : Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi  
  • 2014-2021: Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara Hastanesi
  • 2013-2014: Başkent Üniversitesi Zübeyde Hanım Hastanesi, İzmir
  • 2011-2013: Genel Cerrahi Uzmanı, Haymana Devlet Hastanesi (Devlet Hizmet Yükümlülüğü)
  • 2006-2011: Asistan Doktor, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi
     

Üyelikler


     
  • Turkic World Transplantation Society
  • Türk Cerrahi Derneği
  • Türk Kolon Rektum Cerrahisi Derneği
     

Bilimsel Yayınlar


     

Makaleler :

 

 • AVCI TEVFİK, YABANOĞLU HAKAN, AYDIN HÜSEYİN ONUR, KARAGÜLLE ERDAL, MORAY GÖKHAN, HARMAN ALİ (2021). Is percutaneouscholecystostomybridgetocholecystectomyordefinitetherapy in high-risk patientswith severe acutecalculouscholecystitis?.Annals of MedicalResearch, 28(1), 113-119.,Doi: 10.5455/annalsmedres.2020.08.819
 • AVCI TEVFİK, ERKENT MURATHAN, TURNAOĞLU HALE, BÖRCEK PELİN, KAYA PELİN, KARAKAYA EMRE (2021). Arewe on theside of over-diagnosisandtreatment in BI-RADS 4A breastlesions?.Annals of MedicalResearch, 28(3), 501-505.,Doi: 10.5455/annalsmedres.2021.02.136
 • AVCI TEVFİK, YABANOĞLU HAKAN, ERKENT MURATHAN, BÖRCEK PELİN, KUŞ MURAT (2020). PAGET'S DISEASE OF THE BREAST CLINICAL-PATHOLOGICAL FINDINGS AND SURVEILLANCE.Çukurova Anestezi ve Cerrahi Bilimler Dergisi, 3(3), 230-238.,Doi: 10.36516/jocass.2020.60
 • HAN ÖNER TUĞBA,ARSLAN BAHA,YERLİ HASAN,EROL VARLIK,AVCI TEVFİK,TEKİNDAL MUSTAFA AGAH,GÜLAY HÜSEYİN (2020). Neutrophil / LymphocyteRatio (NLR) – Trombocyte / LymphocyteRatio (TLR): A Predictor of AxillaryLymphNodeMetastasis in BreastCancerPatients?. ACTA SCIENTIFIC MEDICAL SCIENCES, 4(2), 115-121.,Doi: 10.31080/ASMS.2020.04.0530
 • KARAKAYA EMRE,AKDUR AYDINCAN,AVCI TEVFİK,TAŞCI HALİL İBRAHİM,GÜLSOY KIRNAP NAZLI (2020). Doessocialisolationcausesecondaryinjury in general surgerypatients?.Journal ofSurgeryandMedicine, 4(7), 523-526.,Doi: 10.28982/josam.773722
 • YABANOĞLU HAKAN, EZER ALİ, ARER İLKER MURAT, HARGURA ABDIRAHMAN, AVCI TEVFİK, KUŞ MURAT (2019). LaparascopicVentral Mesh RectopexyExperienceforRectalProlapse At OurCenter. Van MedicalJournal, 26(3), 309-314.,Doi: 10.5505/vtd.2019.70431
 • ARER İLKER MURAT, AVCI TEVFİK, YABANOĞLU HAKAN (2019). Hand-madeExtracorporealKnottingversus Hem-o-Lok Clip forStumpClosure in LaparoscopicAppendectomy. Journal of theCollege of PhysiciansandSurgeons Pakistan, 29(12), 1203-1206.,Doi: 10.29271/jcpsp.2019.12.1203
 • AKDUR AYDINCAN,YABANOĞLU HAKAN,ARER İLKER MURAT,HarguraAbdirahmanSakulen,KOÇER NAZIM EMRAH,AVCI TEVFİK (2019). Surgicaltherapy of medullarythyroidcancerandourclinicalexperiences. Annals of MedicalResearch, 26(1), 86-90.,Doi: 10.5455/annalsmedres.2018.10.230
 • ARER İLKER MURAT, YABANOĞLU HAKAN, KUŞ MURAT, AKDUR AYDINCAN, AVCI TEVFİK (2018). Retrospective Analysis of PatientswithSynchronousPrimaryBreastandThyroidCarcinoma. EuropeanJournal of BreastHealth, 14, 80-84.,Doi: 10.5152/ejbh.2018.3853
