Uzm. Dr. Veyis TAŞIN

Acil Tıp

Uzm. Dr. Veyis TAŞIN

Acil Tıp

0 322 327 27 27

Eğitim


     

Uzmanlık Eğitimi; Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp AD, 2009-2013 

Tıp Eğitimi; Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2002-2009.  

Lise Eğitimi; Tarsus Abdülkerim Bengi Anadolu Lisesi, Mersin, 1998-2002.

     

Deneyim


     

*Acil Tıp Uzmanı; Gümüşhane Devlet Hastanesi, 2014-2015. Acil Servis sorumluluğu.

     

Üyelikler


     

Acil Tıp Uzmanları Derneği

Türk Tabipler Birliği

     

Bilimsel Yayınlar


     

ESERLER LİSTESİ

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1.      Karakuş A, Zeren C, Celik MM, Ozden R, Arıca S, Duru M, Tasin V. A 5-year retrospective evaluation of snakebite cases in Hatay, Turkey. Toxicology and Industrial Health. Toxicology and Industrial Health 2015;31(2):188-192.

 

A2.      Karakus A, Sahan M, Duru M, Kuvandık G, Calıskan K, Arslan G, Tasin V, Özcan O. A Sample of Crisis Management in the Emergency Department and Evaluation of Patients; Reyhanlı-Hatay-Turkey Experience. Journal of Clinical and Analytical Medicine 2014;5(143):143-145.

 

A3.     Tasin V, Kuvandık G, Karakus A, Sahan M, Duru M, Kurt M, Ozer C. Role of

          Inflammatory Mediators in the Prediction Angiographic Thrombus in Patients with

          Acute Coronary Syndrome. Journal of Clinical and Analytical Medicine 2015;6(1):9-12

 

A4.    Sahan M, Tasin V, Karakus A, Ozcan O, Eryigit U, Kuvandık G. The Evaluation of Snake Bites Applied to Emergency Department.  Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery 2016;22(4):333–337.

 

A5.      Karakus A, Celik M. M, Tasin V, Arica S, Ozcan O. Hypokalemic Paralysis in Emergency Department –A Case Report. J Clin Anesth Manag 1 (1): http://dx.doi.org/10.16966/jcam.e101

 

A6.      Karaca Y, Turkmen S, Casnu A, Eroglu O, Tatli O, Gunaydin M, Beyhun E, Tasin V.

            A study to develop clinical decision rules for the use of radiography in wrist trauma: Karadeniz wrist rules. Am J Emerg Med (2016), http://dx.doi.org/10.1016/j.ajem. 2016.07.013

 

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1.      Karakuş A, Tasin V, Altaş M, Aras M, Duru M, Kekeç Z. “The Case with Ear Discharge and Brain Abscess Detected in Emergency Department.” The 2nd EurAsian Congress on Emergency Medicine, Antalya,Turkey. 28-31 October, 2010.

 

B2.         Karakuş A, Duru M, Kuvandık G, Kaya E, Arslan G, Çalışkan K, Tasin V, Uğurlu M, Kekeç Z. Treated with High-dose atropine Three Organophosphate Poisoning Case. The 2nd EurAsian Congress on Emergency Medicine, Antalya,Turkey. 28-31 October, 2010.

 

B3.      Karakuş A, Zeren C, Karcıoğlu M, Çalışkan K, Tasin V, Arslan MM. Assessment of childhood forensic cases, and protective measures. 22nd Conference of the International Academy of Legal Medicine, Istanbul, Turkey. 5-8 July, 2012.

B4.      Karakuş A, Calıskan K, Duru M, Kuvandık G, Kaya H, Kekec Z, Tasin V. Effectiveness of exchange transfusion in the treatment of carbon monoxide poisoning: A case report.The Third EurAsian Congress on Emergency Medicine. Antalya, Turkey 19-22 Eylül 2012.

B5.      Karakuş A, Calıskan K, Kuvandık G, Duru M, Tasin V, Gencay I. Spontaneous epidural hematoma in sickle cell anemia patient. European Society for Emergency Medicine (EuSEM), EuSEM 2012 7. European Congress on Emergency Medicine, 8. Emergency Physicians Association of Turkey (EPAT), National Emergency Medicine Congress Antalya, Turkey, 3-6 October 2012.

B6.      Tasin V, Kuvandık G, Karakus A, Sahan M, Duru M, Kurt M, Ozer C. Role of Inflammatory Mediators in the Prediction Angiographic Thrombus in Patients with  Acute Coronary Syndrome. 10. Ulusal Acil Tıp Kongresi-1st intercontinental   emergency medicine congress 15-18 may 2014.

B7.    Tasin V, Karakus A, Sahan M, Duru M, Eryigit U. Acil Servise Başvuran Akrep Sokması Olgularının Değerlendirilmesi. 10. Ulusal Acil Tıp Kongresi-1st            intercontinental emergency medicine congress 15-18 may 2014.

