Genel Cerrahi Anabilim Dalı

 

Başkent Üniversitesi, “Haberal Eğitim Vakfı” ile “Türkiye Organ Nakli ve Yanık Tedavi Vakfı”nın ortak girişimleri sonucu, kurucu rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Haberal önderliğinde, 1993 yılında Ankara’da kurulmuş, Adana Hastanemiz ise Dr. Turgut Noyan tarafından 1995 yılında hizmete açılmıştır.

Şu anki adı ile “Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi” olan merkezimiz bünyesinde hizmet veren Genel Cerrahi bölümümü, kendisi de bir Genel Cerrahi uzmanı olan Dr. Turgut Noyan tarafından kurulmuştur ve halen aktif olarak hizmet vermeye devam etmektedir.

Kuruluşundan bu yana bölgesinde modern ve güncel bilgiler ışığında hizmet vermeyi amaç edinmiş merkezimizde, Genel Cerrahi bölümümüzde hizmet, bilgi ve teknoloji alanındaki ilerlemeleri güncel olarak takip etmiş ve bölgedeki saygın konumuna ulaşmıştır.

Halen Yüreğir yerleşkesi başta olmak üzere, Kışla ve Seyhan yerleşkelerinde hizmet vermekte olan bölümümüz, Hepatopankreatiobilier Cerrahi, Kolorektal Cerrahi, Meme Cerrahisi ve Endokrin Cerrahi alt disiplinlerinde çalışacak şekilde yapılanmış ve çağdaş uluslararası uygulamalara benzer şekilde spesifik çalışma prensibini hedef edinmiştir.

Bu kapsamda karaciğer ve böbrek nakli, karaciğer, safra yolları ve pankreasın başta kanserleri olmak üzere her türlü cerrahisi, mide ve yemek borusu kanserleri ameliyatları, dalak ameliyatları, mide fıtığı ve reflüsünü önleyici ameliyatlar, obezite tedavisi için bariatrik cerrahi ameliyatları, ince bağırsak, kalın bağırsak ve anüsün her türlü kanserleri ve kanser dışı ameliyatları, kalın bağırsak sarkması ameliyatları, karın zarı kanserleri, kasık, göbek ve ameliyat yeri fıtık ameliyatları, ağırlıklı olarak ileri laparoskopik (kapalı ameliyat) yöntemler kullanılarak uygulanmaktadır. Hemoroidal bölge hastalıkları ve kıl dönmesi için tüm modern ameliyat yöntemleri başarıyla gerçekleştirilmektedir.

Yine meme kanseri ve memenin kanser dışı durumlarının her türlü tanısı ve takibi yapılmakta, onkoplastik cerrahi teknikleri kullanılarak gerçekleştirilen ameliyatlarla uluslararası standartlara uygun şekilde hem hastalığın kontrol altına alınması hem de görsel bütünlüğün bozulmaması amaçlanmaktadır. Merkezimizde tiroid, paratiroid bezlerinin kanser ve kanser dışı hastalıklarının ameliyatları, boyun diseksiyonları ve böbrek üstü bezi hastalıklarının laparoskopik cerrahisi uygulanmaktadır. Özellikli hastaların tanı ve tedavi planlarının, ilgili diğer bölümlerin de katıldığı haftalık konseylerde ortak akılla yapıldığı konseylerin bilimsel getirisi ve geniş hizmet yelpazesi ile bölümümüz bölgede önemli bir referans merkezi konumundadır.

Bölümün ağırlıklı olarak konuşlandığı birim, ameliyatların yapıldığı ve yatan hastaların takip edildiği yerleşke olan Yüreğir Hastanesinde bulunmaktadır. Yine Hepatopankreatikobilier Cerrahi, Kolorektal Cerrahi ve Endokrin Cerrahi poliklinik hizmetleri Yüreğir ve Seyhan yerleşkelerindeki Genel Cerrahi polikliniklerinde verilmektedir.

Kışla yerleşkesinde ayrı bir birim olarak kurulmuş olan Meme Sağlığı Merkezimizde, tüm meme tarama ve tanısal tetkikleri ve iğne biyopsileri sıklıkla aynı gün içinde sonuçlanacak şekilde uygulanmaktadır.

Lisans ve lisansüstü eğitim merkezi olan bölümümüz, evrensel standartlarda üst düzey sağlık hizmeti veren, tıp eğitimine ve bilime katkı sağlayan bir anabilim dalının parçası olarak çalışmaktadır.