 • YABANOĞLU HAKAN, KUŞ MURAT, ARER İLKER MURAT, BALİ ÇAĞLA, AVCI TEVFİK, AKDUR AYDINCAN, ÇALIŞKAN KENAN (2018). Comparison Of TheEarly-termComplicationsAndPatencyRates Of TheStandard (parachute) AndDiamond-shapedEnd-to-sideAnastomosisTechniquesInArteriovenousFistulasCreatedForHemodialysis. Journal of theCollege of PhysiciansandSurgeons Pakistan, 28(8), 597-602.,Doi: 10.29271/jcpsp.2018.08.597
 • AYDIN HÜSEYİN ONUR, AVCI TEVFİK, TEZCANER TUGAN, KARAGÜLLE ERDAL, YILDIRIM SEDAT (2018). Effects of LowerGastrointestinalTractSurgery on Survival in ElderlyandOctogenarianPatients. TheTurkishJournal of Geriatrics, 21(1), 70-80.,Doi: 10.31086/tjgeri.2018137969
 • AYDIN HÜSEYİN ONUR, AVCI TEVFİK, TEZCANER TUGAN, KIRNAP MAHİR, YILDIRIM SEDAT, MORAY GÖKHAN (2018). The role of preoperative C-reactive protein valueandneutrophilratio indetermination of conversionfromlaparoscopicappendectomytoopenappendectomy. TurkishJournal of TraumaandEmergencySurgery, 24(5), 429-433.,Doi: 10.5505/tjtes.2018.68705
 • AVCI TEVFİK, YABANOĞLU HAKAN, MORAY GÖKHAN, HABERAL MEHMET (2018). Management of symptomaticarterialandvenousaneurysms in hemodialysispatientsrelatedtoarteriovenousfistulas. AnnaliItalianidiChirurgia, 89(3), 247-254
 • AVCI TEVFİK, YARBUĞ KARAKAYALI FEZA, YABANOĞLU HAKAN, MORAY GÖKHAN (2018). Sekonderhiperparatiroidizm olgularında kriyoprezervasyonsuz total paratiroidektomi/önkol ototransplantasyon tekniğinin uzun dönem sonuçları. CukurovaMedicalJournal, 43, 129-138.,Doi: 10.17826/cumj.398492
 • AYDIN HÜSEYİN ONUR, AYVAZOĞLU SOY EBRU HATİCE, AVCI TEVFİK, TEZCANER TUGAN, BOYVAT FATİH, YILDIRIM SEDAT (2018). Surgicalandendovasculartreatmentformesentericischemia. Annals of MedicalResearch, 26(3), 347-350.,Doi: 10.5455/annalsmedres.2018.10.235
 • YABANOĞLU HAKAN, BALİ ÇAĞLA, AVCI TEVFİK, ARER İLKER MURAT, YILDIRIM SEDAT (2018). Theeffect of surgeon'sfatigue on earlytermpatencyandcomplications of arteriovenousfistulas:a prospectivecohortstudy. Annals of MedicalResearch, 25, 429-433.,Doi: 10.5455/annalsmedres.2018.04.071
 • KIRNAP MAHİR, AKDUR AYDINCAN, AYVAZOĞLU SOY EBRU HATİCE, AVCI TEVFİK, MORAY GÖKHAN (2017). Results of surgeryversusconservativefollowup of adrenal incidentaloma. Journal of Turgut OzalMedical Center, 24(3), 284-286.,Doi: 10.5455/jtomc.2017.03.043
 • ARER İLKER MURAT, KUŞ MURAT, AKKAPULU NEZİH, AKDUR AYDINCAN, AVCI TEVFİK, HARGURA ABDIRAHMAN, YABANOĞLU HAKAN (2017). Retrospectivecohortstudy of elderlypatientswithacuteappendicitis. Journal of Turgut OzalMedical Center, 24(4), 404-408.,Doi: 10.5455/jtomc.2017.06.083
 • AYDIN HÜSEYİN ONUR, AYVAZOĞLU SOY EBRU HATİCE, AVCI TEVFİK, TEZCANER TUGAN, YILDIRIM SEDAT (2017). ConsecutiveBilateralObturatorHernia in a Single Case. West IndianMedicalJournal, Doi: 10.7727/wimj.2017.104
 • AVCI TEVFİK, YABANOĞLU HAKAN, ARER İLKER MURAT, KOÇER NAZIM EMRAH, ÇALIŞKAN KENAN, BÖRCEK PELİN, EKİCİ YAHYA (2017). Primarysmallintestinalnon-Hodgkinlymphomasthathavebeendiagnosedafteremergencysurgery. TurkishJournal of TraumaandEmergencySurgery, 23(2), 128-133.,Doi: 10.5505/tjtes.2016.02359
 • AYDIN ELÇİN, YERLİ HASAN, AVCI TEVFİK, YILMAZ TUĞBA HAN, GÜLAY HÜSEYİN (2016). One of theRareCauses of Acute Abdomen LeadingtoSubileus: JejunalDiverticulitis. Balkan MedicalJournal, 33, 354-356.,Doi: 10.5152/balkanmedj.2016.141244

