Genel Cerrahi Anabilim Dalı

‘Haberal Eğitim Vakfı’ ile ‘Türkiye Organ Nakli ve Yanık Tedavi Vakfı’nın ortak girişimleri sonucu, sayın kurucu rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Haberal önderliğinde,  1993 yılında Ankara’da Başkent Üniversitesi kurulmuştur.

Şu anki ismi ile ‘Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi’ ise Sayın Yard. Doç. Dr. Turgut Noyan önderliğinde 1995 yılında hizmete açılmıştır.

Bu merkezimizde hizmet veren Genel Cerrahi Bölümümüz yine Sayın Yard. Doç. Dr. Turgut Noyan tarafından kurulmuş ve halen aktif olarak hizmet vermeye devam etmektedir.

İlk kuruluşundan bu yana bölgemize en iyi ve güncel bilgilerle hizmet vermeyi amaç edinmiş merkezimizde Genel Cerrahi Bölümümüz de hizmet, bilgi ve teknoloji alanındaki ilerlemeleri güncel olarak takip etmiş ve bölgemizde saygın bir yere ulaşmıştır.

Şu anda Yüreğir başta olmak üzere, Seyhan ve Kışla yerleşkelerinde hizmet verilmektedir.

Yüreğir ve Seyhan hastanelerinde poliklinik ve ameliyat hizmetleri verilmekte olup, Kışla yerleşkesinde kurulmuş olan Meme Sağlığı Merkezimizde günlük olarak,  tüm meme tarama tetkikleri gerekirse iğne biyopsileri uygulanmaktadır.

Gerekli görülen hastalara laparoskopik obezite cerrahisi uygulanmaktadır. Yine Yüreğir hastanemiz genel cerrahi polikliniğinde bulunan manometri laboratuvarında; ösefagus manometri, pH metri ve anal manometri işlemleri uygulanmaktadır.

Yüreğir hastanemiz, böbrek ve karaciğer nakillerinin başarı ile yapıldığı bir organ nakli merkezidir.

Kışla yerleşkesinde meme sağlığı merkezinde muayene edilen meme kanseri tanısı alan hastalarımız Onkoplastik meme cerrahisi prensiplerine uygun olarak tedavi edilmektedir. Bu kapsamda meme koruyucu cerrahiler,  estetik meme kanser ameliyatları, koruyucu estetik meme cerrahisi, standart mastektomi ameliyatları ve onkolojik tedavi sonrası estetik meme oluşturma ameliyatları uygulanmaktadır.

Genel Cerrahi bölümümüz bünyesindeki tüm akademik ve diğer sağlık personeli ile karın içi kanserlerinin laparoskopik veya açık güncel tüm ameliyatları başarı ile uygulamaktadır.

Laparoskopik üst düzey tüm ameliyatlar, guatr cerrahisi, tiroid kanseri tedavisinde santral disseksiyon, boyun disseksiyonları, anal bölge hastalıkları, hemorroid, anal fistül, anal prolapsus, inkontinans tedavileri, ösefagus , mide pankreas, karaciğer, safra yolları, böbrek üstü bezi, ince ve kalın barsak ameliyatları tümör tedavileri başarı ile yapılmaktadır.

Tüm bunların ışığı ile lisans ve lisans-üstü eğitim veren ve bu bölümde eğitim almanın ve çalışmanın ayrıcalık olduğu, ulusal ve uluslararası ortamlarda verilen sağlık hizmeti ile ulusal ve evrensel kalkınmaya katkıda bulunan bir anabilim dalının parçası olarak çalışmalarımız devam etmektedir.