Öğr. Gör. Dr. Özlem KARAGÜN

Acil Tıp

Öğr. Gör. Dr. Özlem KARAGÜN

Acil Tıp

0 322 327 27 27


Eğitim


     

Dr. Özlem KARAGÜN tıp eğitimini 2001 yılında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'de tamamlamıştır. Uzmanlık eğitimi Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp anabilim Dalı'nda tamamlamıştır.

     

İlgi Alanları ve Uzmanlık Alanı


     

Toksikoloji (zehirlenmeler)
Travmatoloji

     

Bilimsel ve İdari Olarak Üstlendiği Görevler


     

Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Paramedik Bölümü
I. Ve II. Yıl Bölüm Dersleri

     

Katıldığı Kurslar


     

İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kursu (Türk Kardiyoloji Derneği)
Travma ve Resüsitasyon Kursu ( Ulusal Travma ve Cerrahi Derneği)
Hemşire-Tekniker-Teknisyen Travma Resüsitasyon Kursu Eğitmenliği
Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) Eğitimi ve Üyesi
Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Programı (ÇİLYAD)
Acil Tıpta USG/Temel USG Kursu (Acil Tıp Uzmanları Derneği)

     

Tezler


     

Acil Birimine Başvuran Hastalarda Hoşnutluk Düzeyleri ve Etkileyen Etmenler