Bildiriler:

 

  • Ciddi akut kolesistit tanılı yüksek riskli hastalarda perkütankolesistostomikateterininetkinliği , AVCI TEVFİK, YABANOĞLU HAKAN, AYDIN HÜSEYİN ONUR, KARAGÜLLE ERDAL, MORAY GÖKHAN, HARMAN ALİ (2018). 21. Ulusal Cerrahi Kongresi, (Özet bildiri)
  • A review of work-relatedburns at baskentuniversity, HABERAL MEHMET, AYDOĞAN CEM, AVCI TEVFİK, ABALI AYŞE EBRU, KARAKAYALI HAMDİ (2008). The 14th Congress of the International societyforBurnInjuries, (Özet bildiri)
  • Arteriovenöz fistüllere bağlı gelişen semptomatik anevrizmaların yönetimi , AVCI TEVFİK, YABANOĞLU HAKAN, MORAY GÖKHAN, HABERAL MEHMET (2018). 21. Ulusal Cerrahi Kongresi, (Özet bildiri)
  • Nadir karşılaşılan bir yara yeri enfeksiyonu nedeni: Örümcek sokması , ERKENT MURATHAN, AVCI TEVFİK, KARAKAYA EMRE (2021).. INTERNATIONAL CONGRESS OF MEDICINE AND HEALTH SCIENCES, 266-267. (Özet bildiri)
  • Meme rekonstrüksiyonu yapılan hastalarda metilen mavisine bağlı gelişen cilt nekrozunun yönetimi, AVCI TEVFİK, ÖZKAN BURAK (2019). 15. ULUSAL MEME HASTALIKLARI KONGRESİ, (Özet bildiri)
  • Theoutcomes of divertingstomasperformed in patientswithadvancedgynecologicalcancer, AVCI TEVFİK, AYHAN ALİ (2018). 1st international& 16th nationalgynecologicaloncologycongress, (Özet bildiri)
  • Parsiyel Dalak Torsiyonu: USG ve BT Bulguları , AVCI TEVFİK, KAHRAMAN GÖKHAN (2021). 5. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi, (Tam metin bildiri)
  • Beyond standart palliativepelvicexenterationforrecurrentcervicalcancerwith post-operativecomplicationsandoncologicresults , AKILLI HÜSEYİN, AVCI TEVFİK, AYGÜN YÜKSEL CEM, AYHAN ALİ (2018). 1st international& 16th nationalgynecologicaloncologycongress, (Özet bildiri)
  • Subakut ve komplikekolesistit olgularında acil kolesistektomi ile perkütankolesistostomi sonrası intervalkolesistektomi sonuçlarının karşılaştırılması, YARBUĞ KARAKAYALI FEZA, MALHAN BERNA SİMTEN, SEVMİŞ ŞİNASİ, AVCI TEVFİK, AKDUR AYDINCAN, EKİCİ YAHYA, MORAY GÖKHAN (2008). Ulusal Cerrahi Kongresi 2008, (Özet bildiri)
  • Kolostomikomplikasyonları: bir merkezin deneyimi, EKİCİ YAHYA, KARAGÜLLE ERDAL, ÖZÇELİK ÜMİT, AVCI TEVFİK, MORAY GÖKHAN (2008). Ulusal Cerrahi Kongresi 2008, (Özet bildiri)
  • Karaciğer kist hidatiğindeperkütan tedavi yöntemi , EKİCİ YAHYA, TÜRK EMİN, HARMAN ALİ, BOYVAT FATİH, YAĞMURDUR MAHMUT CAN, AVCI TEVFİK (2008).. Ulusal Cerrahi Kongresi 2008, (Özet bildiri)
  • Clinicaloutcomesaccordingtofirstaidmethods in outpatientscaldburns, AYDOĞAN CEM, YABANOĞLU HAKAN, ABALI AYŞE EBRU, AVCI TEVFİK, TÜRK EMİN, HABERAL MEHMET (2018). 19th Congress of the International SocietyforBurnInjuries, (Özet bildiri)