B8.    Tasin V, Karakus A, Sahan M, Duru M, Eryigit U. Acil Servise Başvuran Yılan    Sokması Olgularının Değerlendirilmesi. 10. Ulusal Acil Tıp Kongresi-1st            intercontinental emergency medicine congress 15-18 may 2014.             

 

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

 

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1.      Karakuş A, Akçay B, Celik MM, Arica S, Taşın V, Çalişkan K. Acut Atrial Fibrillation and Anaphylaxi due to Bee Sting: Case Report. JAEMCR- Journal of Academic Emergency Medicine Case Reports 2014;5:13-16.

D2.            Karakuş A, Zeren C, Karcıoğlu M, Tuzcu K, Çelikel A, Çalışkan K, Taşın V, Arslan MM. Çocukluk çağı adli olgularının değerlendirilmesi ve koruyucu önlemler. Adli Tıp Dergisi 2013;27(2):100-106.

D3.      Karakuş A, Erden ES, Babayiğit C, Büyükkaya E, Akin MM, Çelik MM, Taşın V. Legionella pnömonisini taklit eden malignite olgusu. The case of malignancy mimicking legionella pneumonia. Journal of Clinical and Experimental Investigations 2013; 4 (3): 390-392.

 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1.      Karakuş A, Zeren C, Çelik MM, Taşın V, Duru M. "Yılan Isırması Vakaları Ve Antivenom Reaksiyonu". 9. Adli Bilimler Sempozyumu, Trabzon, 28–30 Nisan 2011.

 

E2.      Karakuş A, Kaya E, Taşın V, Doğan N, Tutanç M, Arıca V, Duru M. "Civa Zehirlenmesi :Olgu Sunumu". 7. Ulusal Acil Tıp Kongresi, Antalya, 26-29 Mayıs 2011.

           

E3.      Karakuş A, Çelik MM, Taşın V, Arica S. "Acil Servisde Hipopotasemi Ve Paralizi Birlikteliği: Olgu Sunumu". 13. İç Hastaliklari Kongresi, Antalya, 5-9 Ekim 2011.

 

E4.      Karakuş A, Akçay AB, Çelik MM, Arıca S, Taşın V, Çalışkan K." Arı Sokması Sonucu Anaflaksi Ve Akut Atrial Fibrilasyon: Olgu Sunumu" 13. İç Hastaliklari Kongresi, Antalya, 5-9 Ekim 2011.

 

E5.      Karakuş A, Erden ES, Babayiğit C, Taşın V, Büyükkaya E, Akin MM, Çelik MM. Hiponatremi Ve Hepatorenal Yetmezlik Ayırıcı Tanısında Unutulmaması Gereken Acil: Lejyonella Pnömonisi. Türk Toraks Derneği 15. Yıllık Kongre Side, Antalya, 11-15 Nisan 2012.

 

E6.      Karakuş A, Başarslan SK, Altaş M, Aras M, Zeren C, Çelik MM, Taşın V. Acil Servise Getirilen Beyin Cerrahisi Olgularının Değerlendirilmesi. Türk Nöroşirurji Derneği 26. Ulusal Bilimsel Kongresi Belek, Antalya, 20-24  Nisan 2012.

 

E7.      Karakuş A, Altaş M , Başarslan SK, Aras M, Taşın V, Doğan N. Acil Servisde Normal Fizik Muayene Saptanan Subaraknoid Kanama Olguları. Türk Nöroşirurji Derneği 26. Ulusal Bilimsel Kongresi Belek, Antalya, 20-24  Nisan 2012.

 

E8.     Karakuş A, Çelik T, Başarslan F, Taşın V, Tutanç M, Arıca V. Antikolinerjik Bulgu Ayırıcı Tanısında Unutulmaması Gereken Acil: Datura Zehirlenmeli Çocuk Olgu. Ix. Ulusal Çocuk Acil Tip Ve Yoğun Bakim Kongresi Ve V. Ulusal Acil Tip Ve Yoğun Bakim Hemşireliği Kongresi. Ankara 30nisan – 4 Mayıs 2012.

 

E9.      Karakuş A, Yengil E,Zeren C, Taşın V. 2,4-dichlorophenoxy acetic acid dimethyl amin tuzu zehirlenmesine bağlı ölüm olgusu. 2. Trakya Aile Hekimliği kongresi, Edirne, 1-3 Kasım 2012.

 

E10.    Taşın V, Ezer M, Gencay I, Karakuş A. Ocak Ayında Yılan Isırması. 9. Ulusal Acil Tıp Kongresi Antalya, Türkiye, 23-26 Mayıs 2013.

 

E11.    Şahan M, Karakuş A, Doğan N, Taşın V. Tarım İlacı Zehirlenmesi Ön Tanısıyla Sevk Edilen Genç Stroke Olgusu. S:205. 9. Acil Tıp Kongresi Eskişehir, Türkiye, 2-6 Ekim 2013.

 

E12.    Şahan M, Karakuş A, Taşın V, Çalışkan K,  Duru M. Yüzünden Yılan Sokan Çocuk Olgusu S:310. 9. Acil Tıp Kongresi Eskişehir, Türkiye, 2-6 Ekim 2013.

 

E13.    Şahan M, Karakuş A, Büyükkaya E, Erdoğan YK, Taşın V. Aort Stenozu Sudden Death ?medi S:502. 9. Acil Tıp Kongresi Eskişehir, Türkiye, 2-6 Ekim 2013.

 

E14.    Şahan M, Karakuş A, Taşın V, Duru M. Algılar, Söylentiler „out? Protokol „ın? Sizde Protokolde yerinizi alın? S:527.  9. Acil Tıp Kongresi Eskişehir, Türkiye, 2-6 Ekim 2013.

 

E15.    Şahan M, Karakuş A, Çalışkan K, Taşın V, Yılmaz M, Yaman FN, Tanbay G. Plevral Aralığa Takılan Subclavian Katater S:546. 9. Acil Tıp Kongresi Eskişehir, Türkiye, 2-6 Ekim 2013.

 

E16.    Karakuş A, Şahan M, Duru M,  Kuvandık G, Çalışkan K, Arslan G, Taşın V. Bombalama Olayı Sonrası Acil Servis Yönetimi ve Hastaların Değerlendirilmesi S:790. 9. Acil Tıp Kongresi Eskişehir, Türkiye, 2-6 Ekim 2013.

 

E17.    Şahan M, Karakuş A, Taşın V, Çalışkan K, Duru M. Konvülsiyon Sonrası Omuz Çıkığı Olgusu S:878. 9. Acil Tıp Kongresi Eskişehir, Türkiye, 2-6 Ekim 2013.

 

E18.    Şahan M, Karakuş A, Taşın V, Yaşaran I, Yılmaz M, Yaman FN, Tanbay G. Favizm&Göğüs Ağrısı S:980. 9. Acil Tıp Kongresi Eskişehir, Türkiye, 2-6 Ekim 2013.

 

E19.    Şahan M, Karakuş A, Taşın V, Yılmaz M, Yaman FN, Tanbay G. Renal Kolik Kliniği İle Gelen Torako-abdominal Aort Diseksiyonu S:981. 9. Acil Tıp Kongresi Eskişehir, Türkiye, 2-6 Ekim 2013.

 

E20.    Karaca Y, Türkmen S, Cansu A, Eroğlu O, Tatli O, Günaydin M, Beyhun E, Taşın V.     A study to develop clinical decision rules for the use of radiography in wrist trauma: Karadeniz wrist rules. 11. Türkiye Acil Tıp Kongresi. 26-29 Ekim 2015, KKTC

E21.  İmamoglu M, Vuran H. S, Şahin A, Taşın V, Türedi S. Spontan Araknoid Kist     Rüptürü. 11. Türkiye Acil Tıp Kongresi. 26-29 Ekim 2015, KKTC

     

Ödüller ve Belgeler


     

Ödüller ve Sosyal Sorumluluk Projeleri

En İyi Sözlü Bildiri İkinciliği: ’’El bilek travmalarında radyografi kullanımı; Karadeniz el bilek kuralları için ikinci adım’’. Süha Türkmen, Ayşegül Cansu, Yunus Karaca, Mehmet Emre Baki, Veyis Taşın. 11. Türkiye Acil Tıp Kongresi. 26-29 Ekim 2015, KKTC 

     

Katıldığı Kurslar


     

Uzmanlık Sonrası Katıldığı Diğer Eğitimler

*KBRN ( Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer) Eğitimi, 11 Eylül 2014, Trabzon

* Halk sağlığı Kuduz Saha Bilgilendirme Semineri, 31 Ekim-2 kasım2014, Antalya

 

     

Tezler


     

Uzmanlık Tezi; Akut Koroner Sendromlu Hastalarda Anjiografik Trombüsü Öngörmede İnflamatuar Mediatörlerin Rolü

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Güven Kuvandık

     

Toplantı Katılımları


     

1.         X. Acil Tıp Kış Sempozyumu, Solunum Acilleri, 14–17 Ocak 2010, Hatay

2.         Güneydoğu Anadolu Acil Toplantısı Gaziantep- 24 Kasım 2012, Gaziantep

3.        15. Acil Tıp Sempozyumu, 28-30 Ağustos 2014, Trabzon

4.        18. Acil Tıp Sempozyumu, 29-31 Mayıs 2015, Kahramanmaraş.