  • Outcomes of patientswithkrukenbergtumorsfromgastric, colorectalandappendixcancer, AVCI TEVFİK, AYHAN ALİ (2019). Obstetrik ve Jinekoloji Zirvesi "Tartışmalı Konular", (Özet bildiri)
  • Mastektomi sonrası meme rekonstrüksiyonu sonuçlarımız, AVCI TEVFİK, ÖZKAN BURAK (2019). 15. ULUSAL MEME HASTALIKLARI KONGRESİ, (Özet bildiri)
  • Jinekolojik onkolojide palyatifpelvikegzenterasyon sonuçlarının değerlendirilmesi, AYDIN HÜSEYİN ONUR, AVCI TEVFİK, TEZCANER TUGAN, YILDIRIM SEDAT, AYGÜN YÜKSEL CEM, AYHAN ALİ (2017). 16. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, (Özet bildiri)
  • Akut kolesistit tedavisinde erken dönem laparoskopikkolesistektomi: tek merkez deneyimi, AVCI TEVFİK, TEZCANER TUGAN, EKİCİ YAHYA, YILDIRIM SEDAT, MORAY GÖKHAN (2016). 20. Ulusal Cerrahi Kongresi, (Özet bildiri)
  • İntestinal obstrüksiyon ve/veya perforasyon nedeniyle acil cerrahi sonrası tanı alan primernonhodgkinlenfoma, AVCI TEVFİK, YABANOĞLU HAKAN, ARER İLKER MURAT, KOÇER NAZIM EMRAH, ÇALIŞKAN KENAN, BÖRCEK PELİN, EKİCİ YAHYA (2016). 20. Ulusal Cerrahi Kongresi, (Özet bildiri)
  • Açık karın yönetimi sonuçlarının prospektif incelenmesi: tek merkez deneyimi, TEZCANER TUGAN, ERSÖZ DİLŞAH, AVCI TEVFİK, AYVAZOĞLU SOY EBRU HATİCE, EKİCİ YAHYA, GEDİK ENDER, YILDIRIM SEDAT, MORAY GÖKHAN (2018). 21. Ulusal Cerrahi Kongresi, (Özet bildiri)
  • Graves hastalığında tiroid kanser sıklığının değerlendirilmesi, YABANOĞLU HAKAN, ARER İLKER MURAT, KOÇER NAZIM EMRAH, HARGURA ABDIRAHMAN, AVCI TEVFİK (2018). 21. Ulusal Cerrahi Kongresi, (Özet bildiri)
  • Medüllertiroid kanserinin cerrahi tedavisi ve klinik deneyimlerimiz, AKDUR AYDINCAN, YABANOĞLU HAKAN, ARER İLKER MURAT, HARGURA ABDIRAHMAN, KOÇER NAZIM EMRAH, AVCI TEVFİK (2018). 21. Ulusal Cerrahi Kongresi, (Özet bildiri)
  • Bezoara bağlı mekanik gastrointestinal tıkanıklık tedavisi, ARER İLKER MURAT, YABANOĞLU HAKAN, HARGURA ABDIRAHMAN, AVCI TEVFİK (2018). 21. Ulusal Cerrahi Kongresi, (Özet bildiri)
  • First-aidBehavioursforPediatricMinorBurnVictims: A Retrospective Analysis of 5 years, ABALI AYŞE EBRU, AYDOĞAN CEM, AVCI TEVFİK, Türkmen Nigar, MORAY GÖKHAN, HABERAL MEHMET (2018). 19th International SocietyforBurnInjuries (ISBI) Congress- New DewDelhi,India, (Özet bildiri)
  • Ameliyat öncesi C-reaktif protein değeri ve nötrofil yüzdesinin laparoskopikappendektomiden açık appendektomiyekonversiyonu belirlemedeki yeri, AYDIN HÜSEYİN ONUR,AVCI TEVFİK,TEZCANER TUGAN,KIRNAP MAHİR,YILDIRIM SEDAT,MORAY GÖKHAN (2018). 21. Ulusal Cerrahi Kongresi, (Özet bildiri)
  • Surgical site infectionaftercolorectalsurgeryduetocolorectalcancerandgynecologicalmalignancy, AVCI TEVFİK,YILDIRIM SEDAT,ÖZALP ONUR,AKDUR AYDINCAN,AYDIN HÜSEYİN ONUR,HABERAL ELİFCAN, HABERAL MEHMET (2017).AmericanCollage of SurgeonsTurkeyChapter Meeting, (Özet bildiri)

Kitaplar:

 

 • Meme Kanserinde Aksillanın Yönetimi, Bölüm adı:(Neoadjuvan Kemoterapi Sonrası Aksillaya Yaklaşım) (2021).,AVCI TEVFİK, Akademisyen Yayınevi Kitabevi, Editör:Eser Mehmet, Yeğen SerkanFatih, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 363, ISBN:978-625-7679-86-2, Türkçe (Bilimsel Kitap)
 • Tiroid Bezi Hastalıkları ve Cerrahisi, Bölüm adı:(Tiroid Cerrahisinde İntraoperatif Sinir Monitörizasyonunun Yeri ve Kullanımı) (2021).,AVCI TEVFİK, ERKENT MURATHAN, Akademisyen Yayınevi Kitabevi, Editör:Yabanoğlu Hakan, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 348, ISBN:978-625-7354-22-6, Türkçe (Bilimsel Kitap)
 • AbdominalKompartman Sendromu ve Açık Karın Yönetimi, Bölüm adı:(Abdominal Hipertansiyon Etiyolojisi, Fizyopatolojisi ve Sınıflandırması) (2018).,AVCI TEVFİK, YILDIRIM SEDAT, TürkiyeKlinikleri, Editör:Moray Gökhan, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 56, ISBN:978-605-7505-49-1, Türkçe (Bilimsel Kitap)
 • Jinekolojik Onkolojide Uygulanan Cerrahiler, Teknik ve Sonuçlar, Bölüm adı:(splenektomi: endikasyon ve komplikasyonları) (2013)., YAĞMURDUR MAHMUT CAN,AVCI TEVFİK, güneş tıp kitapevleri, Editör:Ayhan Ali, Dursun Polat, Gültekin Murat, Taşkıran Çağatay, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 1133, ISBN:978-975-277-449-0, Türkçe (Bilimsel Kitap)
     

İlgi Alanları ve Uzmanlık Alanı


     
 • Meme Endokrin Cerrahisi
     

Katıldığı Kurslar


     
  • Nisan 2007: Abdominal Travma Cerrahisi Kursu, Ankara
  • Temmuz 2007: Türkiye Organ Nakli Derneği 9. Kongresi, Ankara
  • Mart 2008: Meme Kanser Tanı ve Tedavisinde Yenilikler Kursu, Ankara
  • Mayıs 2008: Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya
  • Nisan 2009: Yanık Kursu, Ankara
  • Eylül 2009: Tiroid Cerrahisi Kursu, Ankara
  • Ekim 2010: Cerrahi Alan Enfeksiyonları ve Yeni Yaklaşımlar, Ankara
  • Mart 2011: Temel Laparoskopi ve Stapler Uygulamaları Kursu, Laparoskopik Cerrahi Eğitim Merkezi, Ankara
  • Mayıs 2011: Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Antalya
  • 15. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, Onkoplastik Meme Cerrahisi Kursu, Antalya, Kurs, 17.10.2019 - 17.10.2019 (Ulusal)
  • Mastology Association Of Northern And Southern Mediterranean Mobile University Of Mastology, Advanced Breast Cancer: Biology, Management and Outcomes, İstanbul, Kurs, 13.12.2017 -15.12.2017 (Uluslararası)
  • Türk Kolon Rektum Cerrahisi Derneği, Kadavra Kursu, Ankara, Kurs,24.11.2017 -25.11.2017 (Ulusal)
  • Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, 17. Tıp Eğitimi Eğitici Kursu, Ankara, Kurs,26.03.2015 -31.03.2015 (Ulusal)
  • Laparoskopik Cerrahi Eğitim Merkezi, Temel Laparoskopi ve Stapler Uygulamaları Eğitimi Sertifikası, Ankara, Kurs,25.03.2011-26.03.2011 (Ulusal)
     

Tezler


     
 • Sekonder hiperparatiroidizm olgularında yapılan kriyoprezervasyonsuz total paratiroidektomi/önkol ototransplantasyon tekniğinin uzun dönem sonuçları
     

Sertifika ve Lisanslar


     
  • Tıp Eğitimi Eğitici Kursu Sertifikası
  • Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası
     

Toplantı Katılımları


     
  • Ulusal Cerrahi Kongresi (2008)
  • Ulusal Cerrahi Kongresi (2016)
  • American College of Surgeons Turkey Chapter Meeting (2017)
  • 1st International and XVIth National Gynecologic Oncology Congress (2018)
  • Ulusal Cerrahi Kongresi (2018)
  • Mastology Association Of Northern And Southern Mediterranean Mobile University Of Mastology, Advanced Breast Cancer: Biology, Management and Outcomes (2017)
  • 15. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi (2019)
  • Obstetrik ve Jinekoloji Zirvesi “Tartışmalı Konular” (